SSAB eftersträvar nära och långsiktigt samarbete och erbjuder innovationsstöd i alla led i kundernas utvecklingsprocess. Optimalt är att initiera stödet från Knowledge Service Center så tidigt som möjligt i processen, för att uppnå maximal nytta för kunden och för att minska risken för problem. Detta är en unik service som är erbjuds SSAB’s kunder.

Knowledge Service Center kan ge konkreta råd när kunder vill uppgradera produkter eller processer där de använder SSABs höghållfasta stål.

Kompetensområden: