Inženýrské služby

Inženýrské služby

Společnost SSAB uvedla na trh novou globální technologickou platformu, která nabízí vedoucí inovační a projektové řízení v průběhu celého cyklu vývoje produktu – od vývoje konceptů až po kompletní výrobu. Naše rozsáhlé znalosti v obllasti výroby a zpracování oceli a více než 50 let zkušeností s vývojem produktů a technických řešení pro naše klienty vám pomáhají zvyšovat konkurenceschopnost prostřednictvím služeb včetně:

  • vývoje štíhlé výroby produktů v kombinaci se znalostmi konstruktérů a odborníků z provozu s počítačovými simulacemi (nástroje CAD a FEM),
  • reverzního inženýrství s laserovým skenováním a optimalizace životnosti  komponentů na základě  simulací DEM,
  • vyhodnocování svařovaných konstrukcí,  vypracování specifikace  svařovacích postupů (WPS) a provedení opracování po svařování (HFMI),
  • konstrukce a výroby skladovacích a svařovacích přípravků,
  • stanovení skutečného zatížení a faktoru plnění vašeho zařízení pomocí DEM,
  • testování moderních materiálů.

Oddělení vývoje produktu SSAB a SSAB Engineering vychází z úhlu pohledu výrobce OEM a následně pracuje na nalezení potenciálního zlepšení produktového portfolia. Poté se odborníci pustí do práce na podporu vývoje výrobku. Spolupráce v rané fázi a jedinečné metody vývoje SSAB umožňují náskok, který snižuje čas potřebný k uvedení výrobku na trh a také náklady.

Hlavní výhody nabídky

Poskytujeme nejrychlejší a nejlepší vývojovou podporu pro aplikace z oceli.

Proces štíhlé konstrukce: 
Poskytujeme nejrychlejší a nejlepší vývojovou podporu pro aplikace z oceli. Tým inženýrů SSAB spolupracuje se specialisty na konstrukce z progresivní vysokopevnostní oceli (AHSS), odborníky z výroby a návrháři pracujícími s nástrojem CAD. Práce provádí tým expertů z více oborů. To vede k vysoké obrátkovosti iterací konstrukce výrobku.

Návrhy pro výrobu: 
všechny konstrukční návrhy mají být vyrobeny tak, aby byly efektivní a kompaktní.

Implementace nových technologií s cílem maximalizovat vlastnosti oceli AHSS:
Ve fázi návrhu jsou začleněny postupy ošetření po svařování, například HFMI, simulace DEM a další nástroje.

Inteligentní a bezproblémové zvýšení technické nabídky SSAB 
Jako zákazník máte přístup k technické podpoře na pracovišti, odbornému poradenství v oblasti konstrukčního návrhu, tváření, spojování, efektivity výroby a také možností outsourcingu dodávek dílů a sad. Společnost SSAB nyní nabízí možnost řídit celý projekt a odvést svůj produkt z konceptuálního návrhu až po výkresy pro výrobu ve velmi krátkém čase.


Vaše nejlepší investice spočívá v našich odborných znalostech.


Jako zákazník společnosti SSAB získáváte přístup k rozsáhlým znalostem v oblasti konstrukce a výroby produktů díky technologii výroby progresivní vysokopevnostní oceli (AHSS) – pro pevnější, lehčí a udržitelnější produkty.

Kromě toho SSAB Engineering poskytuje vedoucí poradenství v oblasti inovace a řízení projektů během celého vývojového cyklu produktu, sestavování virtuálního a fyzického prototypu a sériové výroby ocelových komponentů.