180

You are currently visiting the SSAB group site

To go to your country specific site please follow this link:

Exjobb - Metodutveckling väteförsprödning

Location: Borlänge

Country: Sweden

Application due date: December 31, 2018

Exjobb - Metodutveckling väteförsprödning
Placering: Borlänge
Land: Sverige
Sista ansökningsdag: 12/31/2018

Sammanfattande beskrivning
Vidareutveckling av provningsmetoder för att detektera väteförsprödning i belagda/obelagda borstål samt höghållfasta martensitiska stål.

Handledare
Caroline Klar Jaans, Tfn 072-217 60 89 eller 0243-708 54

Mål och syfte
Syftet med arbetet är både att utvärdera SLT- metoden samt att jämföra vätekänsligheten för belagda och obelagda borstål. Intresset ligger i att se om varmförzinkning kan ge upphov till väteförsprödning i höghållfasta borstål. I arbetet ingår också en jämförelse av kantkvalitén för de nämnda materialen. I uppdraget ingår både utvärdering av ny provmetod, att sätta upp och genomföra en provmatris samt att utvärdera resultat.

Bakgrund till uppdraget
Fordonsindustrin efterfrågar stål med hög hållfasthet och bra korrosionsskydd för sina säkerhetskomponenter, så som tröskelbalkar, krockbalkar, förstärkningar etc. För SSABs del handlar detta till stor del om belagda martensitiska stål med brottgränser från 1100 MPa till 2000 MPa.

Metodutveckling är av stor vikt för att kunna förstå och utveckla material med hög motståndskraft mot väteförsprödning. I detta projekt ingår en inprovning av en relativt ny provmetod, SLT (step-load-test). Materialen för utvärdering är belagda/obelagda borstål, martensitiska stål med olika kantkvalitéer.

 

  • Skriva en aktivitetsplan

  • Inprovningstid för att fastställa testmatris, hur inladdning skall gå till och vilka inladdningstider som är aktuella.

  • Utföra provningsmatrisen

  • Utvärdering

  • Muntlig och skriftlig rapportering/redovisning (med fördel på engelska) + förslag på eventuellt fortsatt arbete


Beskrivning av avdelning
Produktutveckling består av Stålutveckling, Kemi/Metallografi samt Materialprovning, där Stålutveckling är en grupp av ingenjörer och doktorer med olika kompetenser mot områdena varmvalsade och kallvalsade stål. Verksamheten är projektdriven och styrs via en tvärfunktionell produktutvecklingsprocess med gemensamt ansvar mellan produktion, processutveckling och marknad.

Lämplig utbildningsinriktning samt nivå
Civilingenjörsutbildning med inriktning mot materialteknik

Omfattning på uppdraget
30hp, motsvarande 20 veckor

Önskad period för genomförandet
Januari – Maj 2019

Placeringsort
Borlänge