180

You are currently visiting the SSAB group site

To go to your country specific site please follow this link:

Automaatioinsinööri

Location: Raahe

Country: Finland

Application due date: January 27, 2019

Automaatioinsinööri
Location: Raahe
Country: Suomi
Application due date: 1/27/2019

SSAB Europe Oy, Raahen tehdas hakee nauhatuotteet-yksikön kunnossapitoon  

AUTOMAATIOINSINÖÖRIÄ 

Tehtäviisi kuuluvat automaatiojärjestelmien ylläpito- ja kehitystyöt sekä prosessinkehitystehtävät. 

Toimit yhteistyössä kunnossapidon, tuotannon, hankinnan, investointipalvelun sekä eri laite- ja järjestelmätoimittajien kanssa. Vastaat osaltasi tuotantojärjestelmien turvallisuudesta sekä tuotannon laaduntuottokyvystä ja käyntivarmuudesta. Osallistut asiantuntijana ja projektipäällikkönä investointiprojektien läpivientiin.

Edellytämme sinulta insinöörin tai diplomi-insinöörin koulutusta sähkö- tai automaatiotekniikan alalta. Arvostamme työkokemusta automaatiojärjestelmien suunnittelu-, käyttöönotto- ja
ylläpitotehtävistä. Omaat systemaattisen työskentelytavan sekä hyvät ongelmanratkaisutaidot. Olet sitoutunut laiteturvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen. Aiempi kokemus teollisuuden
prosesseista katsotaan eduksi. Toimen hoitamien edellyttää sujuvaa englannin kielen taitoa.

Toivomme sinulta hyvää organisointikykyä, oma-aloitteisuutta sekä joustavuutta vaihtelevissa tilanteissa työskentelyyn.

Lisätietoja tehtävästä antaa kunnossapitopäällikkö Markku Kotajärvi p. 020 59 22059.

Jätä hakemuksesi viimeistään 27.1.2019.