Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet

Menestyksemme riippuu erittäin paljon henkilöstömme osaamisesta ja osallistumisesta. SSAB toimii eri puolilla maailmaa, ja sillä on noin 15 000 taustoiltaan erilaista työntekijää yli 50 maassa. Tämän monimuotoisuuden ansiosta voimme tarjota erinomaista asiakaspalvelua.

Monimuotoisuus työpaikalla ei kuitenkaan automaattisesti lisää osallistumista tai paranna yrityksen taloudellista tulosta. SSAB pyrkii osallistavaan johtamiseen ja yrityskulttuuriin, jotta työntekijät tuntisivat aidosti kuuluvansa joukkoon ja jotta heillä olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia ja menestyä työssään. 

Terästeollisuus on perinteisesti miesvaltainen ala, eikä SSAB ole tässä mikään poikkeus, sillä henkilöstöstämme noin 19 % on naisia. Uskomme, että tasapuolinen sukupuolijakauma vaikuttaa työskentelykulttuuriin positiivisesti ja saa meidät reagoimaan tehokkaammin asiakkaiden tarpeisiin.  Lisätäkseen naisten määrää ylimmässä johdossa SSAB määritteli vuonna 2015 tasa-arvoon liittyvän tavoitteen, jonka mukaan vuoden 2019 loppuun mennessä yrityksen ylimmässä johdossa naisia olisi 30 %. 

SSAB:n pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä naispuolisten työntekijöiden määrää kaikkialla organisaatiossa. Johtotehtävissä olevat naiset toimivat esikuvina muille naisille, mikä tulee parantamaan tilannetta tulevaisuudessa. Järjestimme prosessin nopeuttamiseksi vuonna 2016 sisäisen johtotason mentorointiohjelman, joka onnistui hyvin, ja se järjestetäänkin uudelleen vuonna 2017. Prosessi on sekä ohjaajalle että ohjattavalle opettavainen kokemus, jossa osapuolet haastavat toisensa, vertailevat kokemuksiaan, laajentavat näkökulmiaan ja verkostoituvat organisaatiomme sisällä. 

SSAB:llä on lukuisia monimuotoisuuden ja tasa-arvon lisäämiseen tähtääviä hankkeita ja työvälineitä, esimerkiksi seuraavat:

  • Ylimmälle johdolle suunnatut sisäiset työpajat ja tilaisuudet, joissa keskitytään monimuotoisuuteen ja osallistamiseen.
  • Globaali seuraajasuunnittelu.
  • Maailmanlaajuinen henkilöstökysely.
  • Johtamisen kehittämiseen tähtäävät konsortio-ohjelmat.
  • Verkostot ja sisäiset mentorointiohjelmat.
  • SSAB One -johtamisfilosofiamme, joka on tärkeä työkalu osallistavan johtamisen edistämiseksi päivittäisessä työssämme.
  • Yhteistyö muiden yritysten ja viranomaisten kanssa: SSAB luo eri puolilla Ruotsia yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa harjoittelupaikkoja eritaustaisille ihmisille, myös muille kuin ruotsalaisille. Harjoitteluohjelmiin osallistuvat ulkomaalaiset pääsevät työelämään, oppivat uuden kielen ja tutustuvat samalla Ruotsin työmarkkinoihin.
  • Jotta kaikki teemaan liittyvät hankkeet toteutettaisiin suunnitellulla tavalla, SSAB on nimittänyt konsernin tasolle erillisen koordinaattorin.