Ladattavat tiedostot SSAB:n Teräspaalupäivä kokosi infrarakentamisen ammattilaiset Helsinkiin

SSAB:n Teräspaalupäivä kokosi infrarakentamisen ammattilaiset Helsinkiin

Yhdeksännen kerran järjestetty Teräspaalupäivä on vakiinnuttanut paikkansa tapahtumana, johon alan edustajat vuosittain kokoontuvat. Osallistujia 21.1.2016 tapahtumassa oli jälleen yli 300, joista kolmasosa edusti suunnittelijoita, kolmasosa urakoitsijoita ja loput muun muassa viranomaisia ja opiskelijoita.

 

“Haluamme olla luotettava kumppani, joka keskittyy asiakkaan liiketoimintaan ja ylittää jatkuvasti odotukset kehittämällä sekä toimintaansa että uusia tuotteita infrarakentamiseen,” totesi tilaisuuden avannut infrarakentamisen tuotteista vastaava johtaja Hannu Jokiniemi SSAB:lta.

SSAB toimittaa infrastruktuurirakentamiseen muun muassa lyönti- ja porapaaluja, RD-paaluseiniä, combi-seiniä, suojakaidejärjestelmiä, runkovesijärjestelmiä sekä paineputkia teollisuus- ja kaukolämpösovelluksiin. Lisäksi SSAB toimittaa Merox-yhtiöstään masuunikuonaa, joka soveltuu esimerkiksi maan- ja tienrakentamiseen.

SSAB panostaa tutkimus- ja kehitystyöhön

Teknologiapäällikkö Antti Perälä kertoi SSAB:n viimeaikaisista tutkimus- ja kehityshankkeista. Muun muassa erikoislujasta teräksestä valmistetut RRs- ja RDs-paalut sekä RD-paaluseinä edustavat yhtiön oman tuotekehityksen tuloksia. Paalujen suunnittelun helpottamiseksi on laadittu mitoitusohjelmat RRPileCalc ja PileWallCalc. Jatkuvasti on käynnissä myös erilaisia opinnäytetöitä aina väitöstutkimuksiin asti liittyen SSAB:n infrarakentamisen tuotteisiin.

Teräspaalupäivässä opiskelijat kertoivat opinnäytetöidensä tuloksista. Ilkka Isokankaan aihe oli ”Kärjellä kantavan paalun nurjahdustarkastelu” ja Rosa Sirénin ”Kallioon porattujen teräsputkipaalujen vetokapasiteetti”. Jussi Kinnunen Inspectalta esitteli diplomityötään, jossa tutkittiin ajan vaikutusta paalun geoteknisen kestävyyden kehittymiseen.

Ohjelmassa oli myös mielenkiintoisia esimerkkejä viimeaikaisista tutkimusprojekteista Suomessa. Outi Kettunen Rambollilta kertoi Jätkäsaaren koepaalutuksesta, jossa tutkittiin tiivistyksen vaikutusta eri paalutyyppien asennettavuuteen.

Metsä Fibre Äänekosken biotuotetehdas

SSAB toimitti Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan projektiin lyönti- ja porapaaluja Pulkkilan tehtaalta yhteensä noin 3500 tonnia. Määrämittaiset porapaalut toimitettiin nopealla aikataululla vuoden 2015 kesä-joulukuussa. Porapaalujen hitsijatkokset saatiin minimoitua käyttämällä määrämittaisia, jopa 26 m pitkiä paaluja. Kaikki porapaalut olivat S550 –terästä. Näin paaluille saavutettiin erinomainen kantokyky ja vähemmän kustannuksia.

Urakoitsijan näkökulmasta projektista kertoivat Ossi Hakanen Suomen Teräspaalutus Oy:stä ja Raimo Isopahkala Niskasen Maansiirto Oy:stä.

Pasila Tripla Helsingissä

Helsingin Pasilassa on käynnissä Pasila Tripla, YIT:n hanke, jonka arvo on 1 miljardi euroa. Projektissa Pasilan aseman viereen valmistuu ensin 4 vuoden kuluttua kauppakeskus Tripla ja myöhemmin tornitaloja sekä uusi asuinalue. Työpäällikkö Juha Vunneli YIT-Rakennus Oy:stä esitteli projektia rakennuttajan näkökulmasta. Rakennustyöt ovat alkaneet pysäköintilaitoksen patoseinän rakentamisella, joka toteutetaan SSAB:n RD-paaluseinällä.

”RD-paaluseinään päädyttiin nopean ja varman asennusmenetelmän sekä luotettavan työnaikaisen vesitiiveyden vuoksi”, totesi Juha Vunneli.

Suunnittelijan näkökulmasta projektista kertoi Petri Tyynelä Ramboll Finlandista. Esityksessään hän kävi läpi, miten voidaan varmistaa pohjarakenteiden osalta vaadittu 200 vuoden mitoitusikä ja saavuttaa suunnitellulle kaivannolle asetettu vesitiiveysvaatimus, 60 l / min. Pasilan ratapihalla olevan kaivannon mitat ovat 230 m x 110 m.

RD-paaluseinän asennuksen toteutti Keski-Suomen Betonirakenne Oy ja Fort Ehitus OU. Paalujen asennuksesta tilaisuudessa kertoi Jouko Pasanen/ Ilmi Solutions. Hankkeessa käytettiin uutta porapaalujen asennustapaa, jossa paalut asennettiin aluksi täryttämällä. Tässä kohteessa tämä asennusmenetelmä toimi hyvin ja tuloksena oli nopeasti asennettu mittatarkka seinä.

Pasila Tripla on SSAB:n tähän mennessä suurin RD-paaluseinätoimitus

SSAB toimitti Pasila Triplan RD-paaluseinään yhteensä lähes 20 kilometriä (n. 4300 tonnia) suuriläpimittaisia RD-paaluja. Paalut valmistettiin ja varusteltiin Oulaisten tehtaalla, josta ne toimitettiin työmaalle Pasilaan yksimittaisina.

”Tämän kokoluokan hankkeessa on tärkeää hyvä ennakkosuunnittelu sekä kommunikointi työmaaorganisaation kanssa. Paalujen valmistus- ja toimituskapasiteetti on synkronoitava työmaan aikatauluun. Tässä projektissa onnistuttiin erinomaisesti pitämään sovitut aikataulut sekä tuotannossa ja toimituksissa,” sanoo toimialapäällikkö Jari Mara SSAB:lta.

Osallistujien kommentteja tilaisuudesta


Heidi Kekäläinen


Heidi Kekäläinen Destia Oy:stä osallistui Teräspaalupäivään ensimmäistä kertaa. Hän työskentelee työmaainsinöörinä SRV:n REDI-projektissa, jossa käytetään myös SSAB:n RD-paaluseinää.
”Päivän ohjelmassa minua kiinnosti erityisesti Pasila Tripla –casen esittely, joka on porapaalupisteiden määrän suhteen suunnilleen saman kokoluokan projekti kuin REDI Kalasatamassa. Lisäksi myös Pasila Tripla rakennetaan valmiin infran keskelle, ” Heidi Kekäläinen sanoi.


Kristiina Heikkinen

Lähes joka vuosi Teräspaalupäivään osallistunut Kristiina Heikkinen Junttapojat Oy:stä pitää tilaisuutta erinomaisena paikkana tavata yhteistyökumppaneita ja tutustua alan tuoteuutuuksiin.
”Tähän tapahtumaan on aina mukava tulla. Tällä kertaa kiinnostavin case oli Äänekosken projekti kokonaisuutena, erityisesti paalutuksen nopea suunnittelu ja toteutus sisältäen koepaalutuksen, " Kristiina Heikkinen totesi.


Tommi Hakanen

Myös suunnittelupäällikkö Tommi Hakanen Lemminkäinen Infrasta on osallistunut Teräspaalupäivään lähes vuosittain. ”Tilaisuus kokonaisuutena ja mahdollisuus verkostoitua alan toimijoiden kanssa saa minut osallistumaan Teräspaalupäivään. Hyödynnän erityisesti SSAB:n tarjoamaa teknistä tukea ja käytän SSAB:n suunnittelutyökaluja, jotka ovat ladattavissa netistä,” Tommi Hakanen sanoo.  

Lataa esitysmateriaalit:

Tutkimus ja kehitys SSAB Infrassa: Antti Perälä, SSAB
Kärjellä kantavan paalun nurjahdustarkastelu: Ilkka Isokangas
Päättötyö: Kärjellä kantavan paalun nurjahdustarkastelu. Ilkka Isokangas
Kallioon porattujen teräsputkipaalujen vetokapasiteetti: Rosa Sirén
Päättötyö: The tensile capacity of steel pipe piles drilled into the bedrock / Kallioon porattujen teräsputkipaalujen vetokapasiteetti. Rosa Sirén
Ajan vaikutus paalun geoteknisen kestävyyden kehittymiseen: Jussi Kinnunen
Päättötyö: Ajan vaikutus kitkapaalujen geotekniseen kestävyyteen. Jussi Kinnunen
Jätkäsaaren koepaalutus: Outi Kettunen, Ramboll

Case Metsä Fibre Äänekosken biotuotetehdas

Kohteen esittely: Oskari Sivula, SSAB
Paalutusurakoitsijan näkökulma, lyöntipaalut: Taneli Murtoperä, Lujabetoni
Paalutusurakoitsijan näkökulma, porapaalut: Ossi Hakanen, SuomenTeräspaalutus Oy

Case Pasila Tripla

Rakennuttajan näkökulma: Juha Vunneli, YIT Rakennus Oy
Suunnittelijan näkökulma: Petri Tyynelä, Ramboll
Urakoitsijan näkökulma: Jouko Pasanen, Ilmi Solutions Oy
Yhteenveto: Jari Mara, SSAB

Teräsputkipaalutuksen edut, suunnittelijan näkökulma: Olli Asp, A-Insinöörit
RDc-suojaputket: Oskari Sivula, SSAB
Suunnittelutyökalu PileWallCalc: Antti Perälä, SSAB
SSAB’s European pile projects: Piet van Breukelen, SSAB