• Miljödeklarationer för produkter
  • REACH: EC 1907/2006 gällande Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, REACH (registrering, utvärdering, godkännande och begränsningar av kemikalier). REACH är ett europeiskt regelverk för kemikalier. SSAB är aktivt delaktigt i införandet av REACH och vi samarbetar med andra företag och branschorganisationer för att uppnå en effektiv och konsekvent efterlevnad av riktlinjerna.
  • Produktspecifika livscykelbedömningar
  • SSAB och koldioxidutsläpp
  • SSAB hållbarhetsrapporter
  • SSAB hållbarhetspolicy
  • General letter concerning REACH