SSAB
En del av Domex produkter har ersatts av Strenx - www.strenx.com

CASE

Tuff med Domex

Getting Tuff with Domex

INTRO

Tuff Trailers, den australiska tillverkaren av släpvagnar för specialuppgifter, använder sedan en tid Domex från SSAB, med gott resultat. Förutom dessa ståls fantastiska egenskaper vill bolaget framhäva SSAB:s höga leveranssäkerhet som en av de viktiga faktorerna bakom framgångarna.

"Vi vill använda det bästa som finns, och Domex är en fantastisk produkt till rätt pris"

UTMANINGEN

Tuff Trailers var på jakt efter stål som kunde ge möjlighet till sänkt vikt och ökad nyttolast. Samtidigt var det viktigt med formbarhet, styrka och lång livslängd.

Produkten skulle också vara riktigt lätt att skära.

LÖSNINGEN

Bolaget fick information om Domex-stålen, som uppfyller just dessa krav. Stålen har utvecklats för olika typer av användning - i fordon, lyftdon, cisterner, containrar, maskiner. De tillverkas i olika kvaliteter, med hållfasthet från 220 till 700 MPa. Dessa stål var precis rätt för denna släpvagnstillverkare.

"Vi tror att Domex kommer att ge våra släp ännu längre livslängd", förklarar Denis Dipascuale vid Tuff Trailers.

Hur är det med skärbarheten?

"Vi tycker produkten är mycket lätt att skära. Vi använder en plasmaskärare med hög precision och jag vet att killarna på golvet är mycket imponerade av pressbarheten hos materialet", förklarar Denis Dipascuale.

FÖRDELAR FÖR KUNDEN

De Domex-stål som Tuff Trailers nu använder har miljöfördelar och ger bättre konkurrenskraft.
Ett annat plus för bolaget är det fina optiska intryck som släpen ger. "Alla tycker de ser fina ut", säger Denis Dispascuale.
En viktig faktor för produktionen har varit SSAB:s leveranssäkerhet.
"Det har hänt att de inte haft på lager de sorter vi behövt, men de har alltid klarat att leverera genom att de kunnat få fram produkten från någon annan representant. De har aldrig svikit oss", förklarar Denis Dispascuale.
Dessa stål har hjälpt bolaget tillverka en del spännande släpvagnar genom åren. Deras släp är ofta de första i sitt slag och väcker stort intresse på marknaden. Nyligen har de byggt ett bogserbilsflak med längden 12 meter, som kan vikas ned och skjutas ut.

Projekt i korthet

Applikation

Företag

Tuff Trailers, Australien

Varumärke

Domex

Service

Lösning

Den australiska släpvagnstillverkaren Tuff Trailers använder nu Domex-stål med hög hållfasthet och formbarhet, och kan därmed minska vikten hos konstruktionerna.

xltw%tzEtyqzK%s%slm6nzxtyqzK%s%slm6nzx