koroze oceli
koroze oceli

Povětrnostně odolná ocel s vynikající odolností proti korozi

Povětrnostně odolná ocel SSAB je korozivzdorná ocel, jež díky nízkým nárokům na údržbu snižuje celkové náklady životního cyklu produktů.

Produktová nabídka a technické listy Kontaktujte nás

Co je povětrnostně odolná ocel SSAB?

Povětrnostně odolná ocel SSAB je vysokopevnostní nízkolegovaná svařitelná konstrukční ocel s výjimečnou odolností vůči korozi. Chemické složení oceli umožňuje vytvoření vrstvy patiny, jež konstrukci chrání jako povlak. Vrstva patiny propůjčí materiálu kromě ochrany proti korozi také jedinečný a estetický vzhled.

V porovnání s tradiční ocelí je ocel SSAB také ekologicky šetrnější. Celkově jde o vyváženou a efektivní korozivzdornou ocel, optimální pro použití například při výrobě přepravních kontejnerů či železničních vagonů.

Díky kombinaci odolnosti proti povětrnostním vlivům a dílenským vlastnostem je korozivzdorná ocel SSAB cenově výhodným materiálem s širokou škálou možností využití.

Nové povětrnostně odolné oceli

Společnost SSAB nyní představuje vysokopevnostní povětrnostně odolnou ocel 420 ML a 460 ML. Zařadíte-li do materiálových specifikací při stavbě mostů či železničních konstrukcí tyto vysokopevnostní jakosti oceli, spotřebujete méně materiálu a přesto zachováte potřebnou vysokou pevnost. Modernizací s vysokopevnostní ocelí získáte vynikající svařitelnost, nižší náklady na životní cyklus a zlepšenou udržitelnost.

Výhody použití povětrnostně odolné oceli SSAB

Vysokopevnostní konstrukční ocel

Povětrnostně odolná ocel SSAB je k dispozici s úrovní meze kluzu od 355–960 MPa, díky níž je skvělým korozivzdorným základním materiálem pro pevnější, lehčí a udržitelnější řešení.

Konstrukční jedinečnost pro každý projekt

Jedinečný přirozený vzhled, jenž se v průběhu času se stárnutím povrchu mění, vzniká vlivem oxidace. Povětrnostně odolná ocel SSAB skvěle zapadá do okolního prostředí a lze ji dobře kombinovat s dalšími stavebními materiály.

Ekologicky šetrný materiál

Povětrnostně odolná ocel SSAB ošetřená nátěrem nebo bez nátěru zajistí delší životnost s minimální či dokonce nulovou údržbou. Použití nátěru může zdvojnásobit intervaly mezi údržbovými nátěry v porovnání s jinými typy oceli a o polovinu tak snížit náklady na údržbu.

Správná rozhodnutí vyžadují správné výpočty

Jaký stupeň oxidace povětrnostně odolná ocel zvládne? Každá ocel po určité době oxiduje, avšak některá více než jiná. Při volbě tloušťky oceli je třeba zohlednit stupeň koroze.

Rozhodnete-li se použít povětrnostně odolnou ocel bez nátěru, ušetříte emise oxidu uhličitého. Aplikujete-li nátěr, omezení emisí CO2 trvá, neboť materiál nemusíte přetírat tak často, jako běžnou uhlíkovou ocel.

Povětrnostně odolná ocel pro vaše odvětví

Povětrnostně odolná ocel SSAB pro konstrukce a mosty

Konstrukce a mosty

Povětrnostně odolná ocel SSAB je ideální volbou pro ocelové konstrukce s obtížnou dostupností a nákladnou údržbou.
Povětrnostně odolná ocel SSAB v přepravě těžkých nákladů

Přeprava těžkých nákladů

Přeprava těžkých nákladů s využitím povětrnostně odolné oceli SSAB přinese pevnost, vysokou nosnost, lepší využitelnost a relativně nízkou hmotnost v porovnání s vozidly vyrobenými z konvenční oceli.
Povětrnostně odolná ocel SSAB pro zpracovatelský průmysl

Zpracovatelský průmysl

Povětrnostně odolné oceli SSAB odolávají vysokým teplotám i prostředí s vyšším obsahem síry, což jsou podmínky běžné v petrochemickém průmyslu.

Proces vytváření patiny

Ocel zpočátku začíná oxidovat stejným způsobem, jako jakákoli jiná běžná ocel vystavená vlhkým a suchým podmínkám. V průběhu času se však zoxidovaná vrstva přemění ve vrstvu patiny a barva se změní z čerstvé, nově vzniklé oranžovo-hnědé na světle až tmavohnědou.

Rychlost změny a konečný odstín oceli závisí na atmosférických podmínkách daného místa a na úrovni znečištění: prostředí s vyšším výskytem síry proces oxidace urychlí a povede ke vzniku tmavšího odstínu patiny. Oxidaci urychluje také časté střídání mokrých a suchých podmínek prostředí. Celý proces oxidace této korozivzdorné oceli trvá obvykle 2–6 let.

Koroze – nejlepší ochrana

Povětrnostně odolná ocel SSAB je mimořádně pevná – chráněná korozní patinou vznikající oxidačním procesem při střídavém působení vlhkých a suchých podmínek. Nátěrem neošetřená povětrnostně odolná ocel díky tomu vyžaduje jen minimální údržbu a zpomalí veškerou další oxidaci.

COR-TEN ® pro budovy a uměleckou tvorbu

Ocel COR-TEN® je proslulá značka povětrnostně odolné oceli pro budovy či konstrukce a oblíbený fasádní materiál architektů i designérů. Kombinace vysoké pevnosti, estetického vzhledu, nízké náročnosti na údržbu a flexibility jej činí ideální volbou k realizaci projektů všemožných tvarů a velikostí.