Duroxite® 300

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

  Obecný popis produktu

  Duroxite® 300 je návarová slitina na bázi železa, vrstvená na podkladový plech z nízkouhlíkové oceli. Materiál je navržen pro náročné aplikace kluzného opotřebení v suchých i mokrých (kaly) abrazivních podmínkách. Podává dobrý výkon i při teplotách okolního prostředí do 600 °C. Výrobek je k dispozici v jednovrstvém a dvouvrstvém provedení.

  Duroxite® 300 tvoří antiabrazivní materiály speciálního složení využívající jednotné chemické složení sklotvorné taveniny umožňující dosáhnout vysokého podchlazení. Návarová vrstva obsahuje jedinečný vysoký objem jemnozrnné fáze komplexních borokarbidů s vysokým podílem wolframu, niobu a molybdenu s minimální velikostí zrn až 500 nm. Borokarbidy jsou zcela zality v tvárné matrici, což brání předčasné delaminaci, nukleaci prasklin a můstkování. Výsledkem je výrobek s výrazně vylepšenou životností, jenž zachovává vysokou houževnatost v aplikacích vystavených intenzivnímu kluznému opotřebení. Duroxite® 300 je vynikající alternativou k návarům z karbidu wolframu.

  Hlavní výhody

  • Mimořádná odolnost proti opotřebení a vysoká houževnatost v suchém i mokrém abrazivním prostředí.
  • Cenově výhodná alternativa ke karbidu wolframu s ekvivalentní životností a lepší odolností vůči nárazům.
  • Tloušťka návaru nemusí být v porovnání s tradičními návarovými vrstvami tak silná, což se odrazí v nižší hmotnosti produktu a současném prodloužení životnosti.
  • Pohltí o 25 % více nárazové energie než tradiční návarové vrstvy na bázi chromu (ověřeno průběžnou laboratorní zkouškou s vysokou intenzitou nárazů.
  • Vykazuje jednotnou tvrdost 67 až 70 HRC v celé tloušťce u jednovrstvých a vícevrstvých návarů. Zachovává vysokou tvrdost přibližně 60 HRC i po vystavení vysokým teplotám do 600 °C.
  • Zachovává konzistentní odolnost vůči opotřebení od povrchu až do 75 % hloubky návarové vrstvy.

  Typické aplikace

  Návary Duroxite® 300 se uplatní v těžebním průmyslu, cementárenství, ve zpracování ropných písků, při výrobě oceli, v energetice, zemědělství, ropném průmyslu, plynárenství a stavebnictví. Některé typické aplikace uvádíme níže:

  Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
  Vybrat sloupce k zobrazení
   Těžba Sítové plechy,obložení nakladačových lopat, podávací systémy kulových mlýnů, ochrana nožů lopat, ochranné bočnice lopat, skluzy, obkládací plechy a obložení skipových nádob
   Cementárenství Součásti cementářských pecí, díly aglomeračních zařízení, lopatky ventilátorů, míchací lopatky, pláště kuželových mísičů, válce uhelných a cementových drtičů, komponenty pro drcení surovin, lisovací desky
   Ropné písky Kotelní zásobníky, podávací žlaby, kalová potrubí, kalová čerpadla
   Ocel Rudní sýpy
   Energetika Šnekové vrtáky, otěruvzdorné obkládací plechy, obložení zařízení na manipulaci s popelem
   Zemědělství Drticí kladiva na obilí, cukrovarské nože, sklízeče řádkových plodin
   Ropa a plyn Čerpadla frakovacích směsí
   Stavebnictví Patky sněhových pluhů, demoliční stroje
   Porovnat parametry

   Zvolte jeden parametr k porovnání

   Porovnání

    Těžba
    Sítové plechy,obložení nakladačových lopat, podávací systémy kulových mlýnů, ochrana nožů lopat, ochranné bočnice lopat, skluzy, obkládací plechy a obložení skipových nádob
    Cementárenství
    Součásti cementářských pecí, díly aglomeračních zařízení, lopatky ventilátorů, míchací lopatky, pláště kuželových mísičů, válce uhelných a cementových drtičů, komponenty pro drcení surovin, lisovací desky
    Ropné písky
    Kotelní zásobníky, podávací žlaby, kalová potrubí, kalová čerpadla
    Ocel
    Rudní sýpy
    Energetika
    Šnekové vrtáky, otěruvzdorné obkládací plechy, obložení zařízení na manipulaci s popelem
    Zemědělství
    Drticí kladiva na obilí, cukrovarské nože, sklízeče řádkových plodin
    Ropa a plyn
    Čerpadla frakovacích směsí
    Stavebnictví
    Patky sněhových pluhů, demoliční stroje

    Další informace o aplikacích naleznete v brožuře k výrobku Duroxite®.

    Dostupné rozměry

    Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
    Vybrat sloupce k zobrazení
     Standardní tloušťky návaru
     Jednovrstvý
     Dvojvrstvý
     Metrická jednotka Metrická jednotka
     3 mm on 6 mm 6 mm on 6 mm
     6 mm on 8 mm
     6 mm on 10 mm
     6 mm on 12 mm
     Porovnat parametry

     Zvolte jeden parametr k porovnání

     Porovnání

      Standardní tloušťky návaru

      Jednovrstvý

      Metrická jednotka
      3 mm on 6 mm
      Standardní tloušťky návaru

      Dvojvrstvý

      Metrická jednotka
      6 mm on 6 mm
      Standardní tloušťky návaru

      Jednovrstvý

      Metrická jednotka
      Standardní tloušťky návaru

      Dvojvrstvý

      Metrická jednotka
      6 mm on 8 mm
      Standardní tloušťky návaru

      Jednovrstvý

      Metrická jednotka
      Standardní tloušťky návaru

      Dvojvrstvý

      Metrická jednotka
      6 mm on 10 mm
      Standardní tloušťky návaru

      Jednovrstvý

      Metrická jednotka
      Standardní tloušťky návaru

      Dvojvrstvý

      Metrická jednotka
      6 mm on 12 mm

      Na požádání lze vyrobit i jiné velikosti a tloušťky plechů.

      Standardní velikosti desek

      Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
      Vybrat sloupce k zobrazení
       Metrická jednotka Imperiální jednotky
       1.2 m x 2.4 m 4' x 8'
       1.5 m x 3.0 m 5' x 10'
       1.8 m x 3.0 m 6' x 10'
       Porovnat parametry

       Zvolte jeden parametr k porovnání

       Porovnání

        Metrická jednotka
        1.2 m x 2.4 m
        Imperiální jednotky
        4' x 8'
        Metrická jednotka
        1.5 m x 3.0 m
        Imperiální jednotky
        5' x 10'
        Metrická jednotka
        1.8 m x 3.0 m
        Imperiální jednotky
        6' x 10'

        Na požádání lze vyrobit i jiné velikosti a tloušťky plechů.

        Mechanické vlastnosti

        Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
        Vybrat sloupce k zobrazení
         Vlastnosti opotřebení
         ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti 2)
         Počet vrstev návaru Typická tvrdost povrchu1)

         (HRC)
         Typická tvrdost povrchu1)

         (HV)
         Povrch
         (g max)
         75 % hloubky návaru 3)
         (g max)
         Jednovrstvý 67 - 70 925 - 1075 0.10 0.10
         Dvojvrstvý 67 - 70 925 - 1075 0.07 0.07
         Porovnat parametry

         Zvolte jeden parametr k porovnání

         Porovnání

          1) Tvrdost povrchu se měří na obrobené rovné ploše těsně pod povrchem návaru.

          2) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti otěrem je standardní test měření abrazivzdornosti v zařízení se suchým pískem a pryžovým kotoučem. ASTM G65 – postup A je nejnáročnější zkušební metodou.

          3) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti,zkouška opotřebení se provádí v hloubce 75 % návarových materiálů k zajištění konzistentní kvality odolnosti vůči opotřebení od svrchní plochy do 75 % hloubky návaru.

          Mikrostruktura

          Návarový materiál Duroxite® 300 obsahuje jemnozrnnou fázi komplexních borokarbidů s velikostí zrn až 500 nm v houževnaté matrici. Typický objemový podíl borokarbidů je zachován v rozmezí 60 až 70 %, čímž vzniká jednotná tvrdá matrice. Analýza SEM (Scanning Electron Microscopy) / EDS (Energy Dispersive Spectrometry) provedená u návarové vrstvy Duroxite® 300 potvrzuje, že zušlechtěné borokarbidy jsou borokarbidy bohaté na wolfram, niob a molybden, rozptýlené v matrici železa. Jemnozrnné borokarbidy jsou přibližně 200krát menší než tradiční karbidy chromu.

          Tolerance

          Tloušťka

          Tolerance celkové tloušťky a tloušťky návarové vrstvy lze zaručit do ±10 % stanovené tloušťky.

          Rovinnost

          Tolerance rovinnosti plechu může být zaručena v rozmezí ±3 mm od délky materiálu 1,5 m pro rozměry plechu menší či rovny 1,5 m × 3,0 m. U plechů překračujících šířku 1,5 m a délku 3,0 m lze zaručit toleranci rovinnosti v rozsahu ±25 mm.

          Dodací podmínky

          Materiál Duroxite® 300 se dodává ve stavu po navaření.

          Zpracování a ostatní doporučení

          Svařování, dělení, tváření a obrábění

          Doporučení naleznete v brožuře k výrobku Duroxite® nebo se obraťte na místního zástupce technické podpory.

          Bezpečnostní opatření

          Při svařování či řezání produktů Duroxite® vznikají zplodiny obsahující škodlivé výpary a plyny s velmi komplexním chemickým složením a obtížnou klasifikovatelností. Hlavní toxickou složkou vznikajících zplodin a plynů je šestimocný chrom. Obsluze proto doporučujeme používat vhodné odsávací a ventilační zařízení, hořáky s odsáváním zplodin, vhodný ochranný oděv a ochranu dýchacích cest.