Duroxite® 200 Pipe

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

  Obecný popis produktu

  Trubky Duroxite® 200 se vyrábějí navařováním abrazivzdorných materiálů speciálního složení na nízkouhlíkový podkladový materiál tradičním elektrickým obloukem. Návarový materiál tvoří primární karbidy bohaté na chrom a zušlechtěné vysokolegované komplexní karbidy, které jsou rovnoměrně rozptýleny v houževnaté eutektické austenitické matrici. Trubky s tvrdou návarovou vrstvou byly navrženy pro extrémní odolnost vůči opotřebení při práci v nejnáročnějších prostředích vystavených třecímu opotřebení. Trubky Duroxite® 200 jsou k dispozici s jednovrstvými či dvouvrstvými návary. Jako základní materiál pro výrobu trubek Duroxite® 200 lze použít ocelové trubky a trubky Schedule 40 a Schedule 80. Trubky Duroxite® 200 lze vyrobit jako přechody ze čtyřhranného profilu na kulatý, jako kolena, T či Y díly nebo jako dlouhé oblouky.

  Hlavní výhody

  • Záruka konzistentní odolnosti vůči opotřebení od povrchu až do 75% hloubky návaru
  • Optimální složení karbidů zajišťuje dobrou kombinaci odolnosti vůči opotřebení a homogenní vazby
  • Delší životnost a lepší odolnost vůči opotřebení ve srovnání s tradičními trubkami navařované karbidy chromu

  Typické aplikace

  Trubky Duroxite® 200 se široce využívají v těžbě, cementárenství, při zpracování ropných písků, bagrování, recyklaci a v ocelářském průmyslu. Některé z konkrétních aplikací:

  Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
  Vybrat sloupce k zobrazení
   Těžba Kalová čerpadla, skluzy
   Cementárenství Skluzy, kalová čerpadla
   Dobývání Bagrovací potrubí
   Ocel Vzduchová potrubí, injektážní trubky, sací potrubí, žlaby
   Porovnat parametry

   Zvolte jeden parametr k porovnání

   Porovnání

    Těžba
    Kalová čerpadla, skluzy
    Cementárenství
    Skluzy, kalová čerpadla
    Dobývání
    Bagrovací potrubí
    Ocel
    Vzduchová potrubí, injektážní trubky, sací potrubí, žlaby

    Další informace o aplikacích naleznete v brožuře k výrobku Duroxite®.

    Standardní rozměry

    Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
    Vybrat sloupce k zobrazení
     Průměr
     Délka
     Metrická jednotka Metrická jednotka Další zákaznické specifikace
     50 - 150 mm
     200 - 350 mm
     350 - 600 mm
     600 - 900 mm
     0.9 m
     0.9 - 3.0 m
     0.9 - 6.0 m
     1.8 - 6.0 m
     – Všechny dostupné rozměry > Seznam 40 ocelových trubek
     – Požadované délky lze přiříznout nebo vyrobit podle potřeby
     – K dispozici jsou nerezové a další verze trubek
     – Vlastní průměry a jmenovité rozměry jsou k dispozici na požádání
     – Průměry větší než 36" lze vyrobit z tvářeného plechu Duroxite® 100
     Porovnat parametry

     Zvolte jeden parametr k porovnání

     Porovnání

      Na požádání lze vyrobit i jiné velikosti a tloušťky plechů.

      Mechanické vlastnosti

      Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
      Vybrat sloupce k zobrazení
       Vlastnosti opotřebení
       ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti 2)
       Počet vrstev návaru Typická tvrdost povrchu1)

       (HRC)
       Typická tvrdost povrchu1)

       (HV)
       Povrch
       (g max)
       75 % hloubky návaru 3)
       (g max)
       Jednovrstvý 57 - 60 630 - 700 0.19 0.19
       Dvojvrstvý 60 - 65 700 - 850 0.12 0.12
       Porovnat parametry

       Zvolte jeden parametr k porovnání

       Porovnání

        1) Tvrdost povrchu se měří na obrobené rovné ploše těsně pod povrchem návaru.

        2) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti otěrem je standardní test měření abrazivzdornosti v zařízení se suchým pískem a pryžovým kotoučem. ASTM G65 – postup A je nejnáročnější zkušební metodou.

        3) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti,zkouška opotřebení se provádí v hloubce 75 % návarových materiálů k zajištění konzistentní kvality odolnosti vůči opotřebení od svrchní plochy do 75 % hloubky návaru.

        Mikrostruktura

        Mikrostruktura materiálu trubek Duroxite® 200 obsahuje primární karbidy bohaté na chrom a jemné komplexní karbidy z dalších legur s typickou tvrdostí 2 500 až 3 000 HK4), které jsou rovnoměrně rozptýleny v houževnaté eutektické austenitické matrici. Typický objemový podíl primárních karbidů bohatých na chrom je udržován v rozsahu od 30 do 40 % se 7 až 10 % komplexních karbidů.

        4) Tvrdost podle Knoopa (HK) je metodou měření mikrotvrdosti, která se používá především u velmi křehkých materiálů.

        Zpracování a ostatní doporučení

        Svařování, dělení, tváření a obrábění

        Dílenská doporučení naleznete v brožuře k návarovým produktům Duroxite® nebo se obraťte na místního zástupce technické podpory, kde získáte více informací.

        Bezpečnostní opatření

        Při svařování či řezání produktů Duroxite® vznikají zplodiny obsahující škodlivé výpary a plyny s velmi komplexním chemickým složením a obtížnou klasifikovatelností. Hlavní toxickou složkou vznikajících zplodin a plynů je šestimocný chrom. Obsluze proto doporučujeme používat vhodné odsávací a ventilační zařízení, hořáky s odsáváním zplodin, vhodný ochranný oděv a ochranu dýchacích cest.