Business Development -ohjelma

Ohjelma on yksi SSAB:n keinoista rekrytoida ja kehittää johtamis- ja esimiestehtäviin soveltuvia henkilöitä.

Liiketoiminnan kehittämisohjelma verkossa

Ohjelman vetäjän, Viktor Strömbergin, haastattelu

Mikä on Business Development Program?
Business Development -ohjelman tarkoituksena on varmistaa johtajuus ja eteneminen SSAB:n tärkeissä strategisissa hankkeissa samalla kun rekrytoimme ja kehitämme lahjakkuuksia jatkamaan uraa SSAB:lla. Ohjelma antaa osallistujille mahdollisuuden kehittää johtajuuttaan, työstää ongelmanratkaisua, esiintymistaitoa, viestintää, projektijohtamista sekä rakentaa ymmärrystä terästeollisuudesta yleisesti. Osallistuja saa kattavan käsityksen SSAB:n toiminnasta ja rakentaa verkostoja yrityksen sisällä.

Miltä ohjelmasuunnitelma voi näyttää?
Yleisesti ottaen osallistuja työskentelee strategisten projektien parissa konsernin johdon, divisioonan tai tytäryhtiöiden toimeksiannosta. Yrityksen strategiatoiminnoissa työskentelevä toimii myös SSAB:n yleisen strategiakehityksen parissa. Osallistujalla on jyrkkä kehityskäyrä ja hän saa työskennellä kiinnostavien kysymysten parissa. Projekteja voidaan osittain mukauttaa osallistujien kiinnostuksen mukaan. Tiimipäiviin sisältyy inspiraatioluentoja, tiedonjakoa ohjelman osallistujien välillä jne.

Kuinka kauan ohjelma kestää?
Yleensä 2-4 vuotta, mutta se riippuu kunkin henkilön tuloksista, projektien etenemisestä ja mahdollisista tarvittavista lisäpalveluista. Yhdessä kunkin osallistujan kanssa suunnitellaan sopiva päätös ohjelmalle ja tehtävä, joka helpottaa menestyksellisen uran jatkumista SSAB:lla.

Millaisella taustalla voi hakea ohjelmaan?
Etsimme lahjakkuuksia, jotka ovat aidosti kiinnostuneita urasta teollisuudessa. Osallistujilla on yleensä insinööri- tai ekonomitausta ja 2-4 vuoden työkokemus soveltuvasta tehtävästä, esimerkiksi johdon konsulttina tai linjatoiminnosta. Olet analyyttinen, utelias ja hyvä muutosvaikuttaja. Tavoitteenasi on ottaa johtoasema tulevaisuudessa.

Miten ohjelmaan haetaan?
Lähettämällä henkilökohtainen esittelykirje ja CV osoitteeseen employer.branding@ssab.com.

Milloin ohjelmaan voi hakea
Rekrytointi ohjelmaan on käynnissä jatkuvasti.

Business Development Program –osallistuja esittäytyy

Business Development Program –ohjelmaan osallistuva Sofie Nilsson kertoo näkemyksiään ohjelmasta. Sofie työskentelee SSAB Luulajan tehtaalla osastopäällikkönä keskuskorjaamolla.

Johannes Borgman, Business Developer

"SSAB:n Business Development -ohjelma on juurtunut vahvasti sekä organisaatioon että sen hallintoon, ja voidaan sanoa, että ryhmämme on mukana kaikissa strategisissa projekteissa tavalla tai toisella. Tietoa on paljon ja oma kehityskäyrä jyrkkä, mutta olen vakuuttunut, että ohjelma avaa ovet mielenkiintoiseen urakehitykseen yrityksessä."

Josefin Aspegren, Business Developer

"Yksi SSAB:n Business Development -ohjelman suurimmista eduista on mielestäni se, että se antaa sekä syvyyttä että monipuolisuutta omaan osaamiseen. Perusteellinen se on siksi, että opimme koko ajan lisää SSAB:n ja teräsalan toiminnasta, ja monipuolinen siksi, että saamme mahdollisuuden osallistua strategisesti tärkeisiin hankkeisiin monilla eri alueilla. Toivottavasti lähestymistapa tarjoaa myös hyviä mahdollisuuksia löytää sopiva tehtävä oman edistymisen myötä.”