SSAB Weathering 960

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

  Obecný popis produktu

  Povětrnostně odolná ocel SSAB 960 minimalizuje díky svým protikorozním vlastnostem nutnost údržby a preventivního protikorozního ošetřování, čímž výrazně snižuje náklady na údržbu po celou dobu životnosti výrobku.

  Povětrnostně odolná ocel SSAB 960 podporuje dobrou přilnavost nátěrových hmot. Intervaly přetírání lze ve srovnání s obyčejnou uhlíkovou ocelí výrazně prodloužit, neboť v případě poškození nátěru dokáže povětrnostně odolná ocel SSAB vytvořit vrstvu patiny, jež minimalizuje šíření koroze pod nátěrem a zamezí tvorbě porézní rozpínající se rzi.

  Menší nároky na protikorozní prevenci znamenají kromě nižších nákladů na údržbu také omezení spotřeby nátěrů či rozpouštědel a povětrnostně odolná ocel SSAB 960 tak představuje ekologičtější variantu.

  Během výroby přispívá k vysoké produktivitě, neboť je dobře tvářitelná, houževnatá a svařitelná.

  Vysoká pevnost oceli v kombinaci s těmito vlastnostmi usnadní výrobu lehčích a pevnějších výrobků s vyšším užitečným zatížením a nižší spotřebou paliva. Materiál nachází uplatnění obvykle při výrobě kontejnerů, železničních vagonů a řady dalších výrobků.

  Interval rozměrů

  Povětrnostně odolná ocel SSAB 960 je k dispozici v tloušťkách 2.50–6.00 mm a šířkách až do 1550 mm ve formě svitků, přístřihů a plechů řezaných na délku až do 15 m s řezanou nebo opracovanou hranou.

  Mechanické vlastnosti

  Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
  Vybrat sloupce k zobrazení
   Forma dodávky Tloušťka
   (mm)
   Směr zkoušky
   Pevnost v kluzu ReH
   (min MPa)
   Pevnost v tahu Rm
   (min MPa)
   Tažnost A80 1)
   (min %)
   Tažnost A5 2)
   (min %)
   Minimální vnitřní poloměr ohybu při ohnutí na 90°
   Za tepla válcované pásy 2.50 - 6.00 L 960 1000 5 7 3.5
   Porovnat parametry

   Zvolte jeden parametr k porovnání

   Porovnání

    Směr zkoušky L = podélný směr.

    1) A80 hodnota platí pro tloušťky < 3.00 mm.

    2) A5 hodnota platí pro tloušťky ≥ 3.00 mm.

    Rázové vlastnosti

    Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
    Vybrat sloupce k zobrazení
     Podélná zkouška, zaručená rázová energie, zkušební vzorek 10X10 mm pro Charpyho V zkoušku
     27 J / -40 °C
     Porovnat parametry

     Zvolte jeden parametr k porovnání

     Porovnání

      Rázová zkouška podle ISO 148-1 se provádí u tlouštěk ≥ 6 mm. Uvedená minimální hodnota odpovídá vzorku v plné velikosti.

      Chemické složení (pánevní analýza)

      Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
      Vybrat sloupce k zobrazení
       C
       (max %)
       Si
       (max %)
       Mn
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cu
       (max %)
       Cr
       (max %)
       Ni
       (max %)
       0.12 0.30 1.20 0.020 0.010 0.70 1.60 0.50
       Porovnat parametry

       Zvolte jeden parametr k porovnání

       Porovnání

        Tolerance

        Povětrnostně odolná ocel SSAB se dodává s příslušnými materiálovými tolerancemi SSAB. Přesnější tolerance jsou k dispozici na požádání.

        Tloušťka

        Tolerance tloušťky odpovídá standardně ⅔ výchozí hodnoty uváděné normou EN 10051.

        Délka a šířka

        Tolerance šířky a délky podle standardu SSAB nabízející přesnější tolerance v porovnání s normou EN 10051.

        U svitků a plechů s opracovanou hranou je tolerance šířky –0/+20 mm.

        U svitků a plechů s řezanou hranou je tolerance šířky –0/+2 mm.

        Délkové tolerance platí pouze pro plechy řezané na požadovanou délku.

        Tvar

        Tvarové tolerance dle normy EN 10051.

        Rovinnost

        Tolerance rovinnosti zaručují maximální odchylku rovinnosti 3 mm/m, což je příznivější výsledek oproti hodnotě rovinnosti vyžadované normou EN 10051.

        Tolerance rovinnosti platí pouze pro dělené pásy.

        Vlastnosti povrchu

        Za tepla válcované pásy: Podle normy EN 10163-2 třída A, podtřída 3.

        Dodací podmínky

        Termomechanicky válcovaná ocel.

        Stav povrchu

        Povětrnostně odolná ocel SSAB 960 je k dispozici ve stavu po vyválcování nebo s mořeným povrchem s řezanými nebo opracovanými hranami.

        Zpracování a ostatní doporučení

        Povětrnostně odolný materiál SSAB 960 není vhodný pro aplikace vyžadující opracování za tepla nebo tepelné zpracování při teplotách nad 400 °C, neboť může dojít ke ztrátě zaručených vlastností materiálu.

        Povětrnostně odolná ocel SSAB 960 je dobře svařitelná. Požadavky na mechanické vlastnosti svaru závisí na aplikaci. Další informace o optimálních hodnotách vám poskytne technická zákaznická podpora společnosti SSAB.Aby svary vykazovaly stejnou korozivzdornost jako základní kov, bude třeba použít speciální výplňový materiál.

        Lakování povětrnostně odolné oceli SSAB je snadné a nátěr dobře přilne. Lze tak ještě více prodloužit intervaly údržby.

        Patina bude mít rovnoměrnou barvu pouze, pokud byly z povrchu oceli odstraněny veškeré nečistoty. Organické nečistoty, jako jsou oleje či ochranné tuky je třeba smýt vhodným rozpouštědlem. Povrchovou oxidaci, oxidy a rez lze odstranit otryskáním nebo mořením. Zrychlí se tak rovněž proces vzniku patiny. U materiálů tloušťky menší než 4 mm se otryskávání nedoporučuje. Očištěný povrch povětrnostně odolné oceli lze k tvorbě patiny předpřipravit smáčením a schnutím v opakovaných intervalech.

        Informace k výrobě najdete v brožurách společnosti SSAB na stránkách www.ssab.com, nebo můžete kontaktovat technickou podporu.

        Při ohýbání, svařování, řezání, broušení a jiné práci na výrobku je nutné podniknoutvhodná opatření zaměřená na ochranu zdraví a bezpečnost při práci.

        Kontaktní informace

        www.ssab.com/contact