Duroxite® 500

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

  Obecný popis produktu

  Duroxite® 500 je ocelová návarová slitina na bázi železa, vrstvená na podkladový plech z nízkouhlíkové oceli. Materiál je navržen pro dobrou kombinaci odolnosti vůči kluznému opotřebení v aplikacích s vysokými nároky na odolnost vůči nárazům v suchých i mokrých (kaly) abrazivních podmínkách. Podává dobrý výkon i při teplotách okolního prostředí do 600 °C. Výrobek je k dispozici v jednovrstvém a dvouvrstvém provedení.

  Duroxite® 500 tvoří antiabrazivní materiály speciálního složení využívající jednotné chemické složení sklotvorné taveniny umožňující dosáhnout vysokého podchlazení. Návarová vrstva obsahuje jedinečný vysoký objem jemnozrnné fáze komplexních borokarbidů s vysokým podílem chromu a niobu se sníženou velikostí zrn až 500 nm. Borokarbidy jsou zcela zality v tvárné matrici, což brání předčasné delaminaci, nukleaci prasklin a můstkování. Výsledkem je výrobek s výrazně vylepšenou životností zachovávající vysokou houževnatost při kluzném opotřebení v aplikacích vystavených intenzivním nárazům. Duroxite® 500 nabízí lepší kombinaci odolnosti vůči nárazům a opotřebení než tradiční návar z karbidu chromu.

  Hlavní výhody

  • Materiál Duroxite® 500 byl vytvořen zejména s ohledem na odolnost vůči opotřebení otěrem a silnými nárazy.
  • Návarová vrstva Duroxite® 500 obsahuje jemnozrnné komplexní borokarbidy, jež jsou 200krát jemnější než primární karbidy v tradičních návarech z karbidu chromu (Duroxite® 100).
  • Odolnost materiálu Duroxite® 500 vůči opotřebení se velmi podobá vlastnostem materiálu Duroxite® 100 – s úbytkem hmotnosti u metody ASTM G65 A, max. 0,18 g. Duroxite® 500 také zachovává konzistentní odolnost vůči opotřebení od povrchu až do 75 % hloubky návarové vrstvy.
  • Odolnost materiálu Duroxite® 500 vůči nárazům je v laboratorním testu šestkrát vyšší než odolnost materiálu Duroxite® 100.
  • Vykazuje jednotnou tvrdost 67 až 70 HRC v celé tloušťce u jednovrstvých a vícevrstvých návarů. Zachovává vysokou tvrdost přibližně 60 HRC i po vystavení vysokým teplotám do 600 °C.

  Typické aplikace

  Materiál Duroxite® 500 je vhodný k použití v těžebním průmyslu, ve výrobě elektřiny, v cementárenství, ve zpracování ropných písků, výrobě oceli, zpracování odpadů, celulózy a v papírenství obecně. Některé z konkrétních aplikací:

  Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
  Vybrat sloupce k zobrazení
   Těžba Zařízení pro zemní práce, drticí zařízení, těžební zařízení, nakládací lžíce, obložení skipových nádob, kalová čerpadla, dopravníkové řetězy, plechy uhelných žlabů, nože lžic, návarové pásy
   Cementárenství Šneky, shrnovací nože, kola mlýnů, kola mísičů, cihlářské formy, dusadla, zemědělská technika, dlátové kypřiče
   Ropné písky Kotelní zásobníky, podávací žlaby, kalová potrubí, kalová čerpadla
   Dobývání Kalová potrubí
   Energetika Obkládací plechy lžic, obložení zařízení k manipulaci s popelem
   Zemědělství Nože na třtinu a drtiče
   Porovnat parametry

   Zvolte jeden parametr k porovnání

   Porovnání

    Těžba
    Zařízení pro zemní práce, drticí zařízení, těžební zařízení, nakládací lžíce, obložení skipových nádob, kalová čerpadla, dopravníkové řetězy, plechy uhelných žlabů, nože lžic, návarové pásy
    Cementárenství
    Šneky, shrnovací nože, kola mlýnů, kola mísičů, cihlářské formy, dusadla, zemědělská technika, dlátové kypřiče
    Ropné písky
    Kotelní zásobníky, podávací žlaby, kalová potrubí, kalová čerpadla
    Dobývání
    Kalová potrubí
    Energetika
    Obkládací plechy lžic, obložení zařízení k manipulaci s popelem
    Zemědělství
    Nože na třtinu a drtiče

    Další informace o aplikacích naleznete v brožuře k výrobku Duroxite®.

    Dostupné rozměry

    Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
    Vybrat sloupce k zobrazení
     Standardní tloušťky návaru
     Jednovrstvý
     Vícevrstvý
     Metrická jednotka Metrická jednotka
     3 mm on 6 mm 6 mm on 6 mm
     6 mm on 8 mm
     6 mm on 10 mm
     6 mm on 12 mm
     Porovnat parametry

     Zvolte jeden parametr k porovnání

     Porovnání

      Standardní tloušťky návaru

      Jednovrstvý

      Metrická jednotka
      3 mm on 6 mm
      Standardní tloušťky návaru

      Vícevrstvý

      Metrická jednotka
      6 mm on 6 mm
      Standardní tloušťky návaru

      Jednovrstvý

      Metrická jednotka
      Standardní tloušťky návaru

      Vícevrstvý

      Metrická jednotka
      6 mm on 8 mm
      Standardní tloušťky návaru

      Jednovrstvý

      Metrická jednotka
      Standardní tloušťky návaru

      Vícevrstvý

      Metrická jednotka
      6 mm on 10 mm
      Standardní tloušťky návaru

      Jednovrstvý

      Metrická jednotka
      Standardní tloušťky návaru

      Vícevrstvý

      Metrická jednotka
      6 mm on 12 mm

      Na požádání lze vyrobit i jiné velikosti a tloušťky plechů.

      Standardní velikosti desek

      Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
      Vybrat sloupce k zobrazení
       Metrická jednotka Imperiální jednotky
       1.2 m x 2.4 m 4' x 8'
       1.5 m x 3.0 m 5' x 10'
       1.8 m x 3.0 m 6' x 10'
       Porovnat parametry

       Zvolte jeden parametr k porovnání

       Porovnání

        Metrická jednotka
        1.2 m x 2.4 m
        Imperiální jednotky
        4' x 8'
        Metrická jednotka
        1.5 m x 3.0 m
        Imperiální jednotky
        5' x 10'
        Metrická jednotka
        1.8 m x 3.0 m
        Imperiální jednotky
        6' x 10'

        Na požádání lze vyrobit i jiné velikosti a tloušťky plechů.

        Mechanické vlastnosti

        Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
        Vybrat sloupce k zobrazení
         Vlastnosti opotřebení
         ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti 2)
         Počet vrstev návaru Typická tvrdost povrchu1)

         (HRC)
         Typická tvrdost povrchu1)

         (HV)
         Povrch
         (g max)
         75 % hloubky návaru 3)
         (g max)
         Jednovrstvý 67 - 70 925 - 1075 0.25 0.25
         Dvojvrstvý 67 - 70 925 - 1075 0.18 0.18
         Porovnat parametry

         Zvolte jeden parametr k porovnání

         Porovnání

          1) Tvrdost povrchu se měří na obrobené rovné ploše těsně pod povrchem návaru.

          2) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti otěrem je standardní test měření abrazivzdornosti v zařízení se suchým pískem a pryžovým kotoučem. ASTM G65 – postup A je nejnáročnější zkušební metodou.

          3) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti,zkouška opotřebení se provádí v hloubce 75 % návarových materiálů k zajištění konzistentní kvality odolnosti vůči opotřebení od svrchní plochy do 75 % hloubky návaru.

          Mikrostruktura

          Návarový materiál Duroxite® 500 obsahuje jemnozrnnou fázi komplexních borokarbidů s velikostí zrn až 500 nm v houževnaté matrici. Typický objemový podíl borokarbidů je zachován v rozmezí 60 až 70 %, čímž vzniká jednotná tvrdá matrice. Analýza SEM (Scanning Electron Microscopy) / EDS (Energy Dispersive Spectrometry) provedená u návarové vrstvy Duroxite® 500 potvrzuje, že rafinované borokarbidy jsou borokarbidy bohaté na niob a chrom v matrici železa. Jemnozrnné borokarbidy jsou přibližně 200krát menší než tradiční karbidy chromu.

           

          Tolerance

          Tloušťka

          Tolerance celkové tloušťky a tloušťky návarové vrstvy lze zaručit do ±10 % stanovené tloušťky.

          Rovinnost

          Tolerance rovinnosti plechu může být zaručena v rozmezí ±3 mm od délky materiálu 1,5 m pro rozměry plechu menší či rovny 1,5 m × 3,0 m. U plechů překračujících šířku 1,5 m a délku 3,0 m lze zaručit toleranci rovinnosti v rozsahu ±25 mm.

          Dodací podmínky

          Materiál Duroxite® 500 se obvykle dodává ve stavu po navaření.

          Zpracování a ostatní doporučení

          Svařování, dělení, tváření a obrábění

          Doporučení naleznete v brožuře k výrobkům Duroxite® nebo se obraťte na místního zástupce technické podpory, kde získáte více informací.

          Bezpečnostní opatření

          Při svařování či řezání produktů Duroxite® vznikají zplodiny obsahující škodlivé výpary a plyny s velmi komplexním chemickým složením a obtížnou klasifikovatelností. Hlavní toxickou složkou vznikajících zplodin a plynů je šestimocný chrom. Obsluze proto doporučujeme používat vhodné odsávací a ventilační zařízení, hořáky s odsáváním zplodin, vhodný ochranný oděv a ochranu dýchacích cest.