Kunskaperna och erfarenheterna som har samlats in över tiden på SSAB Knowledge Service Center har organiserats i en samling olika handböcker och annan litteratur från SSAB. Det är ett sätt att distribuera den samlade informationen. Ett av syftena med handböckerna är att de ska fungera som referenslitteratur för de seminarier som SSAB anordnar för kunder och andra intresserade parter. Handböckerna från SSAB kan också användas som fristående litteratur inom de olika specifika kunskapsområdena och används ofta på universitet och i andra organisationer.

SSAB erbjuder Avancerade Tekniska Seminarier där delar av innehållet i handböckerna behandlas.

Om du är intresserad kan du läsa mer om dessa seminarier här.