Hardox® HiAce

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

  Obecný popis produktu

  Ocel Hardox® HiAce je eso v boji proti abrazivnímu opotřebení a korozi. Vyznačuje se stejnými vynikajícími vlastnostmi jako ocel Hardox® 450 se jmenovitou tvrdostí 450 HBW a minimální rázovou energií u zkoušky Charpyho ve výši 27 J při -20 °C.

  Ocel Hardox® HiAce je ten pravý bojovník proti opotřebení, zejména v kyselých korozivních prostředích, kde hrozí devastace vašeho zařízení. Tento ocelový plech odolný proti korozi pomáhá vyrovnat se s výzvami korozního opotřebení, které se vyskytuje v oblasti nakládání s komunálním a průmyslovým odpadem, v aplikacích jako jsou popelářské vozy, kontejnery a namáhané povrchyvystavené kyselinám v zařízeních pro nakládání s odpady a recyklaci, ale také v zařízeních využívaných na skládkách,v podnicích na získávání energie a biomasy z odpadu,v zařízeních na zpracování papíru a buničiny,vtěžebním průmyslu, u zemědělských aplikací,vlesnictví a ve zpracovatelském průmyslu.

  Interval rozměrů

  Hardox® HiAce je k dispozici vtloušťkách od 4,0 do 25,4 mm. Hardox® HiAce je k dispozici v šířkách až 3 350 mm a v délkách až 14 630 mm. Bližší informace o rozměrech najdete v programu Rozměry.

  Mechanické vlastnosti

  Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
  Vybrat sloupce k zobrazení
   Produkt Tloušťka
   (mmin)
   Tvrdost 1)
   (HBW)
   Obvyklá pevnost v kluzu
   (MPaksi), nezaručená hodnota
   Hardox® HiAce 4.0 - 25.40.157 - 1.00 425 - 475 1250181
   Porovnat parametry

   Zvolte jeden parametr k porovnání

   Porovnání

    1) Tvrdost podle Brinella, HBW, podle EN ISO 6506-1, na opracovaném povrchu 0.5 – 3 mm pod povrchem. Minimálně jeden zkušebnívzorek na tavbu a 40 tun. Jmenovitá tloušťka dodávaných plechů se nebude lišit o více než +/- 15 mm od zkušebního vzorku použitého ke zkoušce tvrdosti.

    Hardox® je ocel zakalená v celém průřezu. Minimální tvrdostve středu tloušťkyje 90% zaručené minimální tvrdosti povrchu.

    Rázové vlastnosti

    Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
    Vybrat sloupce k zobrazení
     Jakost Příčná zkouška, zaručená rázová energie, zkušební vzorek 10X10 mm pro Charpyho V zkoušku 1)
     Hardox® HiAce 27 J / -20 °C 2)20 ft-lbs / -4 °F 2)
     Porovnat parametry

     Zvolte jeden parametr k porovnání

     Porovnání

      Jakost
      Hardox® HiAce
      Příčná zkouška, zaručená rázová energie, zkušební vzorek 10X10 mm pro Charpyho V zkoušku 1)
      27 J / -20 °C 2)20 ft-lbs / -4 °F 2)

      1) Rázová houževnatost měřená dle dohody. U tlouštěk 6.0 - 11.9 mm se používajívzorky Charpy V menších rozměrů. Uvedená houževnatost je úměrná průřezu zkušebního vzorku v porovnání se vzorkem v plné velikosti (10 x 10 mm). Rázová zkouška podle ISO EN 148. Průměr tří testů.

      2) Jednotlivá hodnota minimálně 70% uvedeného průměru.

      Chemické složení (analýza tavby)

      Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
      Vybrat sloupce k zobrazení
       C *)
       (max %)
       Si *)
       (max %)
       Mn*)
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cr*)
       (max %)
       Ni*)
       (max %)
       Mo*)
       (max %)
       B*)
       (max %)
       0.26 0.70 1.60 0.025 0.010 5.10 1.50 0.60 0.005
       Porovnat parametry

       Zvolte jeden parametr k porovnání

       Porovnání

        Tato ocel je jemnozrná. *) Záměrně legující prvky.

        Uhlíkový ekvivalent CET(CEV)

        Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
        Vybrat sloupce k zobrazení
         Tloušťka (mmin) 4.0 - 6.00.157 - 0.236 6.1 - 25.40.240 - 1.000
         Max CET(CEV) 0.41 (1.04) 0.42 (1.08)
         Obvyklá hodnota CET(CEV) 0.38 (1.00) 0.39 (1.01)
         Porovnat parametry

         Zvolte jeden parametr k porovnání

         Porovnání

          CET and CEV formula

          Tolerance

          Bližší informace najdete v brožuře společnosti SSAB Hardox®.

          Tloušťka

          Tolerance podle zaručených hodnot tlouštěk Hardox®. Zaručené hodnoty Hardox® splňují požadavky EN 10029 třída A, ale nabízejí mnohem užší tolerance.

          Délka a šířka

          Podle programu Rozměry společnosti SSAB. Tolerance odpovídají normě EN 10029 nebo dle dohody standardu společnosti SSAB.

          Tvar

          Tolerance podle EN 10029.

          Rovinnost

          Tolerance odpovídají zaručené rovinnosti plechu Hardox® třídy D, přičemž tyto hodnotyjsou přísnější než hodnotyv normě EN 10029.

          Vlastnosti povrchu

          Podle EN 10163-2 třída A, podtřída 1.

          Dodací podmínky

          Dodává se ve stavu Q (kalený materiál) nebo QT (kalený a popouštěný materiál). Ocel Hardox® HiAce je dodávána se stříhanými nebo tepelně řezanými hranami.

          Požadavky na dodání najdete v brožuře společnosti Hardox® Guarantees nebo na www.ssab.com.

          Zpracování a ostatní doporučení

          Svařování, ohýbání a opracovávání

          Doporučení najdete v brožurách společnosti SSAB na stránkách www.hardox.com, nebo můžete kontaktovat technickou podporu.

          Ohybatelnosti materiálu Hardox® HiAce odpovídá zaručeným hodnotám ohybatelnosti materiálu Hardox® třídy F.

          Třecí deska Hardox® není určena pro další tepelné zpracování. Mechanické vlastnosti získává kalením a v případě potřebytaké následným popouštěním. Vlastnosti, které má tento materiál při dodání, nelze zajistit, pokud bude materiál vystaven působení teplot nad 250oC (482oF).

          Při svařování, řezání, broušení a jiné práci na výrobku je nutné podniknoutvhodná opatření zaměřená na ochranu zdraví a bezpečnost při práci. Při broušení, a to především při broušení plechů natřených primerem, může vznikat prach s vysokou koncentrací částic.