Duroxite® 101

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

  Obecný popis produktu

  Materiál Duroxite® 101 se vyrábí navařováním karbidové vrstvy bohaté na chrom na podkladový plech z oceli Hardox 450. Návarová vrstva s tvrdým povrchem je vhodná pro aplikace vystavené intenzivnímu abrazivnímu opotřebení a nárazům. Díky optimální koncentraci karbidu zajistí trvale dobrou odolnost vůči opotřebení od povrchu až do 75% hloubky návaru. Podkladový plech z materiálu Hardox pak materiálu Duroxite® 101 v porovnání s podkladovým plechem z tradiční nízkouhlíkové oceli zajistí lepší kombinaci odolnosti proti opotřebení a nárazům.

  Hlavní výhody

  • Navrženo pro lepší odolnost vůči plastickým deformacím díky vysoké mezi v kluzu, díky níž materiál po nárazu pruží zpět.
  • Silnější opora díky vysoké tvrdosti materiálu Hardox a lepší vazbě mezi návarem a ocelovým základem
  • Při opotřebení návaru se podkladový plech z oceli Hardox® 450 opotřebí pomaleji než nízkouhlíková ocel, a zajistí tak vyšší bezpečnostní rezervu.
  • Lepší odolnost vůči nárazům při vyšších teplotách do 350 °C než u materiálu Duroxite® 100, avšak nejlepší odolnost proti nárazům zajistí při pokojové teplotě.

  Typické aplikace

  Duroxite® 101 se hojně využívá v těžebním, cementárenském a energetickém průmyslu. Některé z konkrétních aplikací:

  Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
  Vybrat sloupce k zobrazení
   Těžba Obložení nakladačových lopat, nože a bočnice rypadlových lopat, opláštění čelistí
   Cementárenství Patní podložky a odvodňovací dopravníky
   Energetika Žlaby pro vykládku uhlí
   Porovnat parametry

   Zvolte jeden parametr k porovnání

   Porovnání

    Těžba
    Obložení nakladačových lopat, nože a bočnice rypadlových lopat, opláštění čelistí
    Cementárenství
    Patní podložky a odvodňovací dopravníky
    Energetika
    Žlaby pro vykládku uhlí

    Další informace o aplikacích naleznete v brožuře k výrobku Duroxite®.

    Dostupné rozměry

    Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
    Vybrat sloupce k zobrazení
     Standardní tloušťky návaru
     Metrická jednotka
     6 mm on 6 mm
     10 mm on 10 mm
     12 mm on 12 mm
     6 mm on 20 mm
     6 mm on 25 mm
     6 mm on 32 mm
     Porovnat parametry

     Zvolte jeden parametr k porovnání

     Porovnání

      Standardní tloušťky návaru

      Metrická jednotka
      6 mm on 6 mm
      Standardní tloušťky návaru

      Metrická jednotka
      10 mm on 10 mm
      Standardní tloušťky návaru

      Metrická jednotka
      12 mm on 12 mm
      Standardní tloušťky návaru

      Metrická jednotka
      6 mm on 20 mm
      Standardní tloušťky návaru

      Metrická jednotka
      6 mm on 25 mm
      Standardní tloušťky návaru

      Metrická jednotka
      6 mm on 32 mm

      Na požádání lze vyrobit i jiné velikosti a tloušťky plechů.

      Standardní velikosti desek

      Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
      Vybrat sloupce k zobrazení
       Metrická jednotka Imperiální jednotky
       1.85 m x 2.85 m 6.1' x 9.3'
       1.2 m x 2.4 m 4' x 8'
       1.4 m x 3.0 m 4.6' x 10'
       1.5 m x 3.0 m 5' x 10'
       1.8 m x 3.0 m 6' x 10'
       Porovnat parametry

       Zvolte jeden parametr k porovnání

       Porovnání

        Metrická jednotka
        1.85 m x 2.85 m
        Imperiální jednotky
        6.1' x 9.3'
        Metrická jednotka
        1.2 m x 2.4 m
        Imperiální jednotky
        4' x 8'
        Metrická jednotka
        1.4 m x 3.0 m
        Imperiální jednotky
        4.6' x 10'
        Metrická jednotka
        1.5 m x 3.0 m
        Imperiální jednotky
        5' x 10'
        Metrická jednotka
        1.8 m x 3.0 m
        Imperiální jednotky
        6' x 10'

        Na požádání lze vyrobit i jiné velikosti a tloušťky plechů.

        Mechanické vlastnosti

        Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
        Vybrat sloupce k zobrazení
         Vlastnosti opotřebení
         ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti 2)
         Počet vrstev návaru Typická tvrdost povrchu1)

         (HRC)
         Typická tvrdost povrchu1)

         (HV)
         Povrch
         (g max)
         75 % hloubky návaru 3)
         (g max)
         Vícevrstvý 59 - 62 675 - 750 0.18 0.18
         Porovnat parametry

         Zvolte jeden parametr k porovnání

         Porovnání

          1) Tvrdost povrchu se měří na obrobené rovné ploše těsně pod povrchem návaru.

          2) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti otěrem je standardní test měření abrazivzdornosti v zařízení se suchým pískem a pryžovým kotoučem. ASTM G65 – postup A je nejnáročnější zkušební metodou.

          3) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti,zkouška opotřebení se provádí v hloubce 75 % návarových materiálů k zajištění konzistentní kvality odolnosti vůči opotřebení od svrchní plochy do 75 % hloubky návaru.

          Mikrostruktura

          Typickou mikrostrukturu návaru Duroxite® 101 tvoří vysoký podíl velmi tvrdých\ bohatých na chrom M7C3 s typickou tvrdostí 1700 HK4), které\njsou rovnoměrně rozptýleny v kujné eutektické austenitické matrici. Objemový podíl primárních\nkarbidů zůstává zachován v rozmezí 30 až 50 % k zajištění dobré kombinace odolnosti vůči opotřebení a homogenní vazby.

          4) Tvrdost podle Knoopa (HK) je metodou měření mikrotvrdosti, která se používá zejména u velmi křehkých materiálů.

          Tolerance

          Tloušťka

          Tolerance celkové tloušťky a tloušťky návarové vrstvy lze zaručit do ±10 % stanovené tloušťky.

          Rovinnost

          Tolerance rovinnosti plechu může být zaručena v rozmezí ±3 mm od délky materiálu 1.5 m pro rozměry plechu menší či rovny 1.5 m × 3.0 m. U plechů překračujících šířku 1.5 m při délce 3.0 m platí následující záruky rovinnosti.

          Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
          Vybrat sloupce k zobrazení
           Standardní tloušťky návaru
           Tolerance rovinnosti u plechů délky nad 1.5 m,
           Metrická jednotka
           Metrická jednotka 1.8 m x 3.0 m 2.4 m x 3.0 m
           5 mm on 8 mm 32 41
           6 mm on 6 mm 32 41
           10 mm on 10 mm 19 25
           12 mm on 12 mm 12 12
           Porovnat parametry

           Zvolte jeden parametr k porovnání

           Porovnání

            Dodací podmínky

            Materiál Duroxite® 101 se obvykle dodává ve stavu po navaření, avšak na požádání jej lze dodat po přebroušení.

            Zpracování a ostatní doporučení

            Svařování, dělení, tváření a obrábění

            Doporučení naleznete v brožuře k výrobku Duroxite® nebo se obraťte na místního zástupce technické podpory.

            Bezpečnostní opatření

            Při svařování či řezání produktů Duroxite® vznikají zplodiny obsahující škodlivé výpary a plyny s velmi komplexním chemickým složením a obtížnou klasifikovatelností. Hlavní toxickou složkou vznikajících zplodin a plynů je šestimocný chrom. Obsluze proto doporučujeme používat vhodné odsávací a ventilační zařízení, hořáky s odsáváním zplodin, vhodný ochranný oděv a ochranu dýchacích cest.