SSAB
En del av Domex produkter har ersatts av Strenx - www.strenx.com

FALLSTUDIE

Nytt stål gör släpen produktivare

De nya släpen från BS Logistics klarar lika hårda tag som äldre konstruktioner, men är ett ton lättare. Bolaget utvecklar och bygger specialsläp för rester från skogsbruket och har valt att gå över till SSABs slitstål med hårdheten 400 HB. Därmed minskade svetsningen med 25 procent och plåtspillet blev nästan noll.

Utmaningen

Starka konstruktion, högre nyttolast

Jaakko Aho, konstruktör och VD för BS Logistics, träffade SSABs tekniker på en mässa i augusti 2009. Hans företag behövde en stark och nötningstålig konstruktion för sina släpvagnar, som också skulle ge utrymme för större nyttolaster. Han tyckte att SSABs nya valsade bandhärdade stål var mycket intressant. Det var också en stor fördel att plåten kunde levereras i upp till sju meters längd.

LÖSNINGEN

Snabbare tillverkning, mindre spill

BS Logistics konstruerade en trailer som drog nytta av alla fördelar hos det nya stålet. De nya släpvagnarna var klara redan efter tre månader. Nu kan man locka kunderna med högre nyttolast, samtidigt som tillverkningen kräver mindre svetsning, ger mindre spill och går snabbare.

"Nyckeln fanns hos SSABs tekniska kundservice. De visade hur vi skulle bocka det nya materialet och ersätta den svetsade fyrkantiga ramen på släpvagnens vändskiva. Vändskivans infästning är avgörande för att trailern ska behålla sin form under lastning och lossning", säger Jaakko Aho.

"Mindre svetsning, mindre spill och snabbare tillverkning"

Fördelar för kunderna

Ny konstruktion med smarta lösningar

SSABs nötningståliga stål gjorde det möjligt för BS Logistics att konstruera släpvagnar med bra egenskaper för transport av skogsavfall. Släpvagnarna kan lasta allt från stockar på sex meters längd till stubbar som är hårda, tunga och kantiga. Det öppna lastutrymmet kan snabbt lastas och lossas med dragbilens kran. Samtidigt skyddas hela lasten i ett slutet utrymme. En annan lösning, som har byggts in i släpet, är en sopanordning. Den tar hand om grus, sten och is från bottnen i släpet. Sådant material kan ge problem i värmeverkspannor som eldas med biomassa.

 

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter, utvecklade i nära samarbete med kunderna för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld.

SSAB har 8 700 anställda i över 45 länder och har produktionsanläggningar i Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Stockholm.

Relaterade dokument

Projekt i korthet

Applikation

Släpvagnar för rester från skogsbruket

Företag

BS Logistics

Varumärke

Service

BS Logistics kunde konstruera om sina släpvagnar för skogsavfall tack vare egenskaperna hos SSABs nya, valsade och bandhärdade stål.

Lösning

Den starkare och lättare konstruktionen gör att lastkapaciteten ökar, samtidigt som svetsning och spill minskar. Särskilda funktioner kan byggas in.

xltw%tzEtyqzK%s%slm6nzxtyqzK%s%slm6nzx