180

You are currently visiting the SSAB group site

To go to your country specific site please follow this link:

Exjobb - Gemensamt arbetssätt för ständiga förbättringar

Location: Borlänge

Country: Sweden

Application due date: February 28, 2019

Exjobb - Gemensamt arbetssätt för ständiga förbättringar
Placering: Borlänge
Land: Sverige
Sista ansökningsdag: 2/28/2019

Sammanfattning beskrivning
Gemensamt arbetssätt för ständiga förbättringar ger möjligheter till effektivt systemstöd.

Vill du hjälpa oss att effektivisera vårt arbete med ständiga förbättringar genom att involvera alla och hitta ett bra samspel mellan människa och system?

 

Handledare
Mikael Nilsson, tfn 070-374 36 01

 

Mål och syfte

Göra en nulägesanalys hur arbetssätt och förbättringslistor (Excel, mm) fungerar i verksamheten idag.

Föreslå ett nyläge som inkluderar ett gemensamt arbetssätt och funktionskrav för att förbättringsarbete/förbättringslistor skall fungera i ett gemensamt system. Funktionskraven ska innefatta vilka aspekter som måste finnas och eventuella kopplingar med andra system.

 

Bakgrund till uppdraget

I verksamheten dyker det upp avvikelser i daglig styrning och dessa avvikelser hanteras i den egna organisationens i förbättringslista. Dessa listor är oftast i Excel men de finns även på White boards. I förbättringslistan hanteras också de aktiviteter som skall leda till att "Strategiska initiativ" som organisationen kan bidra till. De avvikelser som inte kan hanteras på den egna organisationens förbättringslista tas vidare uppåt i organisationen och bedöms på daglig styrning på dess nivå. Prioritering görs och eventuell aktivitet med ansvarig sätts på dennes organisatoriska förbättringslista.

 

Organisationen består av avsnitt, avdelning och sektioner och det innebär en massa förbättringslistor med aktiviteter som bidrar med ständiga förbättringar. Förbättringslistor finns i alla organisationsstrukturer och tvärfunktionella grupper och kan anses vara egna öar vars enda hopkoppling är via möten där man informerar varandra hur det går.

 

Som chef eller tekniker eller annan befattning kan du vara ansvarig för flera aktiviteter på olika förbättringslistor. Det innebär att du måste veta var dessa förbättringslistor är sparade och du måste öppna varje förbättringslista och göra ditt arbete. Du får inget mejl som berättar att du skall göra något utan allt sker manuellt i Excel.

 

Om en ledningsgrupp t ex ortsledning skulle vilja se vilka aktiviteter som arbetar med t ex leveransprecision, så måste man manuellt leta reda på varenda förbättringslista i hela organisationen se till att man har rättigheter till de platser där informationen finns och även har rättighet till filerna och öppna filerna en och en.

 

Prioritering av ortens resurser och möjligheten att ta del av andras lösningar är svårt i den manuella Excel strukturen.

 

Hur ska det se ut för att till exempel ortsledningen avdelningar och andra kan se framdrift på utvalda delar, till exempel olika strategiska initiativ eller mål? Hur ska det se ut och fungera för en person att hantera sitt ärende från ett ställe? Vilka fördelar finns det om aktiviteter är överblickbara och vilka nackdelar finns det?      

 

Lämplig utbildningsinriktning samt nivå

Kandidatexamen

 

Omfattning på uppdraget

20 veckor på halvfart

 

Önskad period för genomförande

2019

 

Placeringsort
Borlänge