VD och koncernchef

Martin Lindqvist

Martin Lindqvist (1962), VD och Koncernchef SSAB

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2001. Anställd i SSAB sedan 1998. Tidigare affärsområdeschef SSAB EMEA; divisionschef SSAB Strip Products; finansdirektör SSAB; ekonomichef i SSAB Tunnplåt; Chefscontroller i NCC. Civilekonom, Uppsala Universitet.

   

Divisioner

Olavi Huhtala

Olavi Huhtala (1962), Divisionschef SSAB Europe

Anställd i Rautaruukki sedan 1987. Tidigare EVP Ruukki Metals; President Ruukki Fabrication; chef marknadsföring och diverse ledande befattningar i Rautaruukki Metform. Civilingenjör.

Charles Schmitt

Charles Schmitt (1959), Divisionschef SSAB Americas

Anställd i IPSCO Inc sedan 1990 och medlem i SSAB:s koncernledning sedan 2011. Tidigare befattningar inom US Steel Corporation; ansvarig för verksamheten i Latinamerika inom SSAB Americas. B.Sc. Business Administration/Finance, University of Texas at Arlington, tvåårigt stipendium på American Iron and Steel Institute.

Per Olof Stark

Per Olof Stark (1954), Divisionschef SSAB Special Steels

Anställd i SSAB sedan 1983. Tidigare chef för affärsenheten SSAB Wear Services; VD för helägda dotterbolaget Plannja; marknadschef för den tidigare grovplåts-divisionen i SSAB; affärsområdeschef i Europa och USA. Chef för global marknadsföring; chef för försäljning och produktutveckling i SSAB Plate. Civilingenjör, KTH.

   

Stödfunktioner

Jonas Bergstrand

Jonas Bergstrand (1965), Executive Vice President, Juridik & Strategi

Anställd i SSAB sedan 2006. Tidigare, bolagsjurist inom ABB; OM Gruppen; Ericsson Radio Systems. Jur. kand., Uppsala Universitet.

Håkan Folin

Håkan Folin (1976), Ekonomi- och Finansdirektör

Anställd i SSAB sedan 2006. Tidigare, Ekonomichef SSAB APAC; Ekonomichef Tibnor; chef för affärsutveckling SSAB. Civ.ing., Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Monica Cutén

Monika Gutén (1975), Personaldirektör, samt ansvar för Inköp och Shared Services

Anställd i SSAB sedan 2007. Tidigare, personalchef SSAB EMEA; chef för affärsutveckling SSAB. Civ.ek., Stockholms universitet.

Taina Kyllönen

Taina Kyllönen (1967), Kommunikationsdirektör

Anställd i Rautaruukki sedan 2004. Tidigare, SVP, Marketing & Communication; SVP, Marketing; VP, Communication & Brand, Rautaruukki Corporation; VP, Investor Relations, Metso och Rauma. M.Sc. i nationalekonomi, Handelshögskolan, Aalto, Helsingfors. 

Gregoire Parenty

Gregoire Parenty (1962), Marknadsdirektör

Anställd i SSAB sedan 2004. Tidigare, ansvarig för marknad SSAB EMEA, befattningar inom ArcelorMittal. Maitrise de Sciences Economiques vid Sorbonne-universitet (Frankrike), MBA från Dallas University (USA).

Martin Pei

Martin Pei (1963), Teknisk direktör

Anställd i SSAB sedan 2001. Tidigare, teknisk direktör, SSAB; chef för forskning och utveckling, SSAB; chef för stålämnesproduktionen i SSAB Plate. Tekn. dr, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.