Trubka Duroxite® 100

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

  Obecný popis produktu

  Trubky Duroxite® 100 se vyrábějí navařováním abrazivzdorných materiálů s vysokým obsahem chromu na nízkouhlíkový podkladový materiál tradičním elektrickým obloukem. Trubky s tvrdou návarovou vrstvou byly navrženy s extrémní schopností vzdorovat opotřebení při práci v nejnáročnějším prostředí. Trubky Duroxite® 100 jsou k dispozici s dvojitými čí vícevrstvými návary. Ocelové trubky Schedule 40 a Schedule 80 lze opatřit návarovou vrstvou. Trubky s návarovou vrstvou lze vyrobit v provedení přechodu z čtyřhranného profilu na kulatý, jako kolena, T nebo Y díly nebo jako dlouhé oblouky.

  Hlavní výhody

  • Záruka konzistentní odolnosti vůči opotřebení od povrchu až do 75% hloubky návaru
  • Optimální složení karbidů zajišťuje dobrou kombinaci odolnosti vůči opotřebení a homogenní vazby

  Typické aplikace

  Trubky Duroxite® 100 se široce využívají v těžbě, cementárenství, při zpracování ropných písků, bagrování, recyklaci a v ocelářském průmyslu. Některé z konkrétních aplikací:

  Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
  Vybrat sloupce k zobrazení
   Těžba, cementárenství, ropné písky Kalová čerpadla, skluzy
   Dobývání Bagrovací potrubí
   Recyklace Drtičky skla
   Ocel Vzduchové potrubí, potrubí k praní uhlí, sací potrubí, žlaby
   Porovnat parametry

   Zvolte jeden parametr k porovnání

   Porovnání

    Těžba, cementárenství, ropné písky
    Kalová čerpadla, skluzy
    Dobývání
    Bagrovací potrubí
    Recyklace
    Drtičky skla
    Ocel
    Vzduchové potrubí, potrubí k praní uhlí, sací potrubí, žlaby

    Další informace o aplikacích naleznete v brožuře k výrobku Duroxite®.

    Standardní rozměry

    Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
    Vybrat sloupce k zobrazení
     Průměr
     Délka
     Metrická jednotka Metrická jednotka Další zákaznické specifikace
     150 mm
     175 - 350 mm
     375 - 600 mm
     625 - 900 mm
     1.0 m
     0.9 - 3.0 m
     0.9 - 6.0 m
     1.8 - 6.0 m
     - Všechny dostupné rozměry > Seznam 40 ocelových trubek
     - Podle potřebylze přiříznout nebo vyrobit požadované délky
     - K dispozici jsou nerezové a dalšíverze trubek
     - Vlastní průměry a jmenovité rozměryjsou k dispozici na požádání
     - Průměryvětší než 36 lze vyrobit z tvářeného plechu Duroxite 100
     Porovnat parametry

     Zvolte jeden parametr k porovnání

     Porovnání

      Na požádání lze vyrobit i jiné velikosti a tloušťky plechů.

      Mechanické vlastnosti

      Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
      Vybrat sloupce k zobrazení
       Vlastnosti opotřebení
       ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti 2)
       Počet vrstev návaru Typická tvrdost povrchu1)

       (HRC)
       Typická tvrdost povrchu1)

       (HV)
       Povrch
       (g max)
       75 % hloubky návaru 3)
       (g max)
       Dvojvrstvý nebo vícevrstvý 59 - 62 675 - 750 0.18 0.18
       Porovnat parametry

       Zvolte jeden parametr k porovnání

       Porovnání

        1) Tvrdost povrchu se měří na obrobené rovné ploše těsně pod povrchem návaru.

        2) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti otěrem je standardní test měření abrazivzdornosti v zařízení se suchým pískem a pryžovým kotoučem. ASTM G65 – postup A je nejnáročnější zkušební metodou.

        3) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti,zkouška opotřebení se provádí v hloubce 75 % návarových materiálů k zajištění konzistentní kvality odolnosti vůči opotřebení od svrchní plochy do 75 % hloubky návaru.

        Mikrostruktura

        Mikrostrukturu trubky Duroxite® 100 tvoří vysoký podíl velmi tvrdých primárních karbidů M7C3 bohatých na chrom s typickou tvrdostí 1 700 HK4), které jsou rovnoměrně rozptýleny v houževnaté eutektické austenitické matrici. Objemový podíl primárních karbidů zůstává zachován v rozmezí 30 až 50 % k zajištění dobré kombinace odolnosti vůči opotřebení a homogenní vazby.

        microstructure Duroxite 100 pipe

        4) Tvrdost podle Knoopa (HK) je metodou měření mikrotvrdosti, která se používá především u velmi křehkých materiálů.

        Zpracování a ostatní doporučení

        Svařování, dělení, tváření a obrábění
        Dílenská doporučení najdete v brožuře k výrobku Duroxite® nebo se obraťte na místního zástupce technické podpory, který vám poskytne více informací.

        Bezpečnostní opatření

        Při svařování či řezání produktů Duroxite® vznikají zplodiny obsahující škodlivé výpary a plyny s velmi komplexním chemickým složením a obtížnou klasifikovatelností. Hlavní toxickou složkou vznikajících zplodin a plynů je šestimocný chrom. Obsluze proto doporučujeme používat vhodné odsávací a ventilační zařízení, hořáky s odsáváním zplodin, vhodný ochranný oděv a ochranu dýchacích cest.