Strenx® 1300 E/F

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Close

Get datasheet by email

    Obecný popis produktu

    Strenx® 1300 je konstrukční ocel s ultravysokou pevností a minimální mezí kluzu ve výši 1300 MPa.

    Tento materiál se obvykle používá u nosných konstrukcí, které kladou vysoké nároky na nízkou hmotnost. Společnost SSAB vyvinula materiál Strenx® 1300 jako alternativu pro ostatní materiály a jako materiál určený k výstavbě maximálně lehkých ocelových konstrukcí.

    Výhody oceli Strenx® 1300:

    • Dobrá svařitelnost s vynikající houževnatostí a pevností TOZ
    • Výjimečná konzistence v rámci plechu, kterou garantují úzké tolerance
    • Vysoká houževnatost zajišťuje dobrou odolnost proti zlomení
    • Vynikající kvalita povrchu a ohybatelnost

    Interval rozměrů

    Strenx® 1300 je k dispozici v tloušťce 4.0 - 15.0 mm, šířce do 2900 mm a délce do 14630 mm v závislosti na tloušťce. Další informace o rozměrech naleznete v programu Dimenze na www.ssab.com.

    Mechanické vlastnosti

    Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
    Vybrat sloupce k zobrazení
      Tloušťka
      (mm)
      Pevnost v kluzu Rp0.2
      (min MPa)
      Pevnost v tahu Rm
      (MPa)
      Tažnost A5
      (min %)
      4.0 - 15.0 1300 1400 - 1700 8
      Porovnat parametry

      Zvolte jeden parametr k porovnání

      Porovnání

        Pro vzorky zkoušené v příčném směru.

        Rázové vlastnosti

        Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
        Vybrat sloupce k zobrazení
          Jakost Příčná zkouška, zaručená rázová energie,
          zkušební vzorek 10X10 mm pro Charpyho V zkoušku 1)
          Strenx® 1300 E 27 J / -40 °C
          Strenx® 1300 F 27 J / -60 °C
          Porovnat parametry

          Zvolte jeden parametr k porovnání

          Porovnání

            Jakost
            Strenx® 1300 E
            Příčná zkouška, zaručená rázová energie,
            zkušební vzorek 10X10 mm pro Charpyho V zkoušku 1)
            27 J / -40 °C
            Jakost
            Strenx® 1300 F
            Příčná zkouška, zaručená rázová energie,
            zkušební vzorek 10X10 mm pro Charpyho V zkoušku 1)
            27 J / -60 °C

            1) Není-li dohodnuto jinak, platí příčná rázová zkouška podle EN 10025-6, položka 30. U tlouštěk 6-11,9 mm se používajívzorky Charpy V menších rozměrů. Uvedená minimální hodnota je úměrná průřezu zkušebního vzorku v porovnání se vzorkem v plné velikosti (10 x 10 mm).

            Chemické složení (pánevní analýza)

            Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
            Vybrat sloupce k zobrazení
              C *)
              (max %)
              Si *)
              (max %)
              Mn*)
              (max %)
              P
              (max %)
              S
              (max %)
              Cr*)
              (max %)
              Cu*)
              (max %)
              Ni*)
              (max %)
              Mo*)
              (max %)
              B*)
              (max %)
              0.25 0.50 1.40 0.010 0.003 0.80 0.30 3.0 0.70 0.005
              Porovnat parametry

              Zvolte jeden parametr k porovnání

              Porovnání

                Tato ocel je jemnozrná. *) Záměrně legující prvky.

                Uhlíkový ekvivalent CET(CEV)

                Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
                Vybrat sloupce k zobrazení
                  Tloušťka (mm) 4.0 - 15.0
                  Strenx® 1300 E Max CET(CEV) 0.43 (0.67)
                  Strenx® 1300 F Max CET(CEV) 0.43 (0.67)
                  Porovnat parametry

                  Zvolte jeden parametr k porovnání

                  Porovnání

                    CET and CEV formula

                    Tolerance

                    Bližší informace najdete v brožuře společnosti SSAB Strenx®.

                    Tloušťka

                    Tolerance odpovídají zaručeným hodnotám tloušťky plechu Strenx®.

                    Zaručené hodnoty materiálu Strenx® splňují požadavky normy EN 10029, třída A, ale nabízejí užší tolerance.

                    Délka a šířka

                    Podle programu Rozměry společnosti SSAB. Tolerance odpovídají normě EN 10029.

                    Tvar

                    Tolerance podle EN 10029.

                    Rovinnost

                    Tolerance odpovídají zaručené rovinnosti Strenx®, třída D, přičemž tyto hodnotyjsou užší než EN 10029, třída N.

                    Vlastnosti povrchu

                    Podle EN 10163-2 třída A, podtřída 3.

                    Dodací podmínky

                    Dodává se ve stavu kalený a popouštěný materiál. Plechyjsou dodávány se stříhanými nebo tepelně řezanými hranami. Neřezané hrany po dohodě.

                    Požadavky na dodání najdete v brožuře společnosti SSAB - Strenx® Guarantees nebo na www.ssab.com.

                    Zpracování a ostatní doporučení

                    Svařování, ohýbání a obrábění

                    Doporučení najdete v brožurách společnosti SSAB na stránkách www.ssab.com, nebo můžete kontaktovat technickou podporu.

                    Ohebnost podle zaručených hodnot pro ohýbání pro materiál Strenx®, třída D.

                    Materiál Strenx® 1300 E/F získává mechanické vlastnosti kalením a následným popouštěním. Vlastnosti, které má tento materiál při dodání, nelze zajistit, pokud bude materiál vystaven působení teplot nad 200 ºC .

                    Při svařování, řezání, broušení a jiné práci na výrobku je nutné podniknoutvhodná opatření zaměřená na ochranu zdraví a bezpečnost při práci. Při broušení, a to především při broušení plechů natřených primerem, může vznikat prach s vysokou koncentrací částic.