Strenx® 700 OME

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

  Obecný popis produktu

  Konstrukční ocel vyvinutá k použitív nosných konstrukcích v námořním a offshore průmyslu.

  Parametry oceli Strenx® 700 OME překračují požadavky na S690QL v normě EN 10025-6. Ocel Strenx® 700 OME lze objednat s duální certifikací pro jakosti, kdy druhá jakost oceli je definována a schválena jednou z níže uvedených certifikačních společností. Duální certifikace je zárukou výhod vyplývajících z vynikajících mechanických vlastností, mimořádně úzkých tolerancí, tvářitelnosti a konzistence zaručených hodnot SSAB Strenx®.

  Klasifikační společnost

   American Bureau of Shipping           AB EQ70  tloušťka 4,8 až 130 mm
   DNV - GL               NV E690, VL E690             tloušťka 6 to 80 mm
   Lloyds Register    LR EH 69 tloušťka 8 až 80 mm

  Interval rozměrů

  Strenx® 700 je k dispozici vtloušťce 4.0 - 130.0 mm, šířce do 3350 mm a délce do 14630 mm v závislosti na tloušťce. Další informace o rozměrech naleznete v programu Dimenze pro Strenx® 700 E/F na www.ssab.com.

  Mechanické vlastnosti

  Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
  Vybrat sloupce k zobrazení
   Tloušťka
   (mmin)
   Pevnost v kluzu Rp0.2
   (min MPaksi)
   Pevnost v tahu Rm
   (MPaksi)
   Tažnost A5
   (min %)
   4.0 - 130.00.157 - 5.118 700101 780 - 930113 - 135 14
   Porovnat parametry

   Zvolte jeden parametr k porovnání

   Porovnání

    Pro vzorky zkoušené v příčném směru.

    Rázové vlastnosti

    Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
    Vybrat sloupce k zobrazení
     Jakost Příčná zkouška, zaručená rázová energie,
     zkušební vzorek 10X10 mm pro Charpyho V zkoušku
     Strenx® 700 OME 69 J / -40 °C50 ft-lbs / -40 °F
     Porovnat parametry

     Zvolte jeden parametr k porovnání

     Porovnání

      Jakost
      Strenx® 700 OME
      Příčná zkouška, zaručená rázová energie,
      zkušební vzorek 10X10 mm pro Charpyho V zkoušku
      69 J / -40 °C50 ft-lbs / -40 °F

      Není-li dohodnuto jinak, platí příčná rázová zkouška.

      Další možnosti u mechanických vlastností:

      Možnost 1 - minimální zaručená rázová energie (J) u příčné zkoušky Charpy V se zkušebními vzorky 10x10 mm 50 J/ -60oC.

      Možnost 2 -vylepšené deformačnívlastnosti kolmo k povrchu. Testovánívtahu přes tloušťku podle EN 10 164, Třída Z35, Z25 a Z15.

      Chemické složení (pánevní analýza)

      Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
      Vybrat sloupce k zobrazení
       C *)
       (max %)
       Si *)
       (max %)
       Mn*)
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cr*)
       (max %)
       Cu*)
       (max %)
       Ni*)
       (max %)
       Mo*)
       (max %)
       B*)
       (max %)
       0.20 0.55 1.60 0.015 0.003 0.80 0.30 2.0 0.70 0.005
       Porovnat parametry

       Zvolte jeden parametr k porovnání

       Porovnání

        Tato ocel je jemnozrná. *) Záměrně legující prvky.

        Uhlíkový ekvivalent CET(CEV)

        Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
        Vybrat sloupce k zobrazení
         Tloušťka (mmin) 4.0 - 30.00.157 - 1.181 30.1 - 100.01.185 - 3.937 100.1 - 130.03.940 - 5.118
         Max CET(CEV) 0.38 (0.57) 0.39 (0.58) 0.41 (0.67)
         Porovnat parametry

         Zvolte jeden parametr k porovnání

         Porovnání

          CET and CEV formula

          Tolerance

          Bližší informace najdete v brožuře společnosti SSAB Strenx®.

          Tloušťka

          Tolerance odpovídají zaručeným hodnotám tloušťky plechu Strenx®.

          Zaručené hodnoty materiálu Strenx® splňují požadavky normy EN 10029, třída A, ale nabízejí užší tolerance.

          Délka a šířka

          Podle programu Rozměry společnosti SSAB. Tolerance odpovídají normě EN 10029 nebo dle dohody standardu společnosti SSAB.

          Tvar

          Tolerance podle EN 10029.

          Rovinnost

          Tolerance odpovídají zaručené rovinnosti Strenx®, třída C, přičemž tyto hodnotyjsou užší než EN 10029, třída N.

          Vlastnosti povrchu

          Podle EN 10163-2 třída A, podtřída 3.

          Dodací podmínky

          Dodává se ve stavu kalený a popouštěný materiál. Plechyjsou dodávány se stříhanými nebo tepelně řezanými hranami. Neřezané hrany po dohodě.

          Požadavky na dodání najdete v brožuře společnosti SSAB - Strenx® Guarantees nebo na www.ssab.com.

          Zpracování a ostatní doporučení

          Svařování, ohýbání a obrábění

          Doporučení najdete v brožurách společnosti SSAB na stránkách www.ssab.com, nebo můžete kontaktovat technickou podporu. Dílenské pokyny pro materiál Strenx 700 OME vycházejí ze stejných doporučení jako pokyny pro materiál Strenx® 700 E/F.

          Strenx® 700 OME má zaručenou ohýbatelnost dle zaručených hodnot ohýbatelnosti materiálu Strenx® třídy A. SMateriál Strenx® 700 OME získává mechanické vlastnosti kalením a následným popouštěním Vlastnosti, které má tento materiál při dodání, nelze zajistit, pokud bude materiál vystaven působení teplot nad 580oC.

          Při svařování, řezání, broušení a jiném zpracování je nutné podniknoutvhodná opatření zaměřená na ochranu zdraví a bezpečnost při práci. Při broušení, a to především při broušení plechů natřených primerem, může vznikat prach s vysokou koncentrací částic.