Tillverkningen sker i två stålverk i USA, i Mobile och Montpelier. Bearbetning av stålet görs också i Houston, S:t Paul och i Montreal.  I Montpelier ligger även SSAB Americas forskningscenter.

SSAB Americas råstålskapacitet uppgår till omkring 2,5 miljoner ton.

Affärsområdets andel av koncernens totala

Försäljning 2012

EBITDA 2012

Andel anställda 2012

41 procent

75 procent

16 procent