Trailer

 

Trailers & påbyggare

Nytta genom högre kvalitet, lägre vikt och starkare konstruktion.

Container

 

Containers

Nytta genom ökad slitstyrka, minskad materialtjocklek och vacker formgivning

Trains

 

Tåg

Nytta genom lägre totalkostnader, ökad effektivitet och lägre miljöbelastning.

Lifting equipment

 

Lyftutrustning

Nytta genom lägre vikt och mer slitstarka produkter.

Buses

 

Bussar

Nytta genom viktminskning, ökad lastkapacitet och ökad säkerhet.
Agricultutral

Jordbruksmaskiner

Nytta genom lägre vikt (mindre påverkan på grödorna), samt klarar utmattning bättre.