Prohlášení o ochraně soukromí společnosti SSAB

Poslední aktualizace: červenec 2022

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů informuje, jak skupina společností SSAB, mimo jiné včetně dceřiných společností Tibnor a Ruukki, (dále jen „SSAB“) zpracovává osobní údaje. Zde se dozvíte, jaké osobní údaje společnost SSAB shromažďuje, používá a sdílí, k jakému účelu je shromažďuje a jaká práva mají osoby. Osobami, jejichž údaje jsou zpracovávány, mohou být zákazníci společnosti SSAB, zástupci korporátních zákazníků, potenciální zákazníci, zástupci dodavatelů, další zprostředkovatelé a obchodní partneři, kapitáloví účastníci, návštěvníci společnosti nebo uživatelé internetu a digitálních médií navštěvující web a další platformy digitálních služeb či jiné osoby s vazbami na společnost SSAB (dále jen „uživatelé“).

Společnost SSAB zpracovává také osobní údaje svých zákazníků a kontaktních osob v rámci obchodních aktivit společností Ruukki a Plannja. Pro tento účel máme samostatné prohlášení o ochraně osobních údajů B2C, které naleznete na www.ruukki.com/b2cprivacy  

Webová stránka společnosti SSAB může obsahovat odkazy na webové stránky a služby třetích stran. Tyto webové stránky či služby podléhají vlastním prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů. Společnost SSAB nenese žádnou odpovědnost za prohlášení k ochraně soukromí od třetích stran ani za zpracování osobních údajů v rámci operací třetích stran. Věnujte prosím pozornost prohlášením o ochraně soukromí a následným změnám.

 

1. SPRÁVCE ÚDAJŮ

Správcem údajů odpovědným za činnosti skupiny SSAB v oblasti zpracování osobních údajů je společnost SSAB AB (registrační číslo: 556016-3429, adresa: Box 70, SE-101 21 Stockholm, Švédsko). Zahrnuta je odpovědnost za veškeré zpracování údajů na korporátní úrovni, například za marketingové nástroje a digitální služby poskytované ve společnostech skupiny SSAB. Společnost SSAB je povinna zajistit zpracování osobních údajů v souladu s tímto Prohlášením a v souladu s platnými zákony o ochraně údajů. 

Kromě toho lze pobočky společnosti SSAB pokládat za správce údajů v samostatném smluvním či jiném vztahu spolupráce nebo v souvislosti s určitým zákonným zpracováním osobních údajů a dodržováním místních právních požadavků jednotlivého právního subjektu, jenž je součástí skupiny SSAB. Společnosti skupiny SSAB rovněž sdílejí osobní údaje pro administrativní účely a k usnadnění obchodních operací skupiny či jednotlivých právních subjektů. Informace o společnostech skupiny SSAB a přidružených společnostech naleznete v nejnovější výroční zprávě na adrese https://www.SSAB.com/en/company/investors/reports-and-presentations a na adrese https://www.SSAB.com/en/company/about-SSAB/our-business. Bez ohledu na správce údajů v konkrétní situaci zůstává primárním kontaktem pro záležitosti ochrany osobních údajů ve společnosti SSAB: E-mail: data.privacy(zavináč)ssab.com.

 

2. PRÁVNÍ VÝCHODISKO A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost SSAB zpracovává osobní údaje uživatelů k různým účelům, které jsou vysvětleny dále.

2.1 Smluvní a jiná interakce se zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery

Hlavním účelem zpracování osobních údajů je dodávat produkty a služby společnosti SSAB, jakož i zdrojové služby a materiál pro obchodní potřeby společnosti SSAB, a poskytovat webové stránky a další digitální služby. Zpracování osobních údajů vychází především ze smlouvy a zahrnuje také zpracování osobních údajů potřebných před uzavřením smluvního vztahu se společností nebo organizací, kterou uživatel zastupuje, v některých případech také přímo s uživatelem.

2.2 Marketing a komunikace

Osobní údaje uživatelů se používají pro marketingové účely a správu komunikace s uživateli. Vzhledem k tomu může zpracování osobních údajů vycházet z oprávněného zájmu společnosti SSAB poskytovat uživatelům relevantní a aktuální informace v rámci webových stránek a také prostřednictvím jiných digitálních platforem a služeb. Zpracování osobních údajů může rovněž vycházet z oprávněného zájmu společnosti SSAB podporovat své nejnovější výrobky a služby, přizpůsobovat nabídku uživatelům a vyhodnocovat spokojenost zákazníků.
Marketing prováděný elektronickou cestou je v některých regionech založen na předchozím souhlasu uživatele, například se zasíláním marketingových zpráv. Další informace o marketingové komunikaci a právech uživatelů v této souvislosti najdou uživatelé dále v čl. 6.

2.3 Účel vývoje produktů a služeb

Cílem společnosti SSAB je poskytovat vysoce kvalitní produkty a služby a zajistit uživatelům relevantní informace o těchto produktech a službách. Společnost SSAB tedy může osobní údaje používat k analyzování trhu, využívání webu či služeb pro účely vývoje a zdokonalování kvality webu, produktů a služeb SSAB. Zpracování osobních údajů vychází z oprávněného zájmu společnosti SSAB růst a rozvíjet se. Může také zahrnovat vytváření profilů skupin uživatelů a profilů jednotlivých zákazníků či kontaktů kombinací osobních údajů shromážděných pomocí souborů cookie nebo podobných technik se souhlasem uživatele pro účely vyhodnocování a cílení s dalšími existujícími informacemi o uživatelích. Tento typ informací lze použít k vylepšení nabídky našich služeb a pro marketingové účely, existuje-li platný oprávněný zájem nebo pokud uživatel případně udělil souhlas s využitím osobních údajů pro marketing. Společnost SSAB používá soubory cookie a další podobné techniky mimo jiné ke statistickým účelům, například k sestavování souhrnných statistik, jež společnosti SSAB umožní pochopit způsob využívání webu a pomohou zlepšit uživatelskou přívětivost webového prostředí. Další informace týkající se statistických a jiných účelů používání souborů cookie a jejich právního základu naleznete v Prohlášení společnosti SSAB o souborech cookie.

2.4 Bezpečnost informací a zařízení

Společnost SSAB smí zpracovávat technické údaje včetně určitých osobních údajů za účelem zajištění bezpečnosti informací, sledování přístupu a předcházení podvodům. Společnost SSAB realizuje opatření zaměřená na bezpečnost informací a vybavení a tak, aby chránila zdraví, bezpečnost, obchodní informace a majetek, předcházela úrazům na svých pracovištích, poškození majetku, zabránila trestné činnosti a zajistila dostupnost webových stránek a služeb. Toto zpracování vychází z oprávněného zájmu společnosti SSAB zajistit odpovídající míru bezpečnosti sítě, vybavení a informací a bezpečnost osob. Společnost SSAB zpracovává také informace o návštěvnících svých zařízení. Zpracování informací o návštěvnících je založeno na oprávněném zájmu společnosti SSAB umožnit externí návštěvy vlastních zařízení a obchodních prostor.

2.5 Dodržování právních předpisů

Někdy mohou být osobní údaje použity pro dodržení právních předpisů. V rámci obchodních operací společnosti SSAB to například znamená, že zpracování osobních údajů může být zapotřebí k dodržení souladu mj. s následujícími zákonnými požadavky: (i) výkaznictví a audit, (ii) nařízení o zneužívání trhu, (iii) sankce a další kontroly dodržování předpisů, (iv) postupy oznamování nekalých praktik, (v) požadavky na správu a řízení společnosti a (vi) rejstříky akcií a akcionářů (včetně účasti na valných hromadách akcionářů). Kromě toho mohou být některé osobní údaje uchovávány pro účely řešení sporů a při prokazování a ochraně právních nároků. 

2.6 Zpracování osobních údajů interně v rámci skupiny SSAB

Osobní údaje uživatelů mohou být zpracovávány v jiných společnostech SSAB. V tomto případě může být zpracování osobních údajů založeno na smluvním závazku nebo oprávněném zájmu společnosti SSAB pro interní administrativní účely, aby bylo možné vhodným a praktickým způsobem organizovat a řídit např. vztahy se zákazníky a dodavateli, marketing či opatření pro zabezpečení informací a další obchodní funkce v rámci skupiny.

 

3. SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ

Společnost SSAB smí shromažďovat osobní údaje různými způsoby, které jsou vysvětleny níže.

3.1 Obchodní vztahy

Společnost SSAB zpracovává osobní údaje za účelem udržování dobrých obchodních vztahů, například při dodávání a poskytování služeb, udržování komunikace se zákazníky, nákupu materiálu, produktů a služeb pro své obchodní potřeby nebo během jiných interakcí s obchodními partnery nebo dalšími zúčastněnými stranami. Osobní údaje jsou shromažďovány většinou přímo od uživatelů.
V závislosti na interakci s uživateli smí společnost SSAB sbírat následující osobní údaje:

 • Základní informace o uživateli a společnosti či organizaci, kterou uživatel zastupuje, jako je např. jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo;
 • Základní informace o zaměstnavateli uživatele, například název společnosti, adresa firmy, firemní e-mailová adresa a firemní telefonní číslo;
 • Informace týkající se obchodního vztahu, například přijímaných nebo dodávaných produktů a služeb, zahájení či ukončení obchodního vztahu;
 • Fakturační či úvěrové informace, například čísla účtu, provedené platby, dosud nezaslané platby a dodané faktury;
 • komunikace se zákazníky, včetně zpětné vazby, marketingu a informací o historii kampaní.

3.2 Interakce uživatele se společností SSAB na webových stránkách nebo jinde

Společnost SSAB smí shromažďovat osobní údaje, pokud zákazníci kontaktují zákaznickou službu SSAB, využívají chat na webových stránkách, využívají platformy digitálních služeb společnosti SSAB, jinak kontaktují společnost SSAB, odebírají zpravodaj SSAB nebo se účastní výzkumů a soutěží na webových stránkách či jinde. Osobní údaje jsou shromažďovány přímo od uživatelů.
Společnost SSAB smí shromažďovat osobní údaje, které uživatel sdílel se společností SSAB, jako např.

 • Základní informace o uživateli, tj. jméno, e-mail a telefonní číslo;
 • Základní informace o zaměstnanci uživatele, název společnosti, adresu a telefonní číslo;
 • Důvody kontaktování společnosti SSAB, kontaktní údaje;
 • Výzkumy a soutěže, kterých se uživatel účastnil.

3.3 Automaticky shromažďované údaje o využití webových stránek a služeb

Společnost SSAB shromažďuje a zpracovává následující technické údaje o uživateli a využití webových stránek, produktů a služeb SSAB:

 • IP adresu, ID zařízení, typ zařízení, používaný systém a nastavení aplikace;
 • aktivitu uživatele, například zobrazené stránky a položky, na něž uživatel klikne;
 • časová razítka a zaznamenané údaje související s využíváním služby;
 • umístění/zemi původu.

Tyto technické údaje jsou shromažďovány během využívání webových stránek a služeb. Společnost SSAB si k používání jiných než striktně nezbytných souborů cookie vyžádá souhlas uživatelů. Další informace o používání souborů cookie a podobných technologií na webech SSAB najdete v Prohlášení společnosti SSAB o souborech cookie .

3.4 Údaje shromažďované z jiných zdrojů

Společnost SSAB smí příležitostně shromažďovat informace z veřejně dostupných zdrojů a od třetích stran, mezi které patří například sociální sítě nebo marketingové společnosti. Společnost SSAB smí, například přijímat základní informace o profilu uživatele v sociální síti, pokud se uživatel přihlásí k webových stránkám nebo službám společnosti SSAB přes účet sociální sítě.

 

4. SDÍLENÍ DAT

Společnost SSAB smí osobní údaje uživatele předávat následujícím třetím stranám:

 • ostatním společnostem skupiny SSAB pro výše uvedené účely;
 • důvěryhodným poskytovatelům služeb nebo partnerům SSAB, například dodavatelům, zástupcům, distributorům a poskytovatelům marketingových služeb pro výše uvedené účely. Pokud tito důvěryhodní poskytovatelé služeb vystupují jménem společnosti SSAB, zůstává společnost SSAB odpovědná za používání osobních údajů uživatelů;
 • pokud je ze zákona povoleno nebo vyžadováno splnit žádost kompetentních státních orgánů, například prostřednictvím obsílky či jiného závazného úkonu;
 • pokud je společnost SSAB stranou účastnící se fúze, akvizice či prodeje veškerého nebo některého svého majetku;
 • pokud společnost SSAB musí v dobré víře tyto údaje zveřejnit, za účelem ochrany práv společnosti SSAB, bezpečnosti uživatelů nebo jiných osob, prošetření podvodu nebo v odpověď na žádost státního úřadu.

 

5. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EU/EEA

5.1 Předávání v rámci skupiny

Jelikož některé společnosti ze skupiny SSAB působí mimo EU/EEA, lze osobní údaje uživatele předávat mimo EU/EEA, například do USA. Za těchto okolností využije společnost SSAB požadované zavedené mechanismy pro přenos mimo EU/EHP včetně standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí. Chcete-li získat více informací o příslušných bezpečnostních opatřeních pro mezinárodní přenosy dat, využijte e-mailovou adresu data.privacy(zavináč)ssab.com. 

5.2 Poskytovatelé služeb mimo EU/EEA

Společnost SSAB může pro výše uvedené zpracování osobních údajů použít subdodavatele. V případě potřeby a v nezbytném rozsahu smí být osobní údaje předávány do země mimo EU/EEA. V tomto případě použije společnost SSAB požadované zavedené mechanismy, jež umožní předávání údajů subdodavatelům v těchto třetích zemích, např. standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí a další opatření na ochranu předávaných osobních údajů.  Chcete-li získat více informací o příslušných bezpečnostních opatřeních pro mezinárodní přenosy dat, využijte e-mailovou adresu data.privacy(zavináč)ssab.com.

 

6. MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

Pokud uživatel poskytne společnosti SSAB kontaktní informace, například v souvislosti s prodejem výrobků nebo poskytováním služeb, kontaktováním zákaznického centra SSAB, objednáním příručky nebo jiného materiálu na webových stránkách nebo v souvislosti s účastí na soutěžích či dotaznících, smí společnost SSAB použít osobní údaje uživatele pro marketingové účely, k propagaci vání nejnovějších produktů či služeb SSAB a k přizpůsobení nabídky pro uživatele. Na základě platných předpisů mají uživatelé možnost poskytnout svůj předchozí souhlas nebo mohou odmítnout zasílání marketingových sdělení od společností SSAB nebo jiných společností ve skupině.

6.1 E-marketing

Společnost SSAB může uživatelům poskytnout aktualizace produktů a služeb, zpravodaje a další sdělení týkající se stávajících či nových produktů a služeb prostřednictvím e-mailů či textových zpráv (SMS), pokud k tomu uživatelé předem poskytnou souhlas nebo jestliže to společnosti SSAB jinak dovolují platné právní předpisy.
Uživatel může kdykoliv zrušit odběr marketingových sdělení kliknutím na tlačítko „Zrušit odběr“ v dolní části e-mailových zpráv.

6.2 Statistika a rozdělování údajů

Společnost SSAB může vytvářet profily skupin uživatelů a segmentovat údaje pro účely vytváření souhrnných statistik o využívání webových stránek, produktů a služeb SSAB, například k odhadování počtu uživatelů, zobrazených stránek, přečtení e-mailů a zjištění, jaké části webových stránek uživatelé pokládají za nejužitečnější, za účelem identifikace funkcí, jež by mohly být vylepšeny, a za účelem poskytování kontextové reklamy skupinám uživatelů. Údaje shromažďované k těmto účelům nejsou využívány k identifikaci konkrétního uživatele, ale jsou určeny k analýze toho, jakým způsobem uživatelé nebo skupiny uživatelů obecně využívají služby nebo webové stránky.

6.3 Cílená reklama

Společnost SSAB a reklamní partneři společnosti SSAB mohou zobrazovat obsah reklamy uživateli. Uživateli se může zobrazit například reklama na produkt, který si na webové stránce společnosti SSAB nedávno prohlížel. Společnost SSAB využívá k zobrazení personalizovaných reklam soubory cookie a podobné technologie. Vychází přitom například ze stránek, které uživatel procházel, z historie nákupu nebo informací o přihlášení.

Pokud společnost SSAB shromažďuje nebo používá informace o prohlížení webu uživatelem pro účely elektronického marketingu, děje se tak buď na základě souhlasu uživatele, nebo na základě oprávněného zájmu společnosti SSAB. Pokud je zpracování informací o uživateli založeno na oprávněném zájmu, má uživatel právo kdykoli kontaktovat společnost SSAB a vznést námitku. Bližší informace o právu vznést námitku najdete dále v čl. 8.

 

7. UKLÁDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou uloženy tak dlouho, jak to bude potřeba ke splnění účelů definovaných v tomto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Poté budou osobní údaje odstraněny s výjimkou případů, kdy je uchovávání osobních údajů vyžadováno zákonem nebo právy či povinnostmi jedné ze stran.
Hlavní pravidla pro přechovávání osobních údajů:

 • Osobní údaje týkající se například zákazníků a dodavatelů budou uloženy po dobu trvání obchodního vztahu se zákazníkem a poté po nutnou dobu nebo dobu vyžadovanou legislativou či právy nebo závazky jiné strany.
 • Údaje shromážděné v souvislosti se zákaznickou službou, jinou interakcí se společností SSAB, průzkumy nebo soutěžemi budou uloženy po dobu nezbytnou k dořešení dané záležitosti. 
 • Po uplynutí přiměřené doby od posledního kontaktu mezi uživatelem a společností SSAB společnost SSAB odstraní nebo anonymizuje údaje používané k marketingovým účelům, ledaže by ukládání údajů bylo vyžadováno legislativou či právy nebo předpisy jiné strany.
 • Mají-li uživatel= obavy v otázkách uchovávání údajů pro marketingové účely, měli by si přečíst níže uvedený oddíl 8, kde jsou uvedeny další informace o právech uživatelů v této oblasti.
   

 

8. PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU SOUKROMÍ

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, které společnost SSAB o něm ukládá. 

Uživatel má právo kdykoli požádat o opravu, aktualizaci nebo odstranění svých osobních údajů. Všimněte si však, že některé informace jsou naprosto nezbytné ke splnění účelů definovaných v tomto Prohlášení, přičemž tyto informace mohou být vyžadovány ze zákona. Vymazání údajů proto nemusí být povoleno platnými právními předpisy předepisujícími povinnou dobu uchovávání nebo v případech, kdy existuje převažující zájem o další zpracování údajů pro zamýšlený účel. 

Uživatel má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování údajů založenému na oprávněném zájmu společnosti SSAB z důvodů sovisejících s konkrétní situací. Pokud je navíc zpracování osobních údajů založeno na souhlasu uživatele, uživatel má právo souhlas kdykoli odvolat. Způsob, jímž mohou uživatelé uplatnit své právo na vznesení námitky nebo odvolání souhlasu závisí na účelu zpracování a příslušné činnosti. Tato práva lze kdykoli uplatnit také kontaktováním společnosti SSAB prostřednictvím e-mailové adresy [email protected].  V rozsahu vyžadovaném platným zákonem o ochraně údajů mají uživatelé právo omezit zpracovávání údajů.

Uživatel má právo na přenositelnost údajů, tedy právo obdržet osobní údaje ve strukturovaném, běžné používaném formátu, který je čitelný pro počítače, a má právo předávat osobní údaje jinému správci údajů, a to v rozsahu vyžadovaném platným zákonem. Toto platí výhradně pro osobní údaje, které uživatel poskytne na základě zákaznické smlouvy nebo na základě svého souhlasu.

Veškeré žádosti týkající se výše uvedených práv zasílejte společnosti SSAB na e-mailovou adresu data.privacy(zavináč)ssab.com. Na všechny žádosti týkající se výkonu práv na ochranu osobních údajů odpovíme do jednoho měsíce nebo v příslušné zákonné lhůtě. 

Domnívá-li se uživatel, že způsob, jímž společnost SSAB zpracovává jeho osobní údaje, je problematický, má právo podat stížnost u vnitrostátního orgánu pro ochranu údajů v EU/EHP.

 

9. BEZPEČNOST

Společnost SSAB realizuje přiměřená bezpečnostní opatření, a to včetně fyzických, elektronických a procedurálních opatření, aby chránila osobní údaje před ztrátou, zničením, zneužitím a neoprávněným použitím či zveřejněním. Společnost SSAB například omezí přístup k těmto informacím na oprávněné zaměstnance a zhotovitele, kteří potřebují tyto informace pro vykonávání své práce, a na poskytovatele služeb z řad třetích stran, kteří smí používat tyto informace pouze v souladu s pokyny společnosti SSAB.

Vezměte prosím na vědomí, že přestože společnost SSAB usiluje zajištění přiměřené bezpečnosti osobních údajů, žádný bezpečnostní systém všem možným narušením bezpečnosti nedokáže zamezit.

 

10. ZMĚNY V PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Společnost SSAB smí provádět změny v tomto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a v souvisejících informacích. Společnost SSAB doporučuje, aby uživatelé průběžně sledovali obsah Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a všímali si případných změn. Společnost SSAB vždy oznamuje datum změn v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, aby měli uživatelé možnost změny sledovat. Upozorňujeme, že toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů je pouze informativní.
Společnost SSAB bude uživatele informovat o všech podstatných změnách prostřednictvím přiměřených a dostupných kanálů.

 

11. OBRAŤTE SE NA SPOLEČNOST SSAB

V případě požadavků týkajících se Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti SSAB či osobních údajů, jež společnost SSAB o dotyčném uživateli uchovává, využijte e-mailovou adresu SSAB data.privacy(zavináč)ssab.com.