Tekninen suunnittelu

Tekninen suunnittelu

SSAB on perustanut uuden teknisen suunnittelupalvelun, jonka avulla innovaatioita ja projektinhallintaa voidaan johtaa koko tuotekehitysprosessin ajan aina konseptitasolta täysimittaiseen tuotantoon. Kattava asiantuntemuksemme teräksen parissa ja yli 50 vuoden kokemus tuotekehityksessä ja teknisessä suunnittelussa auttavat parantamaan asiakkaidemme kilpailukykyä. Tarjoamme muun muassa seuraavia palveluja:

  • Tehokas tuotekehitysprosessi, jossa hyödynnetään suunnittelun ja valmistuksen asiantuntijoita sekä simulaatiotyökaluja (CAD, FEM).
  • Komponenttien mallinnus, laserskannaus ja käyttöiän optimointi  DEM-simulaatioihin  perustuen.
  • Hitsattujen rakenteiden arviointi,  hitsausohjeiden laatiminen (WPS)  ja hitsien jälkikäsittelyn käyttöönotto (HFMI).
  • Varastointiratkaisujen ja hitsausjigien suunnittelu ja valmistus.
  • Laitteistojen kuormituksen ja täyttöasteen määrittely DEM-simulaatioiden avulla.
  • Materiaalitestaus

OEM-asiakkaan näkökulmasta SSAB:n tuotekehitys- ja suunnittelupalvelut pyrkivät löytämään mahdollisuuksia parantaa kokonaistarjontaa. Erikoisalan suunnitteluinsinöörit tarjoavat tukea tuotekehitysprosessissa. Yhteistyö varhaisessa vaiheessa ja SSAB:n ainutlaatuiset menetelmät vähentävät markkinoille tuloaikaa sekä kustannuksia.

Tärkeimmät edut

Tarjoamme nopeinta ja ensiluokkaista tukea terässovellusten kehittämiseen.

Tehokas suunnitteluprosessi: 
Tarjoamme nopeinta ja ensiluokkaista tukea terässovellusten kehittämiseen. SSAB:n suunnittelutiimi yhdistää työssään erikoislujien terästen (AHSS) tuotannon ja CAD-mallinnuksen tehokkaasti. Työt tehdään monialaisessa tiimissä. Tämä takaa tuotesuunnittelun tehokkuuden.

Tuotantosuunnittelu: 
Kaikissa suunnitelmissa otetaan huomioon tehokas ja vakaa tuotanto.

Uusien teknologioiden käyttöönotossa tavoitteena on maksimoida lujien teräksien etujen hyödyntäminen:
Hitsien jälkikäsittely, kuten HFMI, DEM-simulaatiot ja muut työstötekniikat, otetaan mukaan heti suunnitteluvaiheessa.

SSAB:n teknisen tarjonnan kehittäminen fiksusti ja sujuvasti 
Asiakkaana käytettävissäsi on paikallinen tekninen tuki ja saat asiantuntevaa tukea rakennesuunnitteluun, muovaukseen, liittämiseen ja tuotannon tehostamiseen. Lisäksi saat mahdollisuuden ulkoistaa osien ja osakokonaisuuksien valmistuksen. SSAB tarjoaa mahdollisuuden johtaa koko projektia tavoitteena saada tuotteesi nopeasti suunnittelupöydältä tuotantoon.


Asiantuntemukseemme voi luottaa.


SSAB:n asiakkaana saat käyttöösi runsaasti tietoa erikoislujista teräksistä (Advanced High Strength Steel, AHSS) valmistettavien tuotteiden suunnittelusta ja valmistuksesta ja kuinka saada aikaan vahvempia, kevyempiä ja kestävämmin tuotettuja tuotteita.

Lisäksi SSAB:n suunnittelupalvelu tarjoaa ensiluokkaista neuvontaa tuotekehitykseen ja projektinhallintaan koko tuotekehitysprosessin ajan. Saat käyttöösi virtuaalisia ja fyysisiä prototyyppejä sekä mahdollisuuden teräsosien sarjatuotantoon.