SSAB är också Nordens ledande tillverkare av ordinär tunnplåt. SSAB EMEAs tillverkning sker i Sverige. Råstål produceras i stålverken i Luleå och Oxelösund. I Oxelösund vidareförädlas stålämnena till grovplåt och i Borlänge produceras tunnplåt från stålämnen som tillverkats i Luleå. SSAB bedriver omfattande forskning på flera av sina verksamhetsorter för att ligga i framkant när det gäller utveckling av nya stålsorter.
SSAB EMEAs råstålskapacitet uppgår till omkring 3,5 miljoner ton.

Affärsområdets andel av koncernens totala

Försäljning 2012

EBITDA 2012

Andel anställda 2012

38 procent

12 procent

72 procent