SSABs kunder drar alltid nytta av den omfattande kunskap som finns samlad inom Knowledge Service Center. Det finns ett ömsesidigt intresse av att kundernas produkter blir en framgång på marknaden. De tekniska specialisterna hos SSAB kan medverka aktivt för att lösa frågor om material och produktionsteknik, men också detaljfrågor om utmattning, slitage, utformning etc. SSAB har också möjligheter att genomföra simulerade processer och verifierande tester i egna laboratorier. Ett sätt att tillgodogöra sig denna kunskap är att genomföra ett utvecklingsprojekt tillsammans med Knowledge Service Center. SSAB bidrar då med specialistkunnande i ett gemensamt projekt med syfte att optimera kundens produkt.