På Steelfacts finner du de mest relevanta mekaniska egenskaperna och tillverkningsrekommendationerna. Det är det perfekta initiala verktyget vid materialval samt  för inhämtning av data för FE-simuleringar. Innehållet kommer man åt antingen genom att söka på aktuell SSAB stålsort eller genom att ange relevanta önskade mekaniska egenskaper. Bland innehållet kan nämnas;

  • Strukturmekaniska egenskaper (typiska spännings/töjnings-kurvor)
  • Formningsrekommendationer och egenskaper (minsta bockningsradie, kragningsrekommendationer, FormGränsKurvor (FGK) etc)
  • Svetsrekommendationer (tillsatsmaterial, processparametrar etc)

Finner du inte sökt information, vänligen kontakta  .

Informationen på Steelfacts gäller utgivningsdagen och kan ändras utan föregående meddelande som en följd av pågående process- och produktutveckling.