Tuotekehitys ja tekninen suunnittelu

SSAB:n tuotekehitys- ja suunnittelupalvelu tarjoaa tuoteinnovaatioita ja projektinhallintaa koko tuotekehitysprosessin ajan. Tekemällä yhteistyötä SSAB:n kanssa koko tuotekehitysprosessin ajan siirrät tuoteideasi saumattomasti toiminnalliseksi malliksi, joka on valmis prototyyppien kehitykseen ja sarjatuotantoon.

Ota yhteys tuotekehitykseen ja suunnitteluun
kehitys ja tekninen tuki

Tekninen suunnittelu

SSAB:n asiakkailla on jo useiden vuosikymmenten ajan ollut käytössään johtava, paikallisesti toimiva tekninen tuki. Asiakkaat ovat voineet käyttää myös asiantuntijaneuvontaa SSAB-terästen hyödyntämiseen suunnittelussa, muotoilussa, yhteenliittämisessä ja siirtymisessä kohti entistä ekologisempaa toimintaa.

SSAB tarjoaa nyt myös projektinhallintaa ja toteutusta ideasta virtuaaliseksi ja fyysiseksi prototyypiksi, mikä lyhentää tuotekehityssykliäsi, vähentää kustannuksia ja nopeuttaa innovaatioprosessia yrityksessäsi.

Nopeuta tuotekehitystäsi ja paranna kilpailukykyäsi esimerkiksi seuraavilla palveluilla:

  • Avaimet käteen -projekteilla erikoislujista teräksistä valmistetut toiminnalliset mallit.
  • Ketterä ja toimiva tuotekehitysprosessi, jossa hyödynnetään suunnittelun ja valmistuksen asiantuntijoita sekä simulaatiotyökaluja (CAD, FEM).
  • Komponenttien mallinnus, laserskannaus ja käyttöiän optimointi DEM-simulaatioihin (Discrete Element Method) perustuen.
  • Hitsattujen rakenteiden arviointi, hitsausohjeiden laatiminen (WPS) ja hitsien jälkikäsittelyn käyttöönotto (HFMI).
  • Varastointiratkaisujen ja hitsausjigien suunnittelu ja valmistus.
  • Laitteistojen kuormituksen ja täyttöasteen määrittely DEM-simulaatioiden avulla.
  • Valmistuksen ja kokoonpanon CAD-piirustukset varmistavat saumattoman tuotannon

OEM-asiakkaan näkökulmasta SSAB:n tuotekehitys- ja suunnittelupalvelut pyrkivät löytämään mahdollisuuksia parantaa kokonaistarjontaa. Erikoisalan suunnitteluinsinöörit tarjoavat tukea tuotekehitysprosessissa. Yhteistyö varhaisessa vaiheessa ja SSAB:n ainutlaatuiset menetelmät vähentävät markkinoille tuloaikaa sekä kustannuksia.

Lataa Tuotekehitys ja tekninen suunnittelu -esite ja lue lisää

pdf 413 Kb
SSAB Product Development and Engineering

Tärkeimmät edut

Tarjoamme nopeinta ja ensiluokkaista tukea terässovellusten kehittämiseen.

Tehokas suunnitteluprosessi:
Tarjoamme nopeinta ja ensiluokkaista tukea terässovellusten kehittämiseen. SSAB:n suunnittelutiimi yhdistää työssään erikoislujien terästen (AHSS) tuotannon ja CAD-mallinnuksen tehokkaasti. Työt tehdään monialaisessa tiimissä. Tämä takaa tuotesuunnittelun tehokkuuden.

Tuotantosuunnittelu:
Kaikissa suunnitelmissa otetaan huomioon tehokas ja vakaa tuotanto.

Uusien teknologioiden käyttöönotossa tavoitteena on maksimoida lujien teräksien etujen hyödyntäminen:
Hitsien jälkikäsittely, kuten HFMI, DEM-simulaatiot ja muut työstötekniikat, otetaan mukaan heti suunnitteluvaiheessa.

SSAB:n teknisen tarjonnan kehittäminen fiksusti ja sujuvasti
Asiakkaana käytettävissäsi on paikallinen tekninen tuki ja saat asiantuntevaa tukea rakennesuunnitteluun, muovaukseen, liittämiseen ja tuotannon tehostamiseen. Lisäksi saat mahdollisuuden ulkoistaa osien ja osakokonaisuuksien valmistuksen. SSAB tarjoaa mahdollisuuden johtaa koko projektia tavoitteena saada tuotteesi nopeasti suunnittelupöydältä tuotantoon.

Kehitystuki
Insinööri tietokoneella

Asiantuntemukseemme luottaminen on paras sijoitus, jonka voit tehdä.

Tutkimus- ja kehitysosastoilta ympäri maailmaa vaaditaan yhä enemmän innovatiivisia uusia tuotteita ja nopeampaa tuotteiden elinkaarta, ja SSAB on tähän oikea kumppani.
SSAB:n tuotekehityksen ja teknisen suunnittelun ainutlaatuinen, Lean-periaatteita noudattava kehitysmenetelmä yhdistää onnistuneesti suunnittelun innovaatiot, kustannustehokkuuden ja tuotannon toteutettavuuden.

Yhdessä voimme löytää täysin uusia mahdollisuuksia vahvempien, kevyempien ja kestävämpien terästuotteiden ja suunnitteluratkaisujen kehittämiseen.