""
""

5 syytä valita fossiilivapaa teräs

Miksi hankkisit yrityksellesi fossiilivapaata terästä, kun sen hinta on korkeampi kuin perinteisen teräksen ja tämä voi heikentää yrityksesi tulosta?

Investoiminen hiilidioksidipäästöttömään teräkseen tuo liiketoiminnallesi taloudellista ja ympäristöön liittyvää lisäarvoa, mutta tämä on vain yksi tekijä. Yrityksesi tänään tekemä investointi tarkoittaa myös sitoutumista huomisen ympäristön parantamiseen – kaikkien kannalta.

SSAB:n liiketoiminnassa terästuotannon hiilidioksidipäästöjä vähentävät toimet ja investoinnit innovatiivisiin teknologioihin ovat asialistan kärjessä. SSAB:n teräs on jo nyt maailman johtava korkean suorituskyvyn teräs, mutta vuonna 2026 fossiilivapaa tuotanto nostaa teräksemme uudelle tasolle.

1. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tai – mikä vielä tärkeämpää – niiden eliminoiminen kokonaan on elintärkeää, jotta ilmaston lämpenemistä voidaan hallita ja se saadaan lopulta pysähtymään. Terästeollisuus on merkittävä hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja maailmassa, mutta kaikilla toimijoilla tuottajista loppukäyttäjiin on oma tehtävänsä muutoksen aikaansaamisessa. Fossiilivapaan teräksen valitseminen on ympäristön ja liiketoiminnan kannalta ratkaiseva päätös, joka vie koko teollisuudenalan muutosta eteenpäin.

 

2. Sopii kaikkiin sovelluksiin

Fossiilivapaan teräksen laadusta ei tingitä: lopputuote on edelleen yhtä korkealaatuista terästä kuin SSAB:n nykyiset tuotteet – mutta ilman kielteisiä ympäristövaikutuksia. Fossiilivapaata terästä voivat käyttää kaikki asiakkaat kaikilla teollisuudenaloilla, ja valitsemalla sen asiakas varmistaa, ettei teräksen valmistuksessa ole syntynyt hiilidioksidipäästöjä.

 

3. Ympäristön kannalta houkutteleva valinta asiakkaille

Vihreä on uusi musta – eikä paluuta ole. Asiakkaat vaativat, että yritykset investoivat koko arvoketjun osalta teknologioihin ja ratkaisuihin, joilla tuotteista, palveluista ja prosesseista saadaan mahdollisimman ympäristöystävällisiä. Valitsemalla fossiilivapaan teräksen yrityksesi osoittaa, että se on sitoutunut eliminoimaan käyttämänsä teräksen hiilijalanjäljen.

 

4. Ota etumatka vihreässä kilpailussa

Lainsäädäntö ja määräykset pakottavat teollisuudenaloja ympäri maailman kehittämään yhä tehokkaammin infrastruktuuria ja prosesseja, jotka täyttävät tietyt ympäristövaatimukset. Tämä trendi on vasta alkamassa, ja yritysten on investoitava nyt varmistaakseen, että niiden liiketoiminta on valmiina tulevaisuuteen.

 

5. Kattava vastaus vihreään kysyntään

Kuluttajien tietoisuus kestävistä arvoketjuista ja niiden kysyntä määrittävät ja ohjaavat teollisuutta. Ketju on aina vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Jokaisen toimijan on tehtävä oma osuutensa, jotta arvoketju pysyy fossiilivapaana loppukäyttäjälle asti. On tärkeää, että niin teräksestä valmistetut tuotteet kuin muutkin raaka-aineet ja tuotantovaiheet ovat fossiilivapaita. Fossiilivapaasta teräksestä tulee keskeinen osa nollapäästötavoitteiden saavuttamista kaikissa teollisuussovelluksissa.

Lisätietoa fossiilivapaasta teräksestä

SSAB employees

SSAB aikoo tuoda markkinoille maailman ensimmäisen fossiilivapaan teräksen vuonna 2026

Teräksentuotannon hiilidioksidipäästöjä on pystyttävä vähentämään, jos teollisuus haluaa siirtyä merkittävästä hiilidioksidipäästöjen aiheuttajasta kestäväksi, fossiilivapaaksi toimijaksi maailmanlaajuisessa arvoketjussa. SSAB on jo nykyään yksi maailman hiilidioksiditehokkaimmista teräsyhtiöistä, ja nyt sen uraauurtava lähestymistapa teräksen tuotantoon osoittaa, miten laadukasta terästä voidaan valmistaa ilman hiilidioksidipäästöjä.

steel bridge over water

Fossiilivapaan teräksen avulla kohti kestävää tulevaisuutta

Ilmastonmuutoksen nykytahdin pysäyttäminen ja suunnan kääntäminen on maailmanlaajuinen haaste, johon on vastattava kiireesti. Terästeollisuudella on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sekä tuotantovaiheessa että tukemalla nykyistä kierrätysastetta.