Du får tillgång till forskare med marknadsledande expertis och till människor med mångårig erfarenhet av att lösa slitagerelaterade problem. Du får applikationsspecifik support och information om komponenter som måste tåla slitage. Kontakta oss för pris- och prestanda-analyser, materialval, prognoser för slitage och livslängd, WearCalc beräkningar samt andra slitagerelaterade frågor.