Duroxite® 201

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

  Obecný popis produktu

  Materiál Duroxite® 201 byl vyvinut pro náročné otěruvzdorné a nárazuvzdorné aplikace navařováním antiabrazivních materiálů speciálního složení na podkladový plech z oceli Hardox® 450 . Návarový materiál tvoří primární karbidy bohaté na chrom a jemné komplexní karbidy z dalších legur, které jsou rovnoměrně rozptýleny v houževnaté eutektické austenitické matrici. Karbidy z dodatečných legujících prvků jsou tvrdší a jemnější než přítomné rozměrnější karbidy bohaté na chrom, s nimiž jsou v matrici provázány.

  Hlavní výhody

  • Podkladový plech z oceli Hardox® 450 lépe odolává plastickým deformacím díky vysoké mezi kluzu, díky níž materiál po nárazu pruží zpět.
  • Zajistí pevnější oporu plynoucí z vysoké tvrdosti materiálu lepších vlastností vazby mezi návarem a ocelovým základem
  • Lepší odolnost vůči nárazům při vyšších teplotách do 350 °C než u materiálu Duroxite® 200, avšak nejlepší odolnost proti nárazům zajistí při pokojové teplotě.

  Typické aplikace

  Duroxite® 201 se hojně využívá v řadě průmyslových odvětví včetně těžebního, cementárenského a energetického. Některé z konkrétních aplikací:

  Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
  Vybrat sloupce k zobrazení
   Těžba Sítové plechy,obložení nakladačových lopat, podávací systémy kulových mlýnů, ochrana nožů lopat, ochranné bočnice lopat, skluzy, obkládací plechy a obložení skipových nádob
   Cementárenství Součásti cementářských pecí, díly aglomeračních zařízení, lopatky ventilátorů, míchací lopatky, pláště kuželových mísičů, válce uhelných a cementových drtičů, komponenty pro drcení surovin, lisovací desky
   Energetika Žlaby pro vykládku uhlí
   Porovnat parametry

   Zvolte jeden parametr k porovnání

   Porovnání

    Těžba
    Sítové plechy,obložení nakladačových lopat, podávací systémy kulových mlýnů, ochrana nožů lopat, ochranné bočnice lopat, skluzy, obkládací plechy a obložení skipových nádob
    Cementárenství
    Součásti cementářských pecí, díly aglomeračních zařízení, lopatky ventilátorů, míchací lopatky, pláště kuželových mísičů, válce uhelných a cementových drtičů, komponenty pro drcení surovin, lisovací desky
    Energetika
    Žlaby pro vykládku uhlí

    Další informace o aplikacích naleznete v brožuře k výrobku Duroxite®.

    Standardní rozměry

    Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
    Vybrat sloupce k zobrazení
     Standardní tloušťky návaru
     Metrická jednotka
     6 mm on 6 mm
     10 mm on 10 mm
     6 mm on 20 mm
     6 mm on 25 mm
     6 mm on 32 mm
     Porovnat parametry

     Zvolte jeden parametr k porovnání

     Porovnání

      Standardní tloušťky návaru

      Metrická jednotka
      6 mm on 6 mm
      Standardní tloušťky návaru

      Metrická jednotka
      10 mm on 10 mm
      Standardní tloušťky návaru

      Metrická jednotka
      6 mm on 20 mm
      Standardní tloušťky návaru

      Metrická jednotka
      6 mm on 25 mm
      Standardní tloušťky návaru

      Metrická jednotka
      6 mm on 32 mm

      Na požádání lze vyrobit i jiné velikosti a tloušťky plechů.

      Standardní velikosti desek

      Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
      Vybrat sloupce k zobrazení
       Metrická jednotka Imperiální jednotky
       1.2 m x 2.4 m 4' x 8'
       1.5 m x 3.0 m 5' x 10'
       1.8 m x 3.0 m 6' x 10'
       Porovnat parametry

       Zvolte jeden parametr k porovnání

       Porovnání

        Metrická jednotka
        1.2 m x 2.4 m
        Imperiální jednotky
        4' x 8'
        Metrická jednotka
        1.5 m x 3.0 m
        Imperiální jednotky
        5' x 10'
        Metrická jednotka
        1.8 m x 3.0 m
        Imperiální jednotky
        6' x 10'

        Výše uvedené standardní velikosti plechů jsou k dispozici pro všechny standardní tloušťky návarů. Na požádání lze vyrobit i jiné velikosti a tloušťky plechů.

        Mechanické vlastnosti

        Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
        Vybrat sloupce k zobrazení
         Vlastnosti opotřebení
         ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti 2)
         Počet vrstev návaru Typická tvrdost povrchu1)

         (HRC)
         Typická tvrdost povrchu1)

         (HV)
         Povrch
         (g max)
         75 % hloubky návaru 3)
         (g max)
         Vícevrstvý 60 - 65 700 - 850 0.12 0.12
         Porovnat parametry

         Zvolte jeden parametr k porovnání

         Porovnání

          1) Tvrdost povrchu se měří na obrobené rovné ploše těsně pod povrchem návaru.

          2) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti otěrem je standardní test měření abrazivzdornosti v zařízení se suchým pískem a pryžovým kotoučem. ASTM G65 – postup A je nejnáročnější zkušební metodou.

          3) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti,zkouška opotřebení se provádí v hloubce 75 % návarových materiálů k zajištění konzistentní kvality odolnosti vůči opotřebení od svrchní plochy do 75 % hloubky návaru.

          Mikrostruktura

          Mikrostruktura materiálu Duroxite® 200 obsahuje primární karbidy bohaté na chrom a jemné komplexní karbidy z dalších legur s typickou tvrdostí 2 500 až 3 000 HK4), které jsou rovnoměrně rozptýleny v houževnaté eutektické austenitické matrici. Typický objemový podíl primárních karbidů bohatých na chrom je udržován v rozsahu od 30 do 40 % se 7 až 10 % komplexních karbidů.

          4) Tvrdost podle Knoopa (HK) je metodou měření mikrotvrdosti, která se používá především u velmi křehkých nebo tenkých plechů.

          Tolerance

          Tloušťka

          Tolerance celkové tloušťky a tloušťky návarové vrstvy lze zaručit do ±10 % stanovené tloušťky.

          Rovinnost

          Tolerance rovinnosti plechu může být zaručena v rozmezí ±3 mm od délky materiálu 1.5 m pro rozměry plechu menší či rovny 1.5 m × 3.0 m. U plechů překračujících šířku 1.5 m při délce 3.0 m platí následující záruky rovinnosti.

          Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
          Vybrat sloupce k zobrazení
           Standardní tloušťky návaru
           Tolerance rovinnosti u plechů délky nad 1.5 m,
           Metrická jednotka
           Metrická jednotka 1.8 m x 3.0 m 2.4 m x 3.0 m
           5 mm on 8 mm 25 41
           6 mm on 6 mm 25 41
           10 mm on 10 mm 12 25
           Porovnat parametry

           Zvolte jeden parametr k porovnání

           Porovnání

            S žádostí o informace k nestandardním velikostem a zárukám rovinnosti se obraťte na místního obchodního zástupce nebo na centrum Hardox Wearparts.

            Dodací podmínky

            Materiál Duroxite® 201 se obvykle dodává ve stavu po navaření, avšak na požádání jej lze dodat po přebroušení.

            Zpracování a ostatní doporučení

            Svařování, dělení, tváření a obrábění

            Doporučení naleznete v brožuře k výrobku Duroxite® nebo se obraťte na místního zástupce technické podpory.

            Bezpečnostní opatření

            Při svařování či řezání produktů Duroxite® vznikají zplodiny obsahující škodlivé výpary a plyny s velmi komplexním chemickým složením a obtížnou klasifikovatelností. Hlavní toxickou složkou vznikajících zplodin a plynů je šestimocný chrom. Obsluze proto doporučujeme používat vhodné odsávací a ventilační zařízení, hořáky s odsáváním zplodin, vhodný ochranný oděv a ochranu dýchacích cest.