Hardox HiAce

Hardox® HiAce

Nové eso z korozivzdorné oceli odolné proti opotřebení pro kyselá prostředí

Ocel Hardox® HiAce je nejnovější verze v řadě otěruvzdorných plechů Hardox®. Je to eso v boji proti abrazivnímu opotřebení a korozi. Vyznačuje se stejnými vynikajícími vlastnostmi jako ocel Hardox® 450 se zkouškou tvrdosti podle Brinella, a to od 425 do 475 HBW, a minimální rázovou energií, KV, ve výši 27 J při −20 °C.

Hardox® HiAce je ten pravý bojovník proti opotřebení, zejména v kyselých korozivních prostředích, kde hrozí devastace vašeho zařízení. Tento ocelový plech odolný proti korozi pomáhá vyrovnat se s výzvami korozního opotřebení, které se vyskytuje v oblasti nakládání s komunálními a průmyslovými odpady, v podnicích na získávání energie a biomasy z odpadu a v těžebním a zpracovatelském průmyslu.
 

Objednat zkušební materiál Požádejte o bezplatnou technickou podporu

Chraňte svá zařízení proti běžné a důlkové korozi, ochráníte tak své zisky

V takových prostředích, kde mohou ocelové díly vašich vozů, sklápěčů, kontejnerů a dalších zařízení podléhat vlivům různých druhů kyselin s nízkou pH hodnotou nebo chloridovým či síranovým solím, a které mohou vést k běžné korozi. Kombinace nízkých hodnot pH, chemických látek (například chloridů), teploty a minimální údržby může také způsobit agresivní poškození zařízení zvaného důlková koroze.

Důlková koroze je povrchová koroze kovu na malé ploše ve formě malých otvorů nebo důlků.  Nenechte se však zmást velikostí: jeden důlek v důležité části zařízení může způsobit obrovskou škodu. Důlková koroze sice nezpůsobuje velké ztráty materiálu na povrchu, může však poškodit jeho hluboké struktury. Je také těžké ji zjistit a předvídat.
Ocel Hardox HiAce chrání vaše zařízení
Hlídejte nízké hodnoty pH a kyselé chemické látky, mohou ohrozit zisk.
Vliv oceli Hardox HiAce na zařízení
Zařízení používaná na skládkách podléhají kyselému prostředí a korozi. Ocel Hardox® HiAce prodlužuje jejich životnost.

Vliv na stav zařízení a jeho životnost

Zákeřné a agresivní poškození kyselinami si může vybrat na zařízení obrovskou daň. To z dlouhodobého hlediska znamená vyšší investice do údržby, vyšší náklady na opravy a kratší životnost, což celkově snižuje produktivitu a zisk. 

V těchto podmínkách s nízkými hodnotami pH se nemusí různé mechanismy ochrany proti opotřebení osvědčit a tvrdší oceli nemusí nutně zajistit delší životnost zařízení. Ocel Hardox® HiAce odolná proti korozi má stejný výkon jako ocel 450 HBW v typickém abrazivním prostředí. Při nižších hodnotách pH může mít až 3krát delší životnost ve srovnání s ocelí s jmenovitou tvrdostí 400 HBW, která se obvykle používá v mnoha aplikacích.

Typické aplikace z oceli Hardox® HiAce

Ocel Hardox® HiAce má houževnatost potřebnou pro zachování konstrukčních vlastností materiálu pro výrobu popelářských vozů, recyklační kontejnerů, koreb sklápěčů a dalších zařízení do náročných podmínek. Má dobré vlastnosti i při teplotách pod bodem mrazu až do 20 °C pod nulou. 

Průmyslová odvětví a aplikace, které mohou případně využít produkty vyrobené z oceli Hardox® HiAce:

  • Nakládání s komunálním a průmyslovým odpadem: popelářské vozy, kontejnery a  povrchy vystavené abrazi a současně kyselinám v zařízeních pro nakládání s odpady a recyklaci a zařízení využívaná na skládkách
  • Recyklace
  • Recyklační podniky na získávání energie a biomasy z odpadu
  • Zařízení na zpracování papíru a buničiny
  • Důlní průmysl a lomy
  • Zemědělské aplikace a lesnictví
  • Zpracovatelský průmysl
Hardox® HiAce je nová odolná ocel pro výrobu zařízení pro manipulaci s odpadem, dřevem a buničinou

Dílenské vlastnosti: ohýbání, svařování a řezání

Ocel Hardox® HiAce můžete zpracovávat stejným způsobem jako jiné typy ocelí Hardox®. Ohybatelnost je stejná jako u oceli Hardox® 450. I svařování je podobné. Vyšší tloušťky plechů vyžadují použití svařovacího spotřebního materiálu z nerezové oceli. Testy CO2 laserového pálení dokazují, že Hardox® HiAce je na řezu perfektní.

Interval rozměrů

Hardox® HiAce je k dispozici v tloušťkách od 4,0 do 25,4 mm. Hardox® HiAce je k dispozici v šířkách až 3 350 mm a v délkách až 14 630 mm. Bližší informace o rozměrech najdete v programu Rozměry.

 

Dostupné standardy

EN 10029

Hardox® HiAce

Hardox® HiAce

POUŽÍVÁ SE PRO
ROZMĚRY
NORMY
MATERIÁLOVÝ LIST
POUŽÍVÁ SE PRO

Wear Resistant

ROZMĚRY

T: 4 - 25.4 mm

L: Až 14630 mm

NORMY

EN 10029

MATERIÁLOVÝ LIST