Ocel Strenx pro návěsy Jeřáby Fassi bez kompromisů

 

Přihlaste se k odběru čtvrtletního zpravodaje Speciální ocel ještě dnes
a získejte nejnovější zprávy o vysokopevnostní oceli Strenx®.

 

Odebírat newsletter

Jeřáby společnosti Fassi

Jeřáby Fassi bez kompromisů

Společnost Fassi úspěšně čelí tvrdé konkurenci v oblasti zvedací techniky. Díky novému jeřábu F2150RAL, který maximálně využívá ve svých zvedacích ramenech a výložnících moderní mimořádně vysokopevnostní ocel Strenx®, získala společnost Fassi značnou konkurenční výhodu.


Revoluce u jeřábů s kloubovým výložníkem

Italská skupina Fassi patří mezi největší výrobce manipulačních jeřábů na světě. Tato společnost využívá nejnovější materiály od předních výrobců oceli a její výrobky charakterizuje inovativnost, kvalita a špičkové parametry. U svého nového modelu jeřábu F2150RAL se společnost Fassi rozhodla použít ocel Strenx® 1100 a Strenx® 900 od společnosti SSAB pro výrobu zvedacích ramen a výložníků jeřábu. Výsledkem jsou výkonné jeřáby s kloubovým výložníkem, které lze nainstalovat na čtyřnápravová nákladní vozidla.

Jeřáb F2150RAL se vyznačuje kombinací výjimečných zvedacích parametrů s minimálními rozměry konstrukce, což snižuje vlastní hmotnost jeřábu. Jeřáb má nosnost 160 tm / 1570 kNm a maximální dosah 41,3 m. K tomu přispívá výložník vyrobený z oceli Strenx®.

Ocel Strenx® je určena do oblastí vyžadujících důležité konkurenční faktory materiálu, jako je konstrukční pevnost a malá hmotnost, proto oddělení výzkumu a vývoje společnosti Fassi vyvinulo ve spolupráci se společností SSAB nové aplikace, které využívají extrémně progresivní mechanická řešení.

Nižší hmotnost, větší výhody

Cílem společnosti Fassi je udržet se na čele odvětví díky významným konkurenčním výhodám. Proto se při vývoji nového jeřábu Fassi zaměřila na zlepšení poměru mezi výkonem a hmotností, aniž by tím utrpěla spolehlivost a limity pro bezpečný provoz. Díky oceli Strenx® a technickým zkušenostem společnosti SSAB dokázala společnost Fassi účinně snížit hmotnost a dosáhnout lepších parametrů.

Snížení hmotnosti díky oceli Strenx® rovněž přispělo k nižší hmotnosti zařízení, což je důležité pro celkové zlepšení parametrů jeřábu a vybavenosti vozidla. To umožnilo společnosti Fassi splnit tři cíle: snížit spotřebu paliva, ušetřit na provozních nákladech a díky menším emisím CO2 snížit dopad na životní prostředí.

Vhodná kombinace vlastností a kvality

U oceli používané pro výrobu jeřábů se vyžaduje nízký poměr mezí hmotností a pevnosti, a kromě toho musí mít také vysokou houževnatost, dobré vlastnosti při svařování a ohýbání a musí být dostatečně konzistentní z hlediska fyzikálních, chemických a mechanických vlastností.
Ocel Strenx® splňuje tyto důležité požadavky a společnost SSAB neustále pracuje na vývoji progresivních vysokopevnostních a mimořádně vysokopevnostních ocelí, které poskytnou výrobcům jeřábů ještě více výhod.

Partnerství

Na posledním videu od společností Fassi a SSAB můžete vidět nový moderní jeřáb F2150RAL, který se používá na staveništi nedaleko Helsinek ve Finsku. Tento špičkový jeřáb představuje dokonalou kombinaci vlastností výjimečné oceli s moderním řešením a přístupem vycházejícím z více než padesátileté praxe společnosti Fassi.

Sledujte společnosti Fassi a SSAB na kanále YouTube a zjistěte více informací o funkcích a technologii.