Duroxite® 200 Wire

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

  Obecný popis produktu

  Duroxite® 200 Wire je svařovací trubičkový drát určený pro vytváření návarových vrstev na součástech vystavených silnému abrazivnímu opotřebení a mírným až středně silným nárazům – navařováním elektrickým obloukem. Návarová vrstva obsahuje tvrdé komplexní karbidy v pevné matrici a skvěle si poradí s jemnou i hrubou abrazí. Po navaření vznikají přirozenou cestou trhliny uvolňující pnutí. Materiál Duroxite® 200 Wire je vhodný pro jednovrstvé či dvouvrstvé návary.

  Hlavní výhody

  • Zachovává stejnou zaručenou odolnost vůči opotřebení od povrchu až do 75 % hloubky návaru ve vícevrstvém provedení.
  • Optimální složení slitiny vytváří primární karbidy bohaté na chrom se současným výskytem jemných karbidů z dalších legujících materiálů, nabízejících dobrou kombinaci odolnosti vůči opotřebení a nárazům.

  Obvyklé oblasti využití

  Materiál Duroxite® 200 Wire je navržen zejména k navařování komponent vystavených intenzivnímu opotřebení zeminou, pískem a dalšími abrazivy při teplotách do 600 °C.

  Obvyklé příklady využití zahrnují: Zařízení pro manipulaci s pískem a zemní práce, zuby příslušenství přicházející do kontaktu se zeminou, kalová potrubí, železniční podbíječky, lžíce bagrů, díly k bagrování písku, obložení vlečných korečků, drticí zařízení, součásti pro cihlářský průmysl, koksárenská kladiva, trhací stroje, třídicí síta, kolové mlýny, potrubí katalyzátorů, oběžná kola čerpadel, lopatky ventilátorů, válce ke zpracování kamenné vlny, otěruvzdorné plechy nebo otěruvzdorné díly pracující při vysokých teplotách v ocelářství.

  Standardní rozměry

  Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
  Vybrat sloupce k zobrazení
   Standardní průměr
   Metrická
   1.2 mm
   1.6 mm
   2.8 mm
   Porovnat parametry

   Zvolte jeden parametr k porovnání

   Porovnání

    Standardní průměr
    Metrická
    1.2 mm
    Standardní průměr
    Metrická
    1.6 mm
    Standardní průměr
    Metrická
    2.8 mm

    Mechanické vlastnosti

    Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
    Vybrat sloupce k zobrazení

     ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti 2)
     Typická tvrdost povrchu celosvarového kovu 1)

     Typická tvrdost povrchu
     Počet vrstev návaru Klasifikace Povrch
     (g max)
     75 % hloubky návaru 3)
     (g max)
     Tvrdost: Třívrstvý návar na nízkouhlíkové oceli Jednovrstvý Dvojvrstvý
     Vícevrstvý DIN 8555: MF 10-GF-65-GRT
     0.12 0.12 62 – 67 HRC 57 - 60 HRC 60 - 65 HRC
     Porovnat parametry

     Zvolte jeden parametr k porovnání

     Porovnání

      1) Tvrdost povrchu se měří na obrobené rovné ploše těsně pod povrchem návaru.

      2) ASTM G65 je standardní test měření abrazivzdornosti v zařízení se suchým pískem a pryžovým kotoučem. ASTM G65 – postup A je nejnáročnější zkušební metodou.

      3) Zkouška opotřebení ASTM G65 se provádí v hloubce 75 % návarových materiálů k zajištění konzistentní kvality odolnosti vůči opotřebení od svrchní plochy do 75% hloubky návaru.

      Chemické složení

      Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
      Vybrat sloupce k zobrazení
       Typická analýza čistého svarového kovu (hmotnostní %)
       C
       (%)
       Mn
       (%)
       Si
       (%)
       Cr
       (%)
       Nb
       (%)
       Fe
       5.3 0.2 Up to 0.2 22.0 6.5 Zůstatek
       Porovnat parametry

       Zvolte jeden parametr k porovnání

       Porovnání

        Doporučení pro svařování

        Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
        Vybrat sloupce k zobrazení
         Podmínky svařování
         Aktuální typ Ochranný plyn Polohy svařování
         DCEP (pozitivní stejnosměrná elektroda) Žádný (samoochranný typ) Vodorovná, svislá nahoru, svislá dolů
         Porovnat parametry

         Zvolte jeden parametr k porovnání

         Porovnání

          Doporučené parametry svařování

          Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
          Vybrat sloupce k zobrazení
           Průměr
           Proud (A)
           Napětí (V)
           Délka volného konce drátu
           Metrické jednotky Rozsah Optimální Rozsah Optimální Rozsah Optimální
           1.2 mm0.03125 mm 150 - 200 180 25 - 30 28 10 mm - 20 mm 15 mm
           1.6 mm0.06250 mm 190 - 210 200 27.5 - 28.5 28 10 mm - 20 mm 15 mm
           2.8 mm0.1094 mm 290 - 310 300 29.5 - 30.5 30 15 mm - 25 mm 20 mm
           Porovnat parametry

           Zvolte jeden parametr k porovnání

           Porovnání

            Obnovení: 90 %

            Dodací podmínky

            Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
            Vybrat sloupce k zobrazení
             Standardní balení
             Hmotnost
             Typ Metrické jednotky
             Cívka 15 kg
             Cívka 15 kg
             Cívka 25 kg
             Porovnat parametry

             Zvolte jeden parametr k porovnání

             Porovnání

              Standardní balení
              Typ
              Cívka
              Hmotnost

              Metrické jednotky
              15 kg
              Standardní balení
              Typ
              Cívka
              Hmotnost

              Metrické jednotky
              15 kg
              Standardní balení
              Typ
              Cívka
              Hmotnost

              Metrické jednotky
              25 kg

              Zpracování a ostatní doporučení

              Díly s návarovými vrstvami lze zpracovávat svařováním, řezáním, tvářením a obráběním. Konkrétní doporučení naleznete v brožuře k výrobku Duroxite® nebo se obraťte na místního zástupce technické podpory.

              Bezpečnostní opatření

              Při svařování či řezání produktů Duroxite® vznikají zplodiny obsahující škodlivé výpary a plyny s velmi komplexním chemickým složením a obtížnou klasifikovatelností. Hlavní toxickou složkou vznikajících zplodin a plynů je šestimocný chrom. Obsluze proto doporučujeme používat vhodné odsávací a ventilační zařízení, hořáky s odsáváním zplodin, vhodný ochranný oděv a ochranu dýchacích cest.