Fasáda z materiálu COR-TEN®
Fasáda z materiálu COR-TEN®

Existuje řada povětrnostně odolných ocelí, avšak ocel COR-TEN® je jen jedna

COR-TEN® je originálně krásný materiál. Použitím oceli COR-TEN ® zajistíte, že vzhled, životnost a mechanické vlastnosti splní veškerá vaše očekávání i očekávání vašich klientů.

Obraťte se na oddělení prodeje
Čistota oceli – konzistentní chemické složení – optimální vlastnosti – přesné tolerance – překročení požadavků norem

ORIGINÁLNÍ OCEL COR-TEN®

Ocel vyrábí společnost SSAB podle licence společnosti US Steel Corporation

S ocelí COR-TEN® SSAB se snadno pracuje a vašim budovám či výrobkům propůjčí požadovaný dlouhodobý výkon.

Ocel COR-TEN® nabídne vynikající vlastnosti při tváření, obrábění a svařování. Portfolio oceli COR-TEN® zahrnuje širokou škálu jakostí s mechanickými vlastnostmi a rozměrovými tolerancemi, jež běžně překračují standardy materiálů vyrobených dle EN 10025-5 a materiálů jakosti ASTM.

K praktickému ověření oceli COR-TEN® jakožto fasádního materiálu si můžete objednat vzorek před vytvořením patiny. Stačí jej umístit venku a vyzkoušet si proces tvorby patiny v praxi.

ikona čistoty oceli

Čistota oceli

Společnost SSAB vyrábí ocel COR-TEN® z výjimečně čisté železné rudy pocházející ze švédských dolů k zajištění čistého finálního produktu.

Konzistentní chemické složení

Konzistentní chemické složení

Zásadní roli v tvorbě pevné a dlouhotrvající patiny hrají legující prvky. Nejdůležitější jsou měď, chrom, nikl a fosfor. Všechny složky musí být obsaženy ve správných poměrech. Vzhledem k tomu, že je ocel COR-TEN® A od společnosti SSAB vyrobena ve specializovaných ocelářských hutích, zůstává její chemické složení striktně zachováno v každé šarži.

Optimální vlastnosti

Optimální vlastnosti

Funkce oceli COR-TEN® A na budovách či ocelových konstrukcích jsou výsledkem zpracování, čistoty oceli a chemického složení. Společnost SSAB vychází ze staletími ověřené tradice výroby oceli a místní odborníci vědí, jak parametry a vlastnosti materiálů udržet pod kontrolou.

Přesné tolerance

Přesné tolerance

Materiál COR-TEN® A nabízí mechanické vlastnosti a rozměrové tolerance, jež obecně překračují požadavky normy EN 10025-5.

Překročení požadavků norem

Překročení požadavků norem

Ocel COR-TEN® A pro stavební fasády a konstrukce vyhovuje zavedeným standardům včetně norem EN S355J2WP, ASTM 588 třída A, ASTM A 242 typ 2 a značí se materiálovým číslem 1.8946.

Technická podpora

Technická podpora

Získejte odpovědi na dotazy od zkušeného týmu podpory, jenž vám poradí s používáním materiálu COR-TEN®.

Elektrárna Helsingør

Společnost Christensen & Co Architects použila v návrhu řešení nové správní budovy elektrárny Helsingør ocelové panely COR-TEN®. Krychlová stavba načervenalé barvy koresponduje se zbarvením okolí.

Studio Furillen

Studio Furillen

Ve studiu Furillen se nacházejí studiové a galerijní plochy, prostory k fotografování a natáčení filmů, místnosti s materiály, knihovna, koutky pro psaní, kuchyň a samostatné kuchyňky...

Originální materiál COR-TEN® je k dispozici u specializovaných distribučních partnerů

K získání jistoty pohotové dostupnosti oceli COR-TEN® si můžete materiál objednat v síti lokálních skladových zásob společnosti SSAB, přímo z výroby nebo od specializovaných distribučních partnerů po celé Evropě. Společnost SSAB tak garantuje okamžitou dostupnost a rychlé dodávky špičkové oceli.

Žena v autě hovořící s osobou venku
Pokyny k materiálu COR-TEN®
POKYNY

Používání ochranné známky COR-TEN®

Pokyny k používání ochranných známek k materiálu COR-TEN® jsou k dispozici ke stažení. K zajištění ochrany práv vlastníka ochranné známky je třeba podle těchto pokynů postupovat při každém využití značky COR-TEN®. Značku

COR-TEN® je třeba vždy používat jako samostatnou ochrannou známku psanou velkými písmeny, s pomlčkou, bez mezer a se znakem ®. Mezi běžné chyby patří Cor-Ten, CORTEN, COR TEN a Cortensteel.