Stålet skeppas från Sverige till färdigställningslinjen i Kunshan, utanför Shanghai, där det bearbetas innan det når kund. I Kunshan invigdes ett forskningscenter under 2011.

Affärsområdets andel av koncernens totala

Försäljning 2012

EBITDA 2012

Andel anställda 2012

6 procent

7 procent

2 procent