Duroxite® 300 Wire

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

  Obecný popis produktu

  Drát Duroxite® 300 je svařovací trubičkový drát k vytváření návarových vrstev na součástech vystavených mimořádně intenzivnímu třecímu opotřebení – navařováním elektrickým obloukem či navařováním ochranné atmosféře. Návarové vrstvy zhotovené drátem Duroxite® 300 tvoří antiabrazivní materiály speciálního složení využívající jednotné chemické složení sklotvorné taveniny umožňující vysoké podchlazení. Návarová vrstva z materiálu Duroxite® 300 obsahuje jedinečný vysoký objem jemnozrnné fáze komplexních borokarbidů s vysokým podílem wolframu a sníženou velikostí zrn až 500 nm. Borokarbidy jsou zcela zality v tvárné matrici, což brání předčasné delaminaci, nukleaci prasklin a můstkování. Výsledkem je výrobek s výrazně vylepšenou životností, který si zachovává vysokou houževnatost v aplikacích vystavených intenzivnímu třecímu opotřebení.

  Drát Duroxite® 300 je vhodný pro jednovrstvé či dvouvrstvé návary šňůrkovou a širokou housenkou. Po navaření vznikají přirozenou cestou trhliny uvolňující pnutí. Předehřev, teplota mezipřechodu a tepelné zpracování pozičního svaru se stanoví podle potřeby v souladu s doporučeními pro základní kov. Pokud je problémem vzniku zplodin svařování, doporučujeme svařovat v ochranné atmosféře. Při navařování se k dosažení lepšího výkonu upřednostňuje velmi malý úhel. Při svařování ve vertikální poloze se upřednostňuje snížená rychlost posuvu drátu a nižší svařovací napětí. Drát Duroxite® 300 je určen k navařování na podklady z uhlíkové nebo nízkolegované oceli, kde dochází k intenzivnímu opotřebení v suchém či mokrém abrazivním prostředí (s výskytem kalů) v obvyklých či vyšších teplotách až do 600 °C (1 100 °F). Drát Duroxite® 300 není kompatibilní s austenitickými slitinami. Drát Duroxite® 300 je vynikající alternativou k návarovým drátům z karbidu wolframu.

  Hlavní výhody

  • Mimořádná odolnost proti opotřebení a vysoká houževnatost v suchém i mokrém abrazivním prostředí.
  • Cenově výhodná alternativa k drátům z karbidu wolframu s rovnocennou životností a lepší odolností vůči nárazům.
  • Zachovává konzistentní odolnost vůči opotřebení od povrchu až do 75 % hloubky návarové vrstvy.
  • Vykazuje rovnoměrnou tvrdost 67 až 70 HRC v celé tloušťce u jednovrstvých i dvouvrstvých návarů.
  • Oproti tradiční návarové vrstvě z karbidu chromu či návarové vrstvě z komplexního karbidu se aplikuje návar menší tloušťky, což vede k nižší hmotnosti výrobku se současným prodloužením životnosti.

  Obvyklé oblasti využití

  Drát Duroxite® 300 WIRE je určen zejména k navařování jakýchkoli ocelových podkladů (není kompatibilní s austenitickými slitinami) vystavených mimořádně intenzivnímu opotřebení v těžebním průmyslu, energetice, cementárenství, ve zpracování ropných písků, ocelářství, při zpracování odpadů a v papírenství. Obvyklé příklady využití zahrnují:

  Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
  Vybrat sloupce k zobrazení
   Těžba Drticí válce, obložení skipů, kalová potrubí, kalová čerpadla, dopravníkové řetězy, obložení rypadlových lžic
   Cementárenství Lopatky ventilátorů, vychylovací lopatky, drtičky
   Ropné písky Kotelní zásobníky, podávací skluzy, kalová potrubí, kalová čerpadla
   Ocel Skluzy na rudy
   Energetika Šnekové vrtáky, otěruvzdorné obkládací plechy, obložení zařízení k manipulaci s popelem
   Zemědělství Drticí kladiva na obilí, cukrovarské nože, sklízeče řádkových plodin
   Ropa a plyn Čerpadla frakovacích směsí
   Stavebnictví Patky sněhových pluhů, demoliční stroje
   Porovnat parametry

   Zvolte jeden parametr k porovnání

   Porovnání

    Těžba
    Drticí válce, obložení skipů, kalová potrubí, kalová čerpadla, dopravníkové řetězy, obložení rypadlových lžic
    Cementárenství
    Lopatky ventilátorů, vychylovací lopatky, drtičky
    Ropné písky
    Kotelní zásobníky, podávací skluzy, kalová potrubí, kalová čerpadla
    Ocel
    Skluzy na rudy
    Energetika
    Šnekové vrtáky, otěruvzdorné obkládací plechy, obložení zařízení k manipulaci s popelem
    Zemědělství
    Drticí kladiva na obilí, cukrovarské nože, sklízeče řádkových plodin
    Ropa a plyn
    Čerpadla frakovacích směsí
    Stavebnictví
    Patky sněhových pluhů, demoliční stroje

    Standardní rozměry

    Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
    Vybrat sloupce k zobrazení
     Standardní průměr
     Metrická
     1.6 mm
     Porovnat parametry

     Zvolte jeden parametr k porovnání

     Porovnání

      Standardní průměr
      Metrická
      1.6 mm

      Mechanické vlastnosti

      Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
      Vybrat sloupce k zobrazení
       ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti 2)
       Typická tvrdost povrchu čistého svarového kovu
       Počet vrstev návaru Povrch
       (g max)
       75 % hloubky návaru 3)
       (g max)
       Návarová vrstva na nízkouhlíkové oceli 1)
       (HRC)
       Single and double-layer 0.10 0.10 67 - 70
       Porovnat parametry

       Zvolte jeden parametr k porovnání

       Porovnání

        1) Tvrdost povrchu se měří na obrobené rovné ploše těsně pod povrchem návaru.

        2) ASTM G65 je standardní test měření abrazivzdornosti v zařízení se suchým pískem a pryžovým kotoučem. ASTM G65 – postup A je nejnáročnější zkušební metodou.

        3) Zkouška opotřebení ASTM G65 se provádí v hloubce 75 % návarových materiálů k zajištění konzistentní kvality odolnosti vůči opotřebení od svrchní plochy do 75% hloubky návaru.

        Výsledky zkoušek mechanických vlastností

        Výsledky zkoušek mechanických vlastností, chemického složení návarové vrstvy, tvrdosti povrchu a úbytku hmotnosti dle normy ASTM G65-A byly získány ze svaru vyrobeného a testovaného podle předepsaných norem a neměly by být pokládány za očekávané výsledky pro konkrétní aplikaci nebo svařenec. Skutečné výsledky se budou lišit v závislosti na mnoha faktorech, mimo jiné na postupu svařování, chemickém složení podkladu a pracovní teplotě, konstrukci svařence a výrobních postupech. Upozorňujeme uživatele, aby před použitím v zamýšlených aplikacích ověřili vhodnost svařovacího materiálu a postupů kvalifikačními zkouškami nebo jinými vhodnými prostředky.

        Chemické složení

        Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
        Vybrat sloupce k zobrazení
         Typical weld deposit chemical composition (wt. %)
         C Mn Si Cr W B Mo Nb Al Fe
         < 5.0 < 5.0 < 2.0 < 20.0 < 10.0 < 5.0 < 10.0 < 10.0 < 5.0 Balance
         Porovnat parametry

         Zvolte jeden parametr k porovnání

         Porovnání

          Doporučení pro svařování

          Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
          Vybrat sloupce k zobrazení
           Podmínky svařování
           Aktuální typ Ochranný plyn Polohy svařování
           DCEP (pozitivní stejnosměrná elektroda) Open arc (no shielding) Flat, horizontal, half up, half down
           DCEP (pozitivní stejnosměrná elektroda) 75% Ar / 25% CO2
           98% Ar / 2% O2
           Flat, horizontal, half up, half down
           Porovnat parametry

           Zvolte jeden parametr k porovnání

           Porovnání

            Doporučené parametry svařování

            Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
            Vybrat sloupce k zobrazení
             Shielding Diameter Amperage (A) Voltage (V) Rychlost posuvu drátu
             (m/min)
             Stick-out
             Open arc (no shielding) 1.6 mm0.06250 mm 220 24 - 25 7.0 m/min 25 mm
             Plynově chráněné 1.6 mm0.06250 mm 220 24 - 25 7.0 m/min 20 mm
             Porovnat parametry

             Zvolte jeden parametr k porovnání

             Porovnání

              Obnovení: 90 %

              Dodací podmínky

              Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
              Vybrat sloupce k zobrazení
               Standardní balení
               Hmotnost
               Typ Metrické jednotky
               Cívka 15 kg
               Porovnat parametry

               Zvolte jeden parametr k porovnání

               Porovnání

                Standardní balení
                Typ
                Cívka
                Hmotnost

                Metrické jednotky
                15 kg

                Zpracování a ostatní doporučení

                Díly s návarovými vrstvami lze zpracovávat svařováním, řezáním, tvářením a obráběním. Konkrétní doporučení naleznete v brožuře k výrobku Duroxite® nebo se obraťte na místního zástupce technické podpory.

                Bezpečnostní opatření

                Při svařování či řezání produktů Duroxite® vznikají zplodiny obsahující škodlivé výpary a plyny s velmi komplexním chemickým složením a obtížnou klasifikovatelností. Hlavní toxickou složkou vznikajících zplodin a plynů je šestimocný chrom. Obsluze proto doporučujeme používat vhodné odsávací a ventilační zařízení, hořáky s odsáváním zplodin, vhodný ochranný oděv a ochranu dýchacích cest.