Duroxite® 100

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

  Obecný popis produktu

  Materiál Duroxite® 100 se vyrábí navařováním abrazivzdorných materiálů s vysokým obsahem chromu na nízkouhlíkový ocelový plech tradičním elektrickým obloukem. Tvrdonávarové plechy jsou vhodné pro aplikace vystavené intenzivnímu abrazivnímu opotřebení a mírným až středně silným nárazům. Vícevrstvé návarové vrstvy rovněž zachovávají plnou odolnost vůči opotřebení do teploty až 350 °C a typickou tvrdost povrchu 55 HRC i při vyšších teplotách do 540 °C. Materiál Duroxite® 100 je k dispozici v jedné či více návarových vrstvách do tloušťky návaru 20 mm.

  Hlavní výhody

  • Záruka konzistentní odolnosti vůči opotřebení od povrchu až do 75% hloubky návaru
  • Optimální složení karbidů zajišťuje dobrou kombinaci odolnosti vůči opotřebení a homogenní vazby
  • Dobrá tvařitelnost díky rovnoměrně rozloženému vzorci trhlin na povrchu návaru

  Typické aplikace

  Materiál Duroxite® 100 se hojně využívá v těžebním průmyslu, energetice, cementárenství, bagrování, při výrobě oceli, zpracování odpadů, ve sklářství a papírenství. Některé z konkrétních aplikací:

  Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
  Vybrat sloupce k zobrazení
   Těžba Skluzy/násypky, obložení koreb nákladních vozidel, radlice buldozerů, nakládací lžíce, vlečné korečky, rypadla
   Cementárenství Vodicí lopatky separačních strojů, výtlačné hubice zásobníků slínku, žlaby pro dopravu slinuté rudy, výstupy mlýnů slínku, jímací zásobníky
   Dobývání Bagrovací potrubí a čerpadla, sací potrubí, výtlaky čerpadel
   Ocel Lopatky/skříně ventilátorů, koksovací vibrační síta
   Energetika Žlaby pro manipulaci s uhlím, obložení podavačů uhlí, síta drtičů, hubice třídičů, obložení čepů, silážní zásobníky
   Porovnat parametry

   Zvolte jeden parametr k porovnání

   Porovnání

    Těžba
    Skluzy/násypky, obložení koreb nákladních vozidel, radlice buldozerů, nakládací lžíce, vlečné korečky, rypadla
    Cementárenství
    Vodicí lopatky separačních strojů, výtlačné hubice zásobníků slínku, žlaby pro dopravu slinuté rudy, výstupy mlýnů slínku, jímací zásobníky
    Dobývání
    Bagrovací potrubí a čerpadla, sací potrubí, výtlaky čerpadel
    Ocel
    Lopatky/skříně ventilátorů, koksovací vibrační síta
    Energetika
    Žlaby pro manipulaci s uhlím, obložení podavačů uhlí, síta drtičů, hubice třídičů, obložení čepů, silážní zásobníky

    Další informace o aplikacích naleznete v brožuře k výrobku Duroxite®.

    Dostupné rozměry

    Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
    Vybrat sloupce k zobrazení
     Standardní tloušťky návaru
     Jednovrstvý
     Vícevrstvý
     Metrická jednotka Metrická jednotka
     3 mm on 6 mm 6 mm on 6 mm
     5 mm on 8 mm 6 mm on 10 mm
     10 mm on 10 mm
     12 mm on 12 mm
     20 mm on 10 mm
     Porovnat parametry

     Zvolte jeden parametr k porovnání

     Porovnání

      Standardní tloušťky návaru

      Jednovrstvý

      Metrická jednotka
      3 mm on 6 mm
      Standardní tloušťky návaru

      Vícevrstvý

      Metrická jednotka
      6 mm on 6 mm
      Standardní tloušťky návaru

      Jednovrstvý

      Metrická jednotka
      5 mm on 8 mm
      Standardní tloušťky návaru

      Vícevrstvý

      Metrická jednotka
      6 mm on 10 mm
      Standardní tloušťky návaru

      Jednovrstvý

      Metrická jednotka
      Standardní tloušťky návaru

      Vícevrstvý

      Metrická jednotka
      10 mm on 10 mm
      Standardní tloušťky návaru

      Jednovrstvý

      Metrická jednotka
      Standardní tloušťky návaru

      Vícevrstvý

      Metrická jednotka
      12 mm on 12 mm
      Standardní tloušťky návaru

      Jednovrstvý

      Metrická jednotka
      Standardní tloušťky návaru

      Vícevrstvý

      Metrická jednotka
      20 mm on 10 mm

      Na požádání lze vyrobit i jiné velikosti a tloušťky plechů.

      Standardní velikosti desek

      Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
      Vybrat sloupce k zobrazení
       Metrická jednotka Imperiální jednotky
       1.2 m x 2.4 m 4' x 8'
       1.4 m x 3.0 m 4.6' x 10'
       1.5 m x 3.0 m 5' x 10'
       1.8 m x 3.0 m 6' x 10'
       2.4 m x 3.0 m 8' x 10'
       Porovnat parametry

       Zvolte jeden parametr k porovnání

       Porovnání

        Metrická jednotka
        1.2 m x 2.4 m
        Imperiální jednotky
        4' x 8'
        Metrická jednotka
        1.4 m x 3.0 m
        Imperiální jednotky
        4.6' x 10'
        Metrická jednotka
        1.5 m x 3.0 m
        Imperiální jednotky
        5' x 10'
        Metrická jednotka
        1.8 m x 3.0 m
        Imperiální jednotky
        6' x 10'
        Metrická jednotka
        2.4 m x 3.0 m
        Imperiální jednotky
        8' x 10'

        Na požádání lze vyrobit i jiné velikosti a tloušťky plechů.

        Mechanické vlastnosti

        Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
        Vybrat sloupce k zobrazení
         Vlastnosti opotřebení
         ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti 2)
         Počet vrstev návaru Typická tvrdost povrchu1)

         (HRC)
         Typická tvrdost povrchu1)

         (HV)
         Povrch
         (g max)
         75 % hloubky návaru 3)
         (g max)
         Jednovrstvý 55 - 57 590 - 630 0.25 0.25
         Dvojvrstvý 59 - 62 675 - 750 0.18 0.18
         Trojvrstvý a vícevrstvý 60 - 64 700 - 810 0.18 0.18
         Porovnat parametry

         Zvolte jeden parametr k porovnání

         Porovnání

          1) Tvrdost povrchu se měří na obrobené rovné ploše těsně pod povrchem návaru.

          2) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti otěrem je standardní test měření abrazivzdornosti v zařízení se suchým pískem a pryžovým kotoučem. ASTM G65 – postup A je nejnáročnější zkušební metodou.

          3) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti,zkouška opotřebení se provádí v hloubce 75 % návarových materiálů k zajištění konzistentní kvality odolnosti vůči opotřebení od svrchní plochy do 75 % hloubky návaru.

          Mikrostruktura

          Mikrostrukturu materiálu Duroxite® 100 tvoří vysoký podíl velmi tvrdých primárních karbidů bohatých na chrom M7C3 s typickou tvrdostí 1 700 HK4), které jsou rovnoměrně rozptýleny v houževnaté eutektické austenitické matrici. Objemový podíl primárních karbidů zůstává zachován v rozmezí 30 až 50 % k zajištění dobré kombinace odolnosti vůči opotřebení a homogenní vazby.

          Microstructure Duroxite100

          4)Tvrdost podle Knoopa (HK) je metodou měření mikrotvrdosti, která se používá především u velmi křehkých materiálů.

          Tolerance

          Tloušťka

          Tolerance celkové tloušťky a tloušťky návarové vrstvy lze zaručit do ±10 % stanovené tloušťky.

          Rovinnost

          Tolerance rovinnosti plechu může být zaručena v rozmezí ±3 mm od délky materiálu 1,5 m pro rozměry plechu menší či rovny 1,5 m × 3,0 m. U plechů překračujících šířku 1,5 m při délce 3,0 m platí následující záruky rovinnosti.

          Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
          Vybrat sloupce k zobrazení
           Standardní tloušťky návaru
           Tolerance rovinnosti u plechů délky nad 1.5 m,
           Metrická jednotka
           Metrická jednotka 1.8 m x 3.0 m 2.4 m x 3.0 m
           5 mm on 8 mm 25 41
           6 mm on 6 mm 25
           10 mm on 10 mm 12 25
           12 mm on 12 mm 6 16
           Porovnat parametry

           Zvolte jeden parametr k porovnání

           Porovnání

            S žádostí o informace k nestandardním velikostem a zárukám rovinnosti se obraťte na místního obchodního zástupce nebo na centrum Hardox Wearparts.

            Dodací podmínky

            Materiál Duroxite® 100 se obvykle dodává ve stavu po navaření, avšak na požádání jej lze dodat po přebroušení.

            Zpracování a ostatní doporučení

            Svařování, dělení, tváření a obrábění
            Doporučení naleznete v brožuře k výrobkům Duroxite® nebo se obraťte na místního zástupce technické podpory.

            Při ohýbání, svařování, dělení, broušení a jiné práci na výrobcích je nutné podniknout vhodná opatření zaměřená na ochranu zdraví a bezpečnost při práci.

            Bezpečnostní opatření

            Při svařování či řezání produktů Duroxite® vznikají zplodiny obsahující škodlivé výpary a plyny s velmi komplexním chemickým složením a obtížnou klasifikovatelností. Hlavní toxickou složkou vznikajících zplodin a plynů je šestimocný chrom. Obsluze proto doporučujeme používat vhodné odsávací a ventilační zařízení, hořáky s odsáváním zplodin, vhodný ochranný oděv a ochranu dýchacích cest.