HYBRITIN ja fossiilivapaan teräksen aikataulu

Kaikkien SSAB:n tuotantolaitosten muutos

SSAB:n tavoitteena on luoda fossiilivapaa arvoketju yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa ja varmistaa asemamme terästeollisuuden vihreän muutoksen edelläkävijänä. Jo vuonna 2021 toimitimme asiakkaallemme Volvo Groupille ensimmäiset erät fossiilivapaata terästä, jotka oli valssattu HYBRITin Luulajassa vetypelkistetystä rautasienestä. Vuonna 2026 aiomme tuoda fossiilivapaan teräksen markkinoille kaupallisena tuotteena. 

Vaiheet

2016 - 2017

Toteutettavuutta koskeva ennakkotutkimus 


2016
  • Toteutettavuutta koskeva ennakkotutkimus Ruotsin energiaviraston tukemana
  • 4-vuotinen tutkimus - ja kehitysprojekti Ruotsin energiaviraston tukemana

2017
SSAB:n, LKAB:n, ja Vattenfallin yhteisyritys
2018 - 2024

Toteutettavuustutkimus pilottilaitoskokeilut


Helmikuu 2018
Päätös pilottivaiheesta

2019 - 2021
Fossiilivapaan pelletin kokeilut

2020-2024
Vetypohjaiset pelkistys - ja sulatuskokeilut

2021/22 - 2024
Vetyvarasto
2025 - 2045

Kaupallisen mittakaavan tuotantolaitoskokeet ja teknologiamuutokset


2025
  • Oxelösundin masuunin tilalle valokaariuuni
  • HYBRIT - demonstraatiolaitos

2026
SSAB:n fossiilivapaa teräs markkinoille

Noin vuonna 2030
Pohjoismaisen ohutlevytuotannon muutos – minimill-tuotanto, joka korvaa masuunit valokaariuuneilla Raahessa ja Luulajassa

Fossiilivapaan teräksentuotannon aikataulu

Ensimmäinen askel kohti fossiilivapaata terästä alkaa suorapelkistyspilottilaitoksella SSAB:n Luulajan tehtaan alueella Ruotsissa. Tehdas on ensimmäinen laatuaan ja käynnistyi vuonna 2020. Pilottilaitoksessa jatketaan rautamalmin pelkistysprosessin kehittämistä fossiilivapaalla vedyllä. Pilottilaitoksen läheisyydessä sijaitsee maanalainen vetyvaraston pilottilaitos, joka on toiminnassa vuodesta 2022 alkaen. Vuonna 2020 valmistettiin maailman ensimmäiset fossiilivapaat rautamalmipelletit LKAB:n tehtaalla Malmbergetissä. 

Pilottilaitoksen kehittämisen lisäksi valmistelemme demonstraatiolaitosta Jällivaaraan LKAB:n rautamalmikaivoksen viereen. Demonstraatiolaitos on määrä olla valmis vuonna 2025 samalla, kun SSAB:n Oxelösundissa sijaitseva masuuni korvataan valokaariuunillla. Näin voimme tuottaa rautamalmipohjaista fossiilivapaata terästä kaupallisia määriä vuonna 2026. HYBRIT on saanut tukea EU:n innovaatiorahastolta yhtenä seitsemästä eurooppalaisesta projektista, joissa käytettiin mullistavia teknologioita esimerkiksi energiaintensiivisillä teollisuudenaloilla.

 

Uusi suuntaa-antava päätös

Tammikuussa 2022 SSAB:n hallitus teki suuntaa-antavan päätöksen Pohjoismaiden ohutlevytuotannon muuttamisesta ja yhtiön vihreän muutoksen nopeuttamisesta. Päätös tehtiin fossiilivapaan teräksen voimakkaasti kasvavan kysynnän pohjalta. Tavoitteena on korvata nykyinen tuotantojärjestelmä uudella minimill-pohjaisella tuotannolla, joka tarjoaa laajemman tuotevalikoiman ja paremman kustannusaseman. Tavoitteena on samalla päästä suurelta osin eroon hiilidioksidipäästöistä omassa toiminnassamme noin vuonna 2030, eli 15 vuotta aiemmin kerrottua nopeammin. Suunnitelman toteutuminen edellyttää tarpeellisen infrastruktuurin olemassaoloa, etenkin riittävää määrää fossiilivapaata sähköä. 

Päätös tarkoittaa, että Luulajan ja Raahen tehtaat uudistetaan kustannustehokkaiksi minimills-tuotantolaitoksiksi, johon sisältyvät valokaariuunit ja valssaamot. Borlängen ja Hämeenlinnan tehtaita kehitetään samalla uusiin tuotantoprosesseihin sopiviksi. Muutos tapahtuu seuraavien kymmenen vuoden aikana, huomattavasti nopeammin kuin vuoden 2045 aiempi tavoite. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan tarkempi toimenpide- ja muutossuunnitelma jokaiselle tuotantolaitokselle. Tuotantopaikkakuntien muutosten aikataulujärjestykseen vaikuttaa mm. tarpeellisen infrastruktuurin olemassaolo, ennen kaikkea kilpailukykyisen fossiilivapaan sähkön saatavuus. Suunnitelma tarkoittaa, että SSAB:n fossiiliset päästöt suurelta osin eliminoidaan seuraavan vuosikymmenen alussa.


touko 6 2022

SSAB korostaa yliopistoyhteistyön tärkeyttä - 100 000 euron lahjoitus Oulun yliopistolle

SSAB Europe osallistuu Oulun yliopiston meneillään olevaan varainhankintakampanjaan 100 000 euron lahjoituksella yliopiston tekniikan alan tutkimukseen. SSAB ja Oulun yliopisto ovat tehneet tiivistä yhteistyötä 1980-luvulta saakka, ja SSAB on tällä hetkellä yksi yliopiston keskeisimpiä yhteistyökumppaneita. Tämän päivän yhteistyö liittyy erityisesti terästutkimukseen sekä uusien vaativien teräslaatujen kehitykseen sekä fossiilivapaaseen teräksenvalmistukseen.

huhti 11 2022

SSAB ja Epiroc yhteistyöhön fossiilivapaan teräksen käytössä kaivosteollisuuden laitteissa

SSAB aloittaa yhteistyön johtavan kaivos- ja infrastruktuuriteollisuuden toimittajan Epirocin kanssa fossiilivapaan teräksen hyödyntämiseksi tulevaisuudessa Epirocin kaivoslaitteiden tuotannossa.

huhti 1 2022

HYBRIT saa tukea EU:n innovaatiorahastolta

SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin yhteinen HYBRIT-hanke on nyt virallisesti saanut Euroopan unionin tukipäätöksen yhtenä seitsemästä innovaatiorahaston tukemasta innovatiivisesta hankkeesta. Hanke saa yhteensä 143 miljoonaa euroa tukea teollisen ja kaupallisen mittakaavan demonstraatioon fossiilivapaan arvoketjun luomiseksi vetypohjaisen raudan ja teräksen valmistukseen kaivokselta fossiilivapaaseen teräkseen.