Vi kan erbjuda produktionsflödesanalyser och produktionsekonomiska analyser för att visa alla fördelar som kunderna kan uppnå genom att använda höghållfast stål. Vi arbetar tillsammans med våra kunder i kortare eller längre projekt, beroende på hur komplicerade de är. När en produktionsflödesanalys genomförs undersöker vi hur flödet kan förbättras genom hela kedjan, eller en del av den, genom eliminering av flaskhalsar, förändring av utrustning eller processer och val av optimala material. Produktionsekonomiska analyser visar potentialen på besparing i produktionskostnad i samband med uppgradering till höghållfast stål. Vi hjälper också kunderna att lära sig mer om höghållfast stål i form av utbildningar och seminarier.