SSAB Weathering 960

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Close

Get datasheet by email

  Obecný popis produktu

  Povětrnostně odolná ocel SSAB 960 minimalizuje díky svým protikorozním vlastnostem nutnost údržby a preventivního protikorozního ošetřování, čímž výrazně snižuje náklady na údržbu po celou dobu životnosti výrobku.

  Povětrnostně odolná ocel SSAB 960 podporuje dobrou přilnavost nátěrových hmot. Intervaly přetírání lze ve srovnání s obyčejnou uhlíkovou ocelí výrazně prodloužit, neboť v případě poškození nátěru dokáže povětrnostně odolná ocel SSAB vytvořit vrstvu patiny, jež minimalizuje šíření koroze pod nátěrem a zamezí tvorbě porézní rozpínající se rzi.

  Menší nároky na protikorozní prevenci znamenají kromě nižších nákladů na údržbu také omezení spotřeby nátěrů či rozpouštědel a povětrnostně odolná ocel SSAB 960 tak představuje ekologičtější variantu.

  Během výroby přispívá k vysoké produktivitě, neboť je dobře tvářitelná, houževnatá a svařitelná.

  Vysoká pevnost oceli v kombinaci s těmito vlastnostmi usnadní výrobu lehčích a pevnějších výrobků s vyšším užitečným zatížením a nižší spotřebou paliva. Materiál nachází uplatnění obvykle při výrobě kontejnerů, železničních vagonů a řady dalších výrobků.

  Interval rozměrů

  Povětrnostně odolná ocel SSAB 960 je k dispozici v tloušťkách 3.00–6.00 mm a šířkách až do 1860 mm ve formě svitků, přístřihů a plechů řezaných na délku až do 12.3 m s řezanou nebo opracovanou hranou.

  Mechanické vlastnosti

  Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
  Vybrat sloupce k zobrazení
   Forma dodávky Tloušťka
   (mm)
   Směr zkoušky
   Pevnost v kluzu ReH
   (min MPa)
   Pevnost v tahu Rm
   (min MPa)
   Tažnost A80 1)
   (min %)
   Tažnost A5 2)
   (min %)
   Minimální vnitřní poloměr ohybu při ohnutí na 90°
   Za tepla válcované pásy 3.00 - 6.00 L 960 1000 5 7 3.5
   Porovnat parametry

   Zvolte jeden parametr k porovnání

   Porovnání

    Směr zkoušky L = podélný směr.

    1) A80 hodnota platí pro tloušťky < 3.00 mm.

    2) A5 hodnota platí pro tloušťky ≥ 3.00 mm.

    Rázové vlastnosti

    Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
    Vybrat sloupce k zobrazení
     Podélná zkouška, zaručená rázová energie, zkušební vzorek 10X10 mm pro Charpyho V zkoušku
     27 J / -40 °C
     Porovnat parametry

     Zvolte jeden parametr k porovnání

     Porovnání

      Podélná zkouška, zaručená rázová energie, zkušební vzorek 10X10 mm pro Charpyho V zkoušku
      27 J / -40 °C
      Rázová zkouška podle ISO 148-1 se provádí u tlouštěk ≥ 6 mm. Uvedená minimální hodnota odpovídá vzorku v plné velikosti.

      Chemické složení (pánevní analýza)

      Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
      Vybrat sloupce k zobrazení
       C
       (max %)
       Si
       (max %)
       Mn
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cu
       (max %)
       Cr
       (max %)
       Ni
       (max %)
       0.12 0.30 1.20 0.020 0.010 0.70 1.60 0.50
       Porovnat parametry

       Zvolte jeden parametr k porovnání

       Porovnání

        Tolerance

        Povětrnostně odolná ocel SSAB se dodává s příslušnými materiálovými tolerancemi SSAB. Přesnější tolerance jsou k dispozici na požádání.

        Tloušťka

        Tolerance tloušťky odpovídá standardně ⅔ výchozí hodnoty uváděné normou EN 10051.

        Délka a šířka

        Tolerance šířky a délky podle standardu SSAB nabízející přesnější tolerance v porovnání s normou EN 10051.

        U svitků a plechů s opracovanou hranou je tolerance šířky –0/+20 mm.

        U svitků a plechů s řezanou hranou je tolerance šířky –0/+2 mm.

        Délkové tolerance platí pouze pro plechy řezané na požadovanou délku.

        Tvar

        Tvarové tolerance dle normy EN 10051.

        Rovinnost

        Tolerance rovinnosti zaručují maximální odchylku rovinnosti 3 mm/m, což je příznivější výsledek oproti hodnotě rovinnosti vyžadované normou EN 10051.

        Tolerance rovinnosti platí pouze pro dělené pásy.

        Vlastnosti povrchu

        Za tepla válcované pásy: Podle normy EN 10163-2 třída A, podtřída 3.

        Dodací podmínky

        Termomechanicky válcovaná ocel.

        Stav povrchu

        Povětrnostně odolná ocel SSAB 960 je k dispozici ve stavu po vyválcování nebo s mořeným povrchem s řezanými nebo opracovanými hranami.

        Zpracování a ostatní doporučení

        Povětrnostně odolný materiál SSAB 960 není vhodný pro aplikace vyžadující opracování za tepla nebo tepelné zpracování při teplotách nad 400 °C, neboť může dojít ke ztrátě zaručených vlastností materiálu.

        Povětrnostně odolná ocel SSAB 960 je dobře svařitelná. Požadavky na mechanické vlastnosti svaru závisí na aplikaci. Další informace o optimálních hodnotách vám poskytne technická zákaznická podpora společnosti SSAB.Aby svary vykazovaly stejnou korozivzdornost jako základní kov, bude třeba použít speciální výplňový materiál.

        Lakování povětrnostně odolné oceli SSAB je snadné a nátěr dobře přilne. Lze tak ještě více prodloužit intervaly údržby.

        Patina bude mít rovnoměrnou barvu pouze, pokud byly z povrchu oceli odstraněny veškeré nečistoty. Organické nečistoty, jako jsou oleje či ochranné tuky je třeba smýt vhodným rozpouštědlem. Povrchovou oxidaci, oxidy a rez lze odstranit otryskáním nebo mořením. Zrychlí se tak rovněž proces vzniku patiny. U materiálů tloušťky menší než 4 mm se otryskávání nedoporučuje. Očištěný povrch povětrnostně odolné oceli lze k tvorbě patiny předpřipravit smáčením a schnutím v opakovaných intervalech.

        Informace k výrobě najdete v brožurách společnosti SSAB na stránkách www.ssab.com, nebo můžete kontaktovat technickou podporu.

        Při ohýbání, svařování, řezání, broušení a jiné práci na výrobku je nutné podniknoutvhodná opatření zaměřená na ochranu zdraví a bezpečnost při práci.

        Kontaktní informace

        www.ssab.com/contact