Duroxite® 100 Wire

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Close

Get datasheet by email

  Obecný popis produktu

  Duroxite® 100 Wire je svařovací trubičkový drát určený pro vytváření návarových vrstev na součástech vystavených silnému kluznému opotřebení a mírným až středně silným nárazům – navařováním elektrickým obloukem. Návarová vrstva obsahuje abrazivzdorné materiály složené z vysokého podílu mimořádně tvrdých primárních karbidů M7C3 bohatých na chrom. Při typické tvrdosti 1 700 HK1) jsou tyto karbidy rovnoměrně rozptýleny v houževnaté eutektické austenitické matrici. Po navaření vznikají přirozenou cestou trhliny uvolňující pnutí. Materiál Duroxite® 100 Wire je vhodný pro jednovrstvé či vícevrstvé návary do max. tloušťky tří vrstev.

  1) Tvrdost podle Knoopa (HK) je metodou měření mikrotvrdosti, která se používá především u velmi křehkých materiálů.

  Hlavní výhody

  • Zachovává stejnou zaručenou odolnost vůči opotřebení od povrchu až do 75% hloubky návaru ve vícevrstvém provedení.
  • Optimální složení slitiny vytváří karbidovou kompozici zajišťující dobrou kombinaci odolnosti vůči opotřebení a homogenní vazby

  Obvyklé oblasti využití

  Materiál Duroxite® 100 Wire je navržen zejména k navařování na otěruvzdorné díly vystavené intenzivnímu opotřebení zeminou, pískem a dalšími abrazivy při teplotách do 350 °C. Obvyklé příklady využití zahrnují: Drticí kladiva, hubice a pláště kuželových drtičů, bagrovací čerpadla, kalová potrubí, obložení vlečných korečků, válce na rozmělňování uhlí, koksárenská kladiva, součásti rypadel na písek, komponenty pro těžební či zemní práce a třídicí síta.

  Standardní rozměry

  Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
  Vybrat sloupce k zobrazení
   Standardní průměr
   Metrická
   1.2 mm
   1.6 mm
   2.8 mm
   Porovnat parametry

   Zvolte jeden parametr k porovnání

   Porovnání

    Standardní průměr
    Metrická
    1.2 mm
    Standardní průměr
    Metrická
    1.6 mm
    Standardní průměr
    Metrická
    2.8 mm

    Mechanické vlastnosti

    Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
    Vybrat sloupce k zobrazení

     ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti 2)

     Typická tvrdost povrchu celosvarového kovu 1)
     Počet vrstev návaru Klasifikace Povrch
     (g max)
     75 % hloubky návaru 3)
     (g max)
     Tvrdost: Dvouvrstvý návar na nízkouhlíkové oceli Tvrdost: Třívrstvý návar na nízkouhlíkové oceli
     Vícevrstvý DIN 14700 T Fe15 g
     DIN 8555 MF 10 GF 60 G
     0.18 0.18 58 – 65 HRC 60 – 65 HRC
     Porovnat parametry

     Zvolte jeden parametr k porovnání

     Porovnání

      1) Tvrdost povrchu se měří na obrobené rovné ploše těsně pod povrchem návaru.

      2) ASTM G65 je standardní test měření abrazivzdornosti v zařízení se suchým pískem a pryžovým kotoučem. ASTM G65 – postup A je nejnáročnější zkušební metodou.

      3) Zkouška opotřebení ASTM G65 se provádí v hloubce 75 % návarových materiálů k zajištění konzistentní kvality odolnosti vůči opotřebení od svrchní plochy do 75% hloubky návaru.

      Chemické složení

      Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
      Vybrat sloupce k zobrazení
       Průměr
       Typická analýza čistého svarového kovu (hmotnostní %)
       Metric C
       (%)
       Mn
       (%)
       Si
       (%)
       Cr
       (%)
       Fe
       1.2 mm 4.7 0.2 Up to 0.6 29.0 Zůstatek
       1.6 mm 5.5 0.2 Up to 0.6 29.0 Zůstatek
       2.8 mm 5.5 0.2 Up to 0.6 29.0 Zůstatek
       Porovnat parametry

       Zvolte jeden parametr k porovnání

       Porovnání

        Doporučení pro svařování

        Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
        Vybrat sloupce k zobrazení
         Podmínky svařování
         Aktuální typ Ochranný plyn Polohy svařování
         DCEP (pozitivní stejnosměrná elektroda) Žádný (samoochranný typ) Vodorovná, svislá nahoru, svislá dolů
         Porovnat parametry

         Zvolte jeden parametr k porovnání

         Porovnání

          Doporučené parametry svařování

          Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
          Vybrat sloupce k zobrazení
           Průměr
           Proud (A)
           Napětí (V)
           Délka volného konce drátu
           Metrické jednotky Rozsah Optimální Rozsah Optimální Rozsah Optimální
           1.2 mm 110 - 250 190 24 - 30 28 20 mm - 45 mm 25 mm
           1.6 mm 150 - 270 200 25 - 30 28 20 mm - 45 mm 25 mm
           2.8 mm 250 - 450 300 28 - 32 30 20 mm - 45 mm 25 mm
           Porovnat parametry

           Zvolte jeden parametr k porovnání

           Porovnání

            Obnovení: 90 %

            Dodací podmínky

            Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
            Vybrat sloupce k zobrazení
             Standardní balení
             Hmotnost
             Typ Metrické jednotky
             Cívka 15 kg
             Cívka 15 kg
             Cívka 25 kg
             Porovnat parametry

             Zvolte jeden parametr k porovnání

             Porovnání

              Standardní balení
              Typ
              Cívka
              Hmotnost

              Metrické jednotky
              15 kg
              Standardní balení
              Typ
              Cívka
              Hmotnost

              Metrické jednotky
              15 kg
              Standardní balení
              Typ
              Cívka
              Hmotnost

              Metrické jednotky
              25 kg

              Zpracování a ostatní doporučení

              Díly s návarovými vrstvami lze zpracovávat svařováním, řezáním, tvářením a obráběním. Konkrétní doporučení naleznete v brožuře k výrobku Duroxite® nebo se obraťte na místního zástupce technické podpory.

              Bezpečnostní opatření

              Při svařování či řezání produktů Duroxite® vznikají zplodiny obsahující škodlivé výpary a plyny s velmi komplexním chemickým složením a obtížnou klasifikovatelností. Hlavní toxickou složkou vznikajících zplodin a plynů je šestimocný chrom. Obsluze proto doporučujeme používat vhodné odsávací a ventilační zařízení, hořáky s odsáváním zplodin, vhodný ochranný oděv a ochranu dýchacích cest.