Duroxite® 100 Wire

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

  Obecný popis produktu

  Duroxite® 100 Wire je svařovací trubičkový drát určený pro vytváření návarových vrstev na součástech vystavených silnému kluznému opotřebení a mírným až středně silným nárazům – navařováním elektrickým obloukem. Návarová vrstva obsahuje abrazivzdorné materiály složené z vysokého podílu mimořádně tvrdých primárních karbidů M7C3 bohatých na chrom. Při typické tvrdosti 1 700 HK1) jsou tyto karbidy rovnoměrně rozptýleny v houževnaté eutektické austenitické matrici. Po navaření vznikají přirozenou cestou trhliny uvolňující pnutí. Materiál Duroxite® 100 Wire je vhodný pro jednovrstvé či vícevrstvé návary do max. tloušťky tří vrstev.

  1) Tvrdost podle Knoopa (HK) je metodou měření mikrotvrdosti, která se používá především u velmi křehkých materiálů.

  Hlavní výhody

  • Zachovává stejnou zaručenou odolnost vůči opotřebení od povrchu až do 75% hloubky návaru ve vícevrstvém provedení.
  • Optimální složení slitiny vytváří karbidovou kompozici zajišťující dobrou kombinaci odolnosti vůči opotřebení a homogenní vazby

  Obvyklé oblasti využití

  Materiál Duroxite® 100 Wire je navržen zejména k navařování na otěruvzdorné díly vystavené intenzivnímu opotřebení zeminou, pískem a dalšími abrazivy při teplotách do 350 °C. Obvyklé příklady využití zahrnují: Drticí kladiva, hubice a pláště kuželových drtičů, bagrovací čerpadla, kalová potrubí, obložení vlečných korečků, válce na rozmělňování uhlí, koksárenská kladiva, součásti rypadel na písek, komponenty pro těžební či zemní práce a třídicí síta.

  Standardní rozměry

  Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
  Vybrat sloupce k zobrazení
   Standardní průměr
   Metrická
   1.2 mm
   1.6 mm
   2.8 mm
   Porovnat parametry

   Zvolte jeden parametr k porovnání

   Porovnání

    Standardní průměr
    Metrická
    1.2 mm
    Standardní průměr
    Metrická
    1.6 mm
    Standardní průměr
    Metrická
    2.8 mm

    Mechanické vlastnosti

    Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
    Vybrat sloupce k zobrazení

     ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti 2)

     Typická tvrdost povrchu celosvarového kovu 1)
     Počet vrstev návaru Klasifikace Povrch
     (g max)
     75 % hloubky návaru 3)
     (g max)
     Tvrdost: Dvouvrstvý návar na nízkouhlíkové oceli Tvrdost: Třívrstvý návar na nízkouhlíkové oceli
     Vícevrstvý DIN 14700 T Fe15 g
     DIN 8555 MF 10 GF 60 G
     0.18 0.18 58 – 65 HRC 60 – 65 HRC
     Porovnat parametry

     Zvolte jeden parametr k porovnání

     Porovnání

      1) Tvrdost povrchu se měří na obrobené rovné ploše těsně pod povrchem návaru.

      2) ASTM G65 je standardní test měření abrazivzdornosti v zařízení se suchým pískem a pryžovým kotoučem. ASTM G65 – postup A je nejnáročnější zkušební metodou.

      3) Zkouška opotřebení ASTM G65 se provádí v hloubce 75 % návarových materiálů k zajištění konzistentní kvality odolnosti vůči opotřebení od svrchní plochy do 75% hloubky návaru.

      Chemické složení

      Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
      Vybrat sloupce k zobrazení
       Průměr
       Typická analýza čistého svarového kovu (hmotnostní %)
       Metric C
       (%)
       Mn
       (%)
       Si
       (%)
       Cr
       (%)
       Fe
       1.2 mm0.03125 mm 4.7 0.2 Up to 0.6 29.0 Zůstatek
       1.6 mm0.06250 mm 5.5 0.2 Up to 0.6 29.0 Zůstatek
       2.8 mm0.1094 mm 5.5 0.2 Up to 0.6 29.0 Zůstatek
       Porovnat parametry

       Zvolte jeden parametr k porovnání

       Porovnání

        Doporučení pro svařování

        Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
        Vybrat sloupce k zobrazení
         Podmínky svařování
         Aktuální typ Ochranný plyn Polohy svařování
         DCEP (pozitivní stejnosměrná elektroda) Žádný (samoochranný typ) Vodorovná, svislá nahoru, svislá dolů
         Porovnat parametry

         Zvolte jeden parametr k porovnání

         Porovnání

          Doporučené parametry svařování

          Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
          Vybrat sloupce k zobrazení
           Průměr
           Proud (A)
           Napětí (V)
           Délka volného konce drátu
           Metrické jednotky Rozsah Optimální Rozsah Optimální Rozsah Optimální
           1.2 mm0.03125 mm 110 - 250 190 24 - 30 28 20 mm - 45 mm 25 mm
           1.6 mm0.06250 mm 150 - 270 200 25 - 30 28 20 mm - 45 mm 25 mm
           2.8 mm0.1094 mm 250 - 450 300 28 - 32 30 20 mm - 45 mm 25 mm
           Porovnat parametry

           Zvolte jeden parametr k porovnání

           Porovnání

            Obnovení: 90 %

            Dodací podmínky

            Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
            Vybrat sloupce k zobrazení
             Standardní balení
             Hmotnost
             Typ Metrické jednotky
             Cívka 15 kg
             Cívka 15 kg
             Cívka 25 kg
             Porovnat parametry

             Zvolte jeden parametr k porovnání

             Porovnání

              Standardní balení
              Typ
              Cívka
              Hmotnost

              Metrické jednotky
              15 kg
              Standardní balení
              Typ
              Cívka
              Hmotnost

              Metrické jednotky
              15 kg
              Standardní balení
              Typ
              Cívka
              Hmotnost

              Metrické jednotky
              25 kg

              Zpracování a ostatní doporučení

              Díly s návarovými vrstvami lze zpracovávat svařováním, řezáním, tvářením a obráběním. Konkrétní doporučení naleznete v brožuře k výrobku Duroxite® nebo se obraťte na místního zástupce technické podpory.

              Bezpečnostní opatření

              Při svařování či řezání produktů Duroxite® vznikají zplodiny obsahující škodlivé výpary a plyny s velmi komplexním chemickým složením a obtížnou klasifikovatelností. Hlavní toxickou složkou vznikajících zplodin a plynů je šestimocný chrom. Obsluze proto doporučujeme používat vhodné odsávací a ventilační zařízení, hořáky s odsáváním zplodin, vhodný ochranný oděv a ochranu dýchacích cest.