Duroxite® 200

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

  Obecný popis produktu

  Materiál Duroxite® 200 tvoří antiabrazivní materiály speciálního složení navařené na podkladový plech z nízkouhlíkové oceli. Je vhodný pro extrémně intenzivní abrazivní opotřebení a aplikace se středně silnými až silnými nárazy. Návarový materiál tvoří primární karbidy bohaté na chrom a jemné komplexní karbidy dalších legur, které jsou rovnoměrně rozptýleny v houževnaté eutektické austenitické matrici. Duroxite® 200 je k dispozici v jednovrstvém a dvouvrstvém provedení.

  Hlavní výhody

  • Vysokolegované komplexní karbidy jsou tvrdší a jemnější než karbidy chromu a provázáním s primárními karbidy chromu zajistí lepší odolnost proti opotřebení
  • Delší životnost a lepší odolnost vůči opotřebení ve srovnání s tradičními návary z karbidu chromu
  • Dvouvrstvý návar zachovává plnou odolnost vůči opotřebení až do teploty 600 °C

  Typické aplikace

  Duroxite® 200 se hojně využívá v mnoha průmyslových odvětví včetně těžebního, cementárenského a ocelářského. Některé z konkrétních aplikací:

  Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
  Vybrat sloupce k zobrazení
   Těžba Skluzy, obkládací plechy, bočnice dopravníků, skipy v hlubinné těžbě
   Cementárenství Součásti cementářských pecí, díly aglomeračních zařízení, lopatky ventilátorů, míchací lopatky, pláště kuželových mísičů, válce uhelných a cementových drtičů, komponenty pro drcení surovin, lisovací desky
   Ocel Spékání rudy, drcení, prosévání, násypky vysokých pecí, sazebny a pece
   Porovnat parametry

   Zvolte jeden parametr k porovnání

   Porovnání

    Těžba
    Skluzy, obkládací plechy, bočnice dopravníků, skipy v hlubinné těžbě
    Cementárenství
    Součásti cementářských pecí, díly aglomeračních zařízení, lopatky ventilátorů, míchací lopatky, pláště kuželových mísičů, válce uhelných a cementových drtičů, komponenty pro drcení surovin, lisovací desky
    Ocel
    Spékání rudy, drcení, prosévání, násypky vysokých pecí, sazebny a pece

    Další informace o aplikacích naleznete v brožuře k výrobku Duroxite®.

    Dostupné rozměry

    Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
    Vybrat sloupce k zobrazení
     Standardní tloušťky návaru
     Jednovrstvý
     Vícevrstvý
     Metrická jednotka Metrická jednotka
     3 mm on 6 mm 6 mm on 6 mm
     6 mm on 10 mm
     10 mm on 10 mm
     Porovnat parametry

     Zvolte jeden parametr k porovnání

     Porovnání

      Standardní tloušťky návaru

      Jednovrstvý

      Metrická jednotka
      3 mm on 6 mm
      Standardní tloušťky návaru

      Vícevrstvý

      Metrická jednotka
      6 mm on 6 mm
      Standardní tloušťky návaru

      Jednovrstvý

      Metrická jednotka
      Standardní tloušťky návaru

      Vícevrstvý

      Metrická jednotka
      6 mm on 10 mm
      Standardní tloušťky návaru

      Jednovrstvý

      Metrická jednotka
      Standardní tloušťky návaru

      Vícevrstvý

      Metrická jednotka
      10 mm on 10 mm

      Na požádání lze vyrobit i jiné velikosti a tloušťky plechů.

      Standardní velikosti desek

      Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
      Vybrat sloupce k zobrazení
       Metrická jednotka Imperiální jednotky
       1.2 m x 2.4 m 4' x 8'
       1.4 m x 3.0 m 4.6" x 10"
       1.5 m x 3.0 m 5' x 10'
       1.8 m x 3.0 m 6' x 10'
       2.4 m x 3.0 m 8'x 10'
       Porovnat parametry

       Zvolte jeden parametr k porovnání

       Porovnání

        Metrická jednotka
        1.2 m x 2.4 m
        Imperiální jednotky
        4' x 8'
        Metrická jednotka
        1.4 m x 3.0 m
        Imperiální jednotky
        4.6" x 10"
        Metrická jednotka
        1.5 m x 3.0 m
        Imperiální jednotky
        5' x 10'
        Metrická jednotka
        1.8 m x 3.0 m
        Imperiální jednotky
        6' x 10'
        Metrická jednotka
        2.4 m x 3.0 m
        Imperiální jednotky
        8'x 10'

        Na požádání lze vyrobit i jiné velikosti a tloušťky plechů.

        Mechanické vlastnosti

        Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
        Vybrat sloupce k zobrazení
         Vlastnosti opotřebení
         ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti 2)
         Počet vrstev návaru Typická tvrdost povrchu1)

         (HRC)
         Typická tvrdost povrchu1)

         (HV)
         Povrch
         (g max)
         75 % hloubky návaru 3)
         (g max)
         Jednovrstvý 57 - 60 630 - 700 0.19 0.19
         Dvojvrstvý 60 - 65 700 - 850 0.12 0.12
         Porovnat parametry

         Zvolte jeden parametr k porovnání

         Porovnání

          1) Tvrdost povrchu se měří na obrobené rovné ploše těsně pod povrchem návaru.

          2) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti otěrem je standardní test měření abrazivzdornosti v zařízení se suchým pískem a pryžovým kotoučem. ASTM G65 – postup A je nejnáročnější zkušební metodou.

          3) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti,zkouška opotřebení se provádí v hloubce 75 % návarových materiálů k zajištění konzistentní kvality odolnosti vůči opotřebení od svrchní plochy do 75 % hloubky návaru.

          Mikrostruktura

          Mikrostruktura materiálu Duroxite® 200 obsahuje primární karbidy bohaté na chrom a zušlechtěné vysokolegované komplexní karbidy s typickou tvrdostí 2 500 až 3 000 HK4) které jsou rovnoměrně rozptýleny v houževnaté eutektické austenitické matrici. Typický objemový podíl primárních karbidů bohatých na chrom je udržován v rozsahu od 30 do 40 % se 7 až 10 % vysokolegovaných komplexních karbidů.

          4) Tvrdost podle Knoopa (HK) je metodou měření mikrotvrdosti, která se používá především u velmi křehkých nebo tenkých plechů.

          Tolerance

          Tloušťka

          Tolerance celkové tloušťky a tloušťky návarové vrstvy lze zaručit do ±10 % stanovené tloušťky.

          Rovinnost

          Tolerance rovinnosti plechu může být zaručena v rozmezí ±3 mm od délky materiálu 1.5 m pro rozměry plechu menší či rovny 1.5 m × 3.0 m. U plechů překračujících šířku 1.5 m při délce 3.0 m platí následující záruky rovinnosti.

          Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
          Vybrat sloupce k zobrazení
           Standardní tloušťky návaru
           Tolerance rovinnosti u plechů délky nad 1.5 m,
           Metrická jednotka
           Metrická jednotka 1.8 m x 3.0 m 2.4 m x 3.0 m
           5 mm on 8 mm 25 41
           6 mm on 6 mm 25
           10 mm on 10 mm 12 25
           Porovnat parametry

           Zvolte jeden parametr k porovnání

           Porovnání

            S žádostí o informace k nestandardním velikostem a zárukám rovinnosti se obraťte na místního obchodního zástupce nebo na centrum Hardox Wearparts.

            Dodací podmínky

            Materiál Duroxite® 200 se obvykle dodává ve stavu po navaření, avšak na požádání jej lze dodat po přebroušení.

            Zpracování a ostatní doporučení

            Svařování, dělení, tváření a obrábění

            Doporučení naleznete v brožuře k výrobku Duroxite® nebo se obraťte na místního zástupce technické podpory.

            Bezpečnostní opatření

            Při svařování či řezání produktů Duroxite® vznikají zplodiny obsahující škodlivé výpary a plyny s velmi komplexním chemickým složením a obtížnou klasifikovatelností. Hlavní toxickou složkou vznikajících zplodin a plynů je šestimocný chrom. Obsluze proto doporučujeme používat vhodné odsávací a ventilační zařízení, hořáky s odsáváním zplodin, vhodný ochranný oděv a ochranu dýchacích cest.