COR-TEN®

Každý si samozřejmě přeje, aby fasáda z oceli COR-TEN® vypadala v průběhu let co nejlépe. Materiál COR-TEN® si vytváří vlastní ochranu a nevyžaduje pravidelnou péči ani údržbu, jako je tomu téměř u všech ostatních fasádních materiálů. Při instalaci materiálu COR-TEN® je třeba zohlednit několik aspektů:

Dokonalá patina

1.

Patina, jež ocel chrání a dodává jí výraznou barvu, se vytvoří vystavením materiálu COR-TEN® střídavě vlhkým a suchým podmínkám.

 

2.

K zachování rovnoměrného zbarvení se doporučuje zajistit volné odtékání vody, aby nezůstávala na povrchu.

 

3.

Na chráněném místě ve vlhkých podmínkách se zamýšlená barva a ochranná patina oceli COR-TEN® nemusí vytvořit. 

 

4.

Barvu může ovlivnit přímý kontakt se zeminou, sněhem či vegetací. Z tohoto důvodu se nedoporučuje využívat ocel COR-TEN® ke stavbě základů či soklových stěn.

 

5.

Materiál COR-TEN® bývá někdy pro estetické účely perforovaný. V takových případech může odtok z otvorů ovlivnit barvu patiny.

 

Oxidaci urychlí časté střídání vlhkých a suchých povětrnostních podmínek.
Rychlost změny a konečného zbarvení oceli závisí na atmosférických podmínkách místa a na kvalitě okolního vzduchu. Vzduch s vyšším obsahem síry proces oxidace urychlí a výsledkem bude tmavší patina. Oxidaci urychlí také časté střídání vlhkých a suchých povětrnostních podmínek.
osvědčená praxe
Osvědčeným postupem realizace přeplátovaných spojů je zamezení přímého kontaktu mezi ocelovými plochami s ponecháním ventilační spáry mezi plechy. K zamezení galvanické korozi použijte šroubové spoje z kyselinovzdorné nerezové oceli a podložky z pryže EPDM nebo neoprenu.
Povětrnostně odolný ocelový plech COR-TEN® lze perforovat jakýmkoli způsobem podle přání zákazníka.
Povětrnostně odolný ocelový plech COR-TEN® lze perforovat jakýmkoli způsobem podle přání zákazníka. Vytvořte si vlastní design prostřednictvím kulatých, čtvercových či obdélníkových otvorů, přizpůsobených textů, log a obrázků. Možnosti jsou neomezené. V takových případech může odtok z otvorů ovlivnit barvu patiny.

Instalace krásy

6.

Ocel COR-TEN®je velmi odolná v kontaktu s většinou ostatních materiálů. Je třeba zamezit dlouhodobému kontaktu se dřevem, mědí či jinými ušlechtilými kovy, chemikáliemi a rozmrazovacími solemi.

 

7.

Při instalaci materiálu COR-TEN® na budovy zajistěte volný průchod vzduchu, volný odtok vody a odvod vlhkosti unikající z kovových ploch i na zadní straně. Ventilační prostor je třeba zachovat po celé délce s šířkou alespoň 30 mm.

 

8.

Před instalací skladujte ocel COR-TEN® v suchu, abyste zajistili  podobnou tvorbu patiny na všech ocelových dílech.

 

9.

K zamezení galvanické korozi použijte šroubové spoje z kyselinovzdorné nerezové oceli a podložky z pryže EPDM nebo neoprenu.

 

10.

Nejlepších výsledků dosáhnete odstraněním všech stop po svařování a dalších nečistot.

 

11.

Osvědčeným postupem realizace přeplátovaných spojů je zamezení přímého kontaktu mezi ocelovými plochami s ponecháním ventilační spáry mezi plechy.

 

Inspirujeme vás, inspirujeme ostatní

Představte projekt z oceli COR-TEN

Představte zde své projekty

Společnost SSAB neustále hledá nejzajímavější a nejkreativnější architekturu, kterou by chtěla prezentovat. Jedinou podmínkou je podstatný podíl oceli COR-TEN® v projektu. Náš tým editorů váš příspěvek vyhodnotí a po schválení jej představí.

Použitím originální oceli COR-TEN® zajistíte, že vzhled, životnost a mechanické vlastnosti materiálu splní veškerá vaše očekávání

Originál

Originální ocel COR-TEN® vyrábí společnost SSAB podle licence společnosti US Steel Corporation. Použitím originální oceli COR-TEN ® zajistíte, že vzhled, životnost a mechanické vlastnosti materiálu splní veškerá vaše očekávání i očekávání vašich klientů.