SSABs vision

SSABs vision anger riktningen för koncernens långsiktiga utveckling och innebär att bolaget ska verka för: en starkare, lättare och mer hållbar värld.

Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga den fulla potentialen av lättare, starkare och mer hållbara stålprodukter.

vision