SSAB’s teknikstöd har hög lokal närvaro - globalt. Det betyder att SSAB kan erbjuda kundbesök överallt, för att lösa problem eller för att ha en teknisk diskussion. Första linjens teknikstöd är spritt över världen för att vara nära kund och jobbar nära säljorganisationen för att möta kunder där och när det behövs. När det är lämpligt deltar även specialister från SSAB Knowledge Service Center.